DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 126801       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 18563

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 17744

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 12546

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 13618

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 13532

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 11340

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 12200

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11910

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11937

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 11089

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11044

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 11511

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11427

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 13068

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 11113

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10485

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10918

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10880

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 12518

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 11027

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10786

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 10546

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 10668

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 10671

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 11161

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 10350

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 10561

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 11147

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 10303

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 11687

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 11334

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 10207

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10159

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10576

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 10551

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10596

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 10566

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 10755

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 10381

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10620

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10456

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 10516

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10592

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 10544

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 10322

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10063

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10139

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10226

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 10342

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10063

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9932

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9701

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9592

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9671

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9789

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10121

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9943

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9915

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9933

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9666

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9583

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9544

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9756

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10347

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9565

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10885

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9716

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9727

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9944

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9678

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9329

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9627

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9995

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9402

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9509

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9379

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9712

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9544

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9334

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9007

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9258

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9306

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8950

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9375

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9213

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9440

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9040

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9228

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8968

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9311

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9046

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9197

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9035

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9149

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9207

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9842

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9444

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9175

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9175

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10939

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 12162

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 12260

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 11891

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 12428

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 12024

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 13003

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 12027

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 12070

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 12152

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 13083

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 12457

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 12656

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 12722

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 12686

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 14488

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1474772

Nu Online:

152

Leden:

0

Bezoekers:

152

Meer over bezoekers