DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 128859       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 19452

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 19019

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 13490

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 14839

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 14770

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 12284

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 13413

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 12996

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 12849

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 12018

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11962

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 12469

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 12312

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 14086

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 12003

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 11352

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 11831

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 11805

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 13397

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 11936

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 11721

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 11490

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 11622

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 11596

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 12034

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 11256

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 11469

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 12039

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 11178

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12536

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 12238

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 11053

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10987

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 11443

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 11431

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 11453

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 11475

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 11612

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 11256

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 11428

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 11288

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 11407

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 11461

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 11384

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 11162

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10951

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10977

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 11084

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 11160

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10909

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 10688

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10271

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10288

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10270

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10369

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10725

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10536

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10531

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10545

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10253

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10121

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10148

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10331

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10920

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10145

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11468

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10300

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10288

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10546

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10276

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9919

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10175

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10585

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9952

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10110

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10020

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10285

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10085

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9921

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9575

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9848

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9872

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9520

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9925

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9782

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10012

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9589

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9791

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9588

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9881

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9604

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9745

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9598

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9784

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9819

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10414

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10014

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9728

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9716

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 11921

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 13166

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 13267

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 12921

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 13461

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 13011

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 14008

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 13048

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 13131

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 13178

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 14133

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 13464

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 13741

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 13689

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 13706

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 15503

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1520278

Nu Online:

37

Leden:

0

Bezoekers:

37

Meer over bezoekers