DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Smeekbeden

Smeekbede toevoegen

Aantal Bezoekers : 91116       Aantal Smekbeden : 135       Aantal Categorieën : 0

Smeekbeden

Volgnr

Titel

Gelezen

Geplaatst

« 000 »

 » Inleding

 9829

16/05/2008

« 000 »

 » De gunsten van Adhikr

 11982

17/05/2008

« 001 »

 » Bij het waken van de slaap

 13713

17/05/2008

« 002 »

 » Voor tijdens het aankleden

 9829

17/05/2008

« 003 »

 » Voor het aantrekken van nieuwe kleding

 8625

17/05/2008

« 004 »

 » Voor iemand die nieuwe kleding draagt

 8864

17/05/2008

« 005 »

 » Wat te zeggen bij het ontkleden

 8594

17/05/2008

« 006 »

 » Voor bij het betreden van het toilet

 10638

17/05/2008

« 007 »

 » Voor bij het verlaten van het toilet

 8705

17/05/2008

« 008 »

 » Voordat de kleine wassing uitgevoerd is

 8527

17/05/2008

« 009 »

 » Bij het beëindigen van de kleine wassing

 9925

17/05/2008

« 010 »

 » Bij het verlaten van het huis

 9585

17/05/2008

« 011 »

 » Bij het betreden van de woning

 9327

17/05/2008

« 012 »

 » Bij het gaan naar de moskee

 10813

17/05/2008

« 013 »

 » Bij het betreden van de moskee

 8987

17/05/2008

« 014 »

 » Bij het verlaten van de moskee

 8257

17/05/2008

« 015 »

 » Bij het horen van de oproep tot het gebed

 10306

17/05/2008

« 016 »

 » Voor het begin van het gebed

 11811

17/05/2008

« 017 »

 » Tijdens Roekoe

 10849

17/05/2008

« 018 »

 » Bij het opkomen uit de Roekoe houding

 9696

17/05/2008

« 019 »

 » Tijdens Soedjoed

 11486

17/05/2008

« 020 »

 » Tussen twee Sadjdas

 8534

17/05/2008

« 021 »

 » Tijdens het neerknielen na recitaties van verzen uit de Qoraan

 8922

18/05/2008

« 022 »

 » Voor At-Tashahhoed tijdens het gebed

 9956

18/05/2008

« 023 »

 » Uitspreken op de Profeet na de Tashahhoed

 8679

18/05/2008

« 024 »

 » Na de laatste Tashahhoed en voor het beeindigen van het gebed

 8852

18/05/2008

« 025 »

 » Smeekbeden na Tasliem in het gebed.

 16279

18/05/2008

« 026 »

 » De istikhaarah-gebed

 9421

18/05/2008

« 027 »

 » Voor in de ochtend en avond

 37992

18/05/2008

« 028 »

 » Voor het slapen gaan

 30735

18/05/2008

« 029 »

 » Bij het waken in de nacht

 8442

18/05/2008

« 030 »

 » Na het ontwaken na een slechte droom

 8442

18/05/2008

« 031 »

 » Wat te doen als u een slechte droom hebt gehad

 10807

19/05/2008

« 032 »

 » Tijdens Al-Qoenoet in de Witr gebed

 8806

19/05/2008

« 033 »

 » Na tasliem tijdens de Witr gebed

 9379

19/05/2008

« 034 »

 » Tijden van bedroevigheid en bezorgdheid

 9787

19/05/2008

« 035 »

 » Tegen verdriet

 13676

19/05/2008

« 036 »

 » Bij het tegenkomevan n de vijand of een machtige heerser

 9337

19/05/2008

« 037 »

 » Tegen onderdrukking van de heerser

 11958

19/05/2008

« 038 »

 » Tegen een vijand

 15416

19/05/2008

« 039 »

 » Wat te zeggen bij vrees van een volk

 8037

19/05/2008

« 040 »

 » Voor degene die getroffen wordt door twijfel in het geloof

 9126

19/05/2008

« 041 »

 » Voor het aflossen van schulden

 13203

19/05/2008

« 042 »

 » Tegen de afleidingen van Shaytaan tijdens het gebed en de recitatie van de Qor-aan

 8596

19/05/2008

« 043 »

 » Voor wanneer u iets te moeilijk wordt

 10507

19/05/2008

« 044 »

 » Wat dient degene die een zonde gepleegd heeft te zeggen

 9655

19/05/2008

« 045 »

 » Om de Shaytaan en zijn influisteringen te verdrijven

 10056

19/05/2008

« 046 »

 » Voor wanneer er iets gebeurt waartegen afkeer is of wanneer het doel niet bereikt wordt

 9033

19/05/2008

« 047 »

 » Voor een geboorte en het antwoord daarop

 14165

19/05/2008

« 048 »

 » Hoe naar Allahs bescherming te zoeken voor kinderen

 22023

19/05/2008

« 049 »

 » Bij het bezoeken van een zieke

 14262

19/05/2008

« 050 »

 » Voor het bezoeken van de zieken

 8521

19/05/2008

« 051 »

 » Voor degene die hoop op leven heeft opgegeven

 8754

19/05/2008

« 052 »

 » Laatste woorden van een stervende

 10568

19/05/2008

« 053 »

 » Wanneer iemand een tragedie overkomt

 8482

19/05/2008

« 054 »

 » Bij het sluiten van de ogen van de dode

 8404

19/05/2008

« 055 »

 » Voor de dode bij het begrafenisgebed

 10180

19/05/2008

« 056 »

 » Voor een kind bij het begrafenisgebed

 9942

19/05/2008

« 057 »

 » Om te condoleren

 13441

19/05/2008

« 058 »

 » Bij het plaatsen van een overledene in het graf

 8339

19/05/2008

« 059 »

 » Nadat de overledene begraven is

 8198

19/05/2008

« 060 »

 » Voor het bezoeken van een graf

 11183

19/05/2008

« 061 »

 » Voor wanneer de wind waait

 7624

19/05/2008

« 062 »

 » Bij onweer

 9800

19/05/2008

« 063 »

 » Om een regenbui te vragen

 7572

19/05/2008

« 064 »

 » Tijdens een regenbui

 7569

19/05/2008

« 065 »

 » Na regenval

 7370

19/05/2008

« 066 »

 » Voor het onthouden van regen

 7128

19/05/2008

« 067 »

 » Bij het waarnemen van de nieuwe maan

 7362

19/05/2008

« 068 »

 » Bij het verbreken van het vasten

 8607

19/05/2008

« 069 »

 » Bij het beginnen met eten

 9109

19/05/2008

« 070 »

 » Smeekbede na het beëindigen van het eten.

 9974

19/05/2008

« 071 »

 » Een gast voor zijn gastheer die eten aangeboden heeft

 7759

19/05/2008

« 072 »

 » Voor iemand die u drinken geeft of als hij dat wil doen

 7617

19/05/2008

« 073 »

 » Voor mensen die u uitnodigen om samen het vasten te verbreken

 7762

19/05/2008

[ 1 ] [ 2 ] [ Volgende ]

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1423065

Nu Online:

116

Leden:

1

Bezoekers:

115

Meer over bezoekers