DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 131459       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 20342

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 20535

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 14477

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 16289

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 16144

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 13251

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 14805

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 14119

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 13737

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 12956

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 12890

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 13462

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 13210

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 14983

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 12941

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 12339

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 12727

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 12685

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 14328

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 12864

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 12594

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 12384

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 12561

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 12558

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 12957

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 12112

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 12423

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 13006

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 12049

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 13456

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 13227

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 11921

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 11823

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 12346

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 12355

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 12382

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 12355

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 12525

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 12132

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 12256

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 12154

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 12389

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 12443

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 12248

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 12027

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 11793

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 11860

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 11965

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 12014

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 11759

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 11450

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10876

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10905

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10889

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10974

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11385

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11109

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11175

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11188

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10851

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10661

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10723

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10903

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11495

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10708

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12103

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10892

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10851

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11148

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10857

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10489

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10769

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11179

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10517

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10723

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10655

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10910

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10672

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10517

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10167

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10484

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10418

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10175

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10515

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10326

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10586

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10196

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10391

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10227

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10439

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10167

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10287

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10191

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10398

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10503

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10982

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10612

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10329

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10282

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 12920

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 14321

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 14316

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 14010

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 14629

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 14125

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 15068

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 14247

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 14250

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 14273

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 15238

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 14564

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 14873

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 14756

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 14756

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 16548

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1592854

Nu Online:

84

Leden:

0

Bezoekers:

84

Meer over bezoekers