DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 134845       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21663

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 22534

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 15774

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 18313

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 18197

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 14532

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 16939

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 15889

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 15006

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 14362

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 14105

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 14766

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 14547

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 16211

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 14364

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 13889

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 13903

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 13870

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15740

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 14045

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 13820

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13656

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 13754

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 13793

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 14188

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 13279

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13706

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 14209

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 13282

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14626

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 14434

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 13182

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 12959

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13591

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 13487

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13597

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13603

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13734

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 13317

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 13451

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 13309

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13533

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13666

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 13665

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 13129

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 12938

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 13066

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 13092

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 13148

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 12870

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12503

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11559

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11688

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11600

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11673

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12141

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11857

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12065

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11922

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11599

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11326

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11567

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11734

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12183

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11403

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12820

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11594

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11682

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11890

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11537

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11149

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11489

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11997

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11172

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11423

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11400

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11587

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11372

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11186

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10865

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11190

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11060

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10965

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11199

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10986

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11257

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10834

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11080

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10975

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11090

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10903

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10977

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10865

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11087

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11203

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11810

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11330

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10966

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10978

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 14278

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 15770

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15677

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 15455

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 16041

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 15549

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 16527

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 15703

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15703

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 15839

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16714

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 16056

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 16340

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 16227

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 16211

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 17996

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1701011

Nu Online:

56

Leden:

0

Bezoekers:

56

Meer over bezoekers