DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122911       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17014

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15815

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10977

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11914

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11770

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9881

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10382

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10215

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10298

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9506

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9552

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9936

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9865

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11428

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9567

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8935

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9393

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9250

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10973

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9483

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9238

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9000

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9158

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9138

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9706

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8863

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9034

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9633

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8886

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10212

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10012

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8745

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8714

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9168

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9077

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9116

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9141

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9348

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8953

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9142

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9040

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9184

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9092

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9094

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8916

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8573

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8754

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8796

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8885

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8603

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8627

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8530

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8313

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8539

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8585

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8892

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8746

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8769

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8691

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8423

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8358

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8337

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8605

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9161

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8352

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9693

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8491

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8585

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8735

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8444

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8135

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8443

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8807

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8222

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8317

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8186

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8543

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8340

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8093

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7841

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8034

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8087

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7738

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8197

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8011

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8268

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7853

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8005

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7787

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8087

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7809

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8008

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7844

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7972

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7995

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8604

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7972

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8004

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7985

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9245

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10259

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10375

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10030

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10559

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10221

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11179

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10167

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10316

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10298

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11212

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10553

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10738

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10923

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10786

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12608

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1432276

Nu Online:

132

Leden:

0

Bezoekers:

132

Meer over bezoekers