DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122140       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16647

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15421

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10628

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11527

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11377

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9520

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10010

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9827

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9941

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9157

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9182

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9566

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9504

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11032

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9212

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8589

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9018

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8879

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10611

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9132

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8887

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8654

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8786

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8772

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9344

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8496

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8702

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9277

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8530

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9845

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9602

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8411

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8372

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8806

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8704

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8773

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8785

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8983

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8583

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8791

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8706

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8803

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8738

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8730

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8581

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8241

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8402

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8456

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8528

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8277

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8283

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8182

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7975

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8197

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8245

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8548

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8409

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8414

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8339

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8097

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8027

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8004

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8252

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8824

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8009

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9357

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8160

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8241

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8394

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8114

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7792

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8105

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8465

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7879

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7972

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7855

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8195

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8019

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7772

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7518

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7716

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7770

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7414

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7872

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7667

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7938

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7538

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7686

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7472

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7765

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7503

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7691

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7518

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7629

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7672

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8275

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7657

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7673

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7659

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8922

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9928

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10053

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9715

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10232

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9912

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10830

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9835

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9984

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9974

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10899

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10233

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10414

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10596

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10454

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12270

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1423285

Nu Online:

99

Leden:

0

Bezoekers:

99

Meer over bezoekers