DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Smeekbeden

Smeekbede toevoegen

Aantal Bezoekers : 91126       Aantal Smekbeden : 135       Aantal Categorieën : 0

Smeekbeden

Volgnr

Titel

Gelezen

Geplaatst

« 000 »

 » Inleding

 9827

16/05/2008

« 000 »

 » De gunsten van Adhikr

 11986

17/05/2008

« 001 »

 » Bij het waken van de slaap

 13716

17/05/2008

« 002 »

 » Voor tijdens het aankleden

 9831

17/05/2008

« 003 »

 » Voor het aantrekken van nieuwe kleding

 8630

17/05/2008

« 004 »

 » Voor iemand die nieuwe kleding draagt

 8862

17/05/2008

« 005 »

 » Wat te zeggen bij het ontkleden

 8598

17/05/2008

« 006 »

 » Voor bij het betreden van het toilet

 10643

17/05/2008

« 007 »

 » Voor bij het verlaten van het toilet

 8711

17/05/2008

« 008 »

 » Voordat de kleine wassing uitgevoerd is

 8529

17/05/2008

« 009 »

 » Bij het beëindigen van de kleine wassing

 9929

17/05/2008

« 010 »

 » Bij het verlaten van het huis

 9593

17/05/2008

« 011 »

 » Bij het betreden van de woning

 9330

17/05/2008

« 012 »

 » Bij het gaan naar de moskee

 10814

17/05/2008

« 013 »

 » Bij het betreden van de moskee

 8990

17/05/2008

« 014 »

 » Bij het verlaten van de moskee

 8261

17/05/2008

« 015 »

 » Bij het horen van de oproep tot het gebed

 10313

17/05/2008

« 016 »

 » Voor het begin van het gebed

 11824

17/05/2008

« 017 »

 » Tijdens Roekoe

 10850

17/05/2008

« 018 »

 » Bij het opkomen uit de Roekoe houding

 9700

17/05/2008

« 019 »

 » Tijdens Soedjoed

 11492

17/05/2008

« 020 »

 » Tussen twee Sadjdas

 8529

17/05/2008

« 021 »

 » Tijdens het neerknielen na recitaties van verzen uit de Qoraan

 8925

18/05/2008

« 022 »

 » Voor At-Tashahhoed tijdens het gebed

 9956

18/05/2008

« 023 »

 » Uitspreken op de Profeet na de Tashahhoed

 8683

18/05/2008

« 024 »

 » Na de laatste Tashahhoed en voor het beeindigen van het gebed

 8858

18/05/2008

« 025 »

 » Smeekbeden na Tasliem in het gebed.

 16294

18/05/2008

« 026 »

 » De istikhaarah-gebed

 9430

18/05/2008

« 027 »

 » Voor in de ochtend en avond

 38028

18/05/2008

« 028 »

 » Voor het slapen gaan

 30747

18/05/2008

« 029 »

 » Bij het waken in de nacht

 8447

18/05/2008

« 030 »

 » Na het ontwaken na een slechte droom

 8444

18/05/2008

« 031 »

 » Wat te doen als u een slechte droom hebt gehad

 10808

19/05/2008

« 032 »

 » Tijdens Al-Qoenoet in de Witr gebed

 8809

19/05/2008

« 033 »

 » Na tasliem tijdens de Witr gebed

 9383

19/05/2008

« 034 »

 » Tijden van bedroevigheid en bezorgdheid

 9791

19/05/2008

« 035 »

 » Tegen verdriet

 13679

19/05/2008

« 036 »

 » Bij het tegenkomevan n de vijand of een machtige heerser

 9343

19/05/2008

« 037 »

 » Tegen onderdrukking van de heerser

 11959

19/05/2008

« 038 »

 » Tegen een vijand

 15422

19/05/2008

« 039 »

 » Wat te zeggen bij vrees van een volk

 8041

19/05/2008

« 040 »

 » Voor degene die getroffen wordt door twijfel in het geloof

 9130

19/05/2008

« 041 »

 » Voor het aflossen van schulden

 13205

19/05/2008

« 042 »

 » Tegen de afleidingen van Shaytaan tijdens het gebed en de recitatie van de Qor-aan

 8596

19/05/2008

« 043 »

 » Voor wanneer u iets te moeilijk wordt

 10511

19/05/2008

« 044 »

 » Wat dient degene die een zonde gepleegd heeft te zeggen

 9662

19/05/2008

« 045 »

 » Om de Shaytaan en zijn influisteringen te verdrijven

 10060

19/05/2008

« 046 »

 » Voor wanneer er iets gebeurt waartegen afkeer is of wanneer het doel niet bereikt wordt

 9035

19/05/2008

« 047 »

 » Voor een geboorte en het antwoord daarop

 14168

19/05/2008

« 048 »

 » Hoe naar Allahs bescherming te zoeken voor kinderen

 22032

19/05/2008

« 049 »

 » Bij het bezoeken van een zieke

 14266

19/05/2008

« 050 »

 » Voor het bezoeken van de zieken

 8522

19/05/2008

« 051 »

 » Voor degene die hoop op leven heeft opgegeven

 8756

19/05/2008

« 052 »

 » Laatste woorden van een stervende

 10575

19/05/2008

« 053 »

 » Wanneer iemand een tragedie overkomt

 8495

19/05/2008

« 054 »

 » Bij het sluiten van de ogen van de dode

 8410

19/05/2008

« 055 »

 » Voor de dode bij het begrafenisgebed

 10184

19/05/2008

« 056 »

 » Voor een kind bij het begrafenisgebed

 9945

19/05/2008

« 057 »

 » Om te condoleren

 13446

19/05/2008

« 058 »

 » Bij het plaatsen van een overledene in het graf

 8346

19/05/2008

« 059 »

 » Nadat de overledene begraven is

 8204

19/05/2008

« 060 »

 » Voor het bezoeken van een graf

 11187

19/05/2008

« 061 »

 » Voor wanneer de wind waait

 7632

19/05/2008

« 062 »

 » Bij onweer

 9811

19/05/2008

« 063 »

 » Om een regenbui te vragen

 7578

19/05/2008

« 064 »

 » Tijdens een regenbui

 7574

19/05/2008

« 065 »

 » Na regenval

 7373

19/05/2008

« 066 »

 » Voor het onthouden van regen

 7135

19/05/2008

« 067 »

 » Bij het waarnemen van de nieuwe maan

 7362

19/05/2008

« 068 »

 » Bij het verbreken van het vasten

 8609

19/05/2008

« 069 »

 » Bij het beginnen met eten

 9109

19/05/2008

« 070 »

 » Smeekbede na het beëindigen van het eten.

 9978

19/05/2008

« 071 »

 » Een gast voor zijn gastheer die eten aangeboden heeft

 7764

19/05/2008

« 072 »

 » Voor iemand die u drinken geeft of als hij dat wil doen

 7618

19/05/2008

« 073 »

 » Voor mensen die u uitnodigen om samen het vasten te verbreken

 7766

19/05/2008

[ 1 ] [ 2 ] [ Volgende ]

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1423288

Nu Online:

102

Leden:

0

Bezoekers:

102

Meer over bezoekers