DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 127646       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 18942

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 18267

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 12943

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 14111

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 14006

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 11732

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 12681

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 12355

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 12319

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 11482

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11425

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 11931

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11820

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 13506

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 11514

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10871

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 11334

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 11284

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 12897

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 11428

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 11181

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 10950

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 11061

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 11074

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 11541

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 10740

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 10951

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 11533

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 10671

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12046

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 11725

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 10585

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10526

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10965

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 10950

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10967

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 10965

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 11113

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 10747

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10965

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10828

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 10917

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10955

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 10944

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 10689

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10437

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10509

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10598

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 10698

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10448

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 10268

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9972

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9913

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9950

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10065

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10408

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10223

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10209

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10223

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9950

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9855

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9843

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10037

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10628

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9852

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11155

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10004

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10014

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10240

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9960

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9621

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9897

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10273

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9670

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9816

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9717

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9998

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9809

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9622

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9283

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9536

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9591

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9229

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9645

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9497

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9712

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9313

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9495

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9274

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9590

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9320

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9473

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9313

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9457

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9505

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10129

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9727

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9446

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9450

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 11377

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 12558

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 12682

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 12329

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 12878

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 12433

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 13427

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 12464

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 12519

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 12578

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 13513

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 12883

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 13159

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 13131

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 13140

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 14914

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1495441

Nu Online:

33

Leden:

0

Bezoekers:

33

Meer over bezoekers