DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 119253       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 15426

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 13967

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 9335

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 10143

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 10058

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 8223

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 8650

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 8501

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 8556

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 7986

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 7936

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 8262

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 8225

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 9665

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 7918

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 7385

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 7744

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 7601

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 9342

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 7816

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 7675

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 7418

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 7598

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 7499

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 8075

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 7272

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 7491

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 7989

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 7363

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 8532

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 8357

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 7247

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 7200

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 7574

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 7424

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 7602

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 7582

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 7709

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 7378

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 7508

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 7535

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 7515

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 7388

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 7426

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 7364

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 7139

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 7224

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 7353

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 7372

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 7133

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 7125

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 7024

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 6879

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 7055

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 7103

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 7384

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 7190

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 7218

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 7148

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 6965

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 6920

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 6881

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7130

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 7737

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 6844

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 8217

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7024

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 7095

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 7263

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 6977

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 6678

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 6923

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 7315

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 6739

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 6891

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 6796

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 7047

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 6918

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 6720

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 6479

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 6579

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 6704

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6358

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 6749

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 6574

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 6877

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 6485

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 6631

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 6408

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 6750

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 6431

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 6636

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 6473

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 6578

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 6574

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 7051

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6635

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 6562

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 6623

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 7772

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 8659

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 8739

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 8432

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 8906

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 8693

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 9464

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 8393

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 8735

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 8709

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 9638

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 8960

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 9151

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 9299

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 9208

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 10980

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1383276

Nu Online:

218

Leden:

0

Bezoekers:

218

Meer over bezoekers