DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Smeekbeden

Smeekbede toevoegen

Aantal Bezoekers : 101438       Aantal Smekbeden : 135       Aantal Categorieën : 0

Smeekbeden

Volgnr

Titel

Gelezen

Geplaatst

« 000 »

 » Inleding

 13820

16/05/2008

« 000 »

 » De gunsten van Adhikr

 15978

17/05/2008

« 001 »

 » Bij het waken van de slaap

 17867

17/05/2008

« 002 »

 » Voor tijdens het aankleden

 13775

17/05/2008

« 003 »

 » Voor het aantrekken van nieuwe kleding

 12583

17/05/2008

« 004 »

 » Voor iemand die nieuwe kleding draagt

 12754

17/05/2008

« 005 »

 » Wat te zeggen bij het ontkleden

 12585

17/05/2008

« 006 »

 » Voor bij het betreden van het toilet

 14505

17/05/2008

« 007 »

 » Voor bij het verlaten van het toilet

 12727

17/05/2008

« 008 »

 » Voordat de kleine wassing uitgevoerd is

 12439

17/05/2008

« 009 »

 » Bij het beëindigen van de kleine wassing

 13962

17/05/2008

« 010 »

 » Bij het verlaten van het huis

 13485

17/05/2008

« 011 »

 » Bij het betreden van de woning

 13225

17/05/2008

« 012 »

 » Bij het gaan naar de moskee

 14843

17/05/2008

« 013 »

 » Bij het betreden van de moskee

 12933

17/05/2008

« 014 »

 » Bij het verlaten van de moskee

 12105

17/05/2008

« 015 »

 » Bij het horen van de oproep tot het gebed

 14228

17/05/2008

« 016 »

 » Voor het begin van het gebed

 15982

17/05/2008

« 017 »

 » Tijdens Roekoe

 14786

17/05/2008

« 018 »

 » Bij het opkomen uit de Roekoe houding

 13465

17/05/2008

« 019 »

 » Tijdens Soedjoed

 15511

17/05/2008

« 020 »

 » Tussen twee Sadjdas

 12353

17/05/2008

« 021 »

 » Tijdens het neerknielen na recitaties van verzen uit de Qoraan

 12736

18/05/2008

« 022 »

 » Voor At-Tashahhoed tijdens het gebed

 13737

18/05/2008

« 023 »

 » Uitspreken op de Profeet na de Tashahhoed

 12603

18/05/2008

« 024 »

 » Na de laatste Tashahhoed en voor het beeindigen van het gebed

 12744

18/05/2008

« 025 »

 » Smeekbeden na Tasliem in het gebed.

 20727

18/05/2008

« 026 »

 » De istikhaarah-gebed

 13501

18/05/2008

« 027 »

 » Voor in de ochtend en avond

 47846

18/05/2008

« 028 »

 » Voor het slapen gaan

 35176

18/05/2008

« 029 »

 » Bij het waken in de nacht

 12213

18/05/2008

« 030 »

 » Na het ontwaken na een slechte droom

 12384

18/05/2008

« 031 »

 » Wat te doen als u een slechte droom hebt gehad

 14691

19/05/2008

« 032 »

 » Tijdens Al-Qoenoet in de Witr gebed

 12563

19/05/2008

« 033 »

 » Na tasliem tijdens de Witr gebed

 13290

19/05/2008

« 034 »

 » Tijden van bedroevigheid en bezorgdheid

 13678

19/05/2008

« 035 »

 » Tegen verdriet

 17573

19/05/2008

« 036 »

 » Bij het tegenkomevan n de vijand of een machtige heerser

 13131

19/05/2008

« 037 »

 » Tegen onderdrukking van de heerser

 17323

19/05/2008

« 038 »

 » Tegen een vijand

 20491

19/05/2008

« 039 »

 » Wat te zeggen bij vrees van een volk

 11757

19/05/2008

« 040 »

 » Voor degene die getroffen wordt door twijfel in het geloof

 12937

19/05/2008

« 041 »

 » Voor het aflossen van schulden

 17352

19/05/2008

« 042 »

 » Tegen de afleidingen van Shaytaan tijdens het gebed en de recitatie van de Qor-aan

 12384

19/05/2008

« 043 »

 » Voor wanneer u iets te moeilijk wordt

 14438

19/05/2008

« 044 »

 » Wat dient degene die een zonde gepleegd heeft te zeggen

 13360

19/05/2008

« 045 »

 » Om de Shaytaan en zijn influisteringen te verdrijven

 13732

19/05/2008

« 046 »

 » Voor wanneer er iets gebeurt waartegen afkeer is of wanneer het doel niet bereikt wordt

 12657

19/05/2008

« 047 »

 » Voor een geboorte en het antwoord daarop

 18086

19/05/2008

« 048 »

 » Hoe naar Allahs bescherming te zoeken voor kinderen

 27884

19/05/2008

« 049 »

 » Bij het bezoeken van een zieke

 17695

19/05/2008

« 050 »

 » Voor het bezoeken van de zieken

 11619

19/05/2008

« 051 »

 » Voor degene die hoop op leven heeft opgegeven

 11684

19/05/2008

« 052 »

 » Laatste woorden van een stervende

 13633

19/05/2008

« 053 »

 » Wanneer iemand een tragedie overkomt

 11537

19/05/2008

« 054 »

 » Bij het sluiten van de ogen van de dode

 11459

19/05/2008

« 055 »

 » Voor de dode bij het begrafenisgebed

 13123

19/05/2008

« 056 »

 » Voor een kind bij het begrafenisgebed

 13093

19/05/2008

« 057 »

 » Om te condoleren

 16623

19/05/2008

« 058 »

 » Bij het plaatsen van een overledene in het graf

 11269

19/05/2008

« 059 »

 » Nadat de overledene begraven is

 11373

19/05/2008

« 060 »

 » Voor het bezoeken van een graf

 17332

19/05/2008

« 061 »

 » Voor wanneer de wind waait

 10665

19/05/2008

« 062 »

 » Bij onweer

 12987

19/05/2008

« 063 »

 » Om een regenbui te vragen

 10431

19/05/2008

« 064 »

 » Tijdens een regenbui

 10575

19/05/2008

« 065 »

 » Na regenval

 10246

19/05/2008

« 066 »

 » Voor het onthouden van regen

 10057

19/05/2008

« 067 »

 » Bij het waarnemen van de nieuwe maan

 10278

19/05/2008

« 068 »

 » Bij het verbreken van het vasten

 11484

19/05/2008

« 069 »

 » Bij het beginnen met eten

 12125

19/05/2008

« 070 »

 » Smeekbede na het beëindigen van het eten.

 13207

19/05/2008

« 071 »

 » Een gast voor zijn gastheer die eten aangeboden heeft

 10819

19/05/2008

« 072 »

 » Voor iemand die u drinken geeft of als hij dat wil doen

 10711

19/05/2008

« 073 »

 » Voor mensen die u uitnodigen om samen het vasten te verbreken

 10712

19/05/2008

[ 1 ] [ 2 ] [ Volgende ]

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1612840

Nu Online:

90

Leden:

0

Bezoekers:

90

Meer over bezoekers