DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 136075       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 22325

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 23496

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 16398

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 19212

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 19085

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 15205

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 17950

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 16628

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 15630

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 15051

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 14711

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 15445

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 15163

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 16831

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 15015

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 14558

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 14499

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 14444

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 16339

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 14640

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 14450

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 14268

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 14393

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 14414

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 14725

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 13903

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 14293

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 14832

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 13863

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 15204

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 15003

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 13783

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 13565

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 14231

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 14134

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 14197

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 14172

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 14333

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 13876

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 14033

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 13851

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 14103

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 14237

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 14274

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 13711

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 13496

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 13640

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 13650

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 13709

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 13430

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13060

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11958

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12057

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11945

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12001

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12465

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12192

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12407

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12271

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11945

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11641

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11962

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12073

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12510

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11748

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13159

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11913

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11971

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12214

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11871

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11453

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11802

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12329

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11534

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11744

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11708

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11964

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11665

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11494

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11217

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11507

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11362

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11282

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11510

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11292

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11563

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11145

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11395

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11299

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11422

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11254

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11290

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11172

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11412

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11532

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12116

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11649

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11274

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11263

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 14956

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 16452

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 16417

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 16162

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 16703

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 16305

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 17223

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 16438

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 16422

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 16532

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 17397

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 16789

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 17089

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 16951

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 16956

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 18744

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1740616

Nu Online:

116

Leden:

0

Bezoekers:

116

Meer over bezoekers