DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 117421       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 14688

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 13028

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 8486

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 9195

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 9180

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 7395

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 7792

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 7646

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 7724

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 7249

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 7116

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 7400

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 7416

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 8794

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 7104

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 6628

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 6934

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 6807

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 8495

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 6976

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 6886

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 6622

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 6837

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 6695

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 7256

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 6481

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 6700

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 7210

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 6596

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 7669

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 7531

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 6557

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 6431

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 6808

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 6622

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 6856

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 6819

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 6889

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 6573

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 6676

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 6785

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 6742

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 6575

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 6650

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 6599

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 6458

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 6474

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 6624

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 6656

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 6432

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 6420

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 6352

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 6192

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 6326

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 6382

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 6674

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 6484

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 6527

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 6408

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 6256

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 6269

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 6208

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 6453

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 7070

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 6142

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 7535

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 6315

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 6384

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 6541

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 6310

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 6015

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 6233

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 6621

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 6041

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 6243

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 6157

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 6344

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 6249

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 6089

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 5858

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 5940

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 6060

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 5715

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 6056

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 5915

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 6193

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 5839

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 5984

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 5738

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 6121

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 5773

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 5956

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 5849

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 5934

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 5935

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 6395

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6008

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 5919

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 5976

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 7018

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 7701

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 7770

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 7494

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 7910

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 7787

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 8479

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 7467

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 7740

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 7768

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 8715

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 8000

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 8167

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 8355

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 8265

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 9966

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1360308

Nu Online:

134

Leden:

0

Bezoekers:

134

Meer over bezoekers