DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 133619       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21154

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 21775

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 15264

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 17544

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 17370

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 14046

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 16017

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 15210

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 14524

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 13800

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 13654

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 14240

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 14049

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 15716

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 13771

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 13234

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 13440

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 13432

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15195

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 13617

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 13356

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13156

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 13300

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 13334

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 13771

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 12868

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13162

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 13782

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 12850

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14227

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 13981

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 12683

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 12549

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13127

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 13044

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13150

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13105

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13300

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 12872

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 13041

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 12897

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13116

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13222

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 13072

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 12738

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 12537

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 12626

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 12679

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 12739

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 12473

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12136

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11323

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11425

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11354

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11427

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11900

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11621

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11701

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11670

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11355

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11104

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11218

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11420

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11948

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11165

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12582

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11362

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11334

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11631

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11303

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10925

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11243

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11754

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10947

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11176

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11151

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11359

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11146

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10938

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10641

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10922

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10846

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10666

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10977

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10761

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11036

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10599

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10858

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10723

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10870

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10657

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10752

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10647

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10854

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10951

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11474

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11105

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10758

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10774

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 13791

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 15242

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15174

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 14906

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 15522

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 15013

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 15983

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 15143

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15152

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 15264

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16184

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 15479

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 15767

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 15670

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 15660

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 17430

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1665568

Nu Online:

59

Leden:

0

Bezoekers:

59

Meer over bezoekers