DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 121161       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16170

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 14861

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10157

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 10998

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 10902

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9041

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 9484

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9297

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9382

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 8714

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 8700

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9091

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9019

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 10534

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 8736

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8133

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 8525

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8422

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10144

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 8646

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8440

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8196

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8321

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8290

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 8889

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8044

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8260

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 8804

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8085

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9360

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9149

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 7987

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 7949

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8319

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8204

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8337

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8336

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8509

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8158

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8307

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8260

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8292

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8238

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8246

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8126

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 7834

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 7966

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8057

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8105

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 7832

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 7850

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 7758

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7566

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 7780

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 7811

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8120

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 7969

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 7964

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 7906

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 7678

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7590

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7612

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7808

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8409

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 7577

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 8915

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7748

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 7800

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 7994

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 7695

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7360

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 7662

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8019

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7422

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7595

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7453

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 7766

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7592

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7386

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7125

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7289

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7376

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7007

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7460

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7277

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7549

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7139

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7285

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7073

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7396

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7099

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7304

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7136

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7237

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7245

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 7837

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7262

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7248

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7270

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8512

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9456

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 9568

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9278

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 9742

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9463

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10382

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9370

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9541

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9507

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10459

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 9778

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 9967

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10097

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 9995

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 11823

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1410593

Nu Online:

131

Leden:

0

Bezoekers:

131

Meer over bezoekers