DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 139574       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 23484

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 25235

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 17522

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 20973

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 20845

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 16339

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 19723

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 18054

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16791

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 16186

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15872

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16617

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 16310

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 17964

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 16136

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15717

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15666

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15598

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 17504

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15793

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15631

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 15390

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 15515

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 15546

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15778

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 14954

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 15354

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 15932

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 14948

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 16256

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 16090

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14869

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14587

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 15304

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 15168

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 15247

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 15239

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 15410

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14925

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 15141

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14844

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 15160

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 15303

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 15288

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14734

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 14492

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14663

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14668

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14700

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 14420

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13999

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12641

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12763

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12699

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12689

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 13125

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12960

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 13200

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12948

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12605

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 12304

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12625

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12789

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 13216

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12406

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13803

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12643

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12673

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12886

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12521

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 12072

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12465

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 13072

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 12234

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12409

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12354

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12744

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 12354

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 12167

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11861

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 12151

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11992

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11990

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 12207

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11931

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 12220

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11814

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 12102

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11953

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 12097

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11914

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11958

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11870

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 12133

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 12183

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12745

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 12323

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11955

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11863

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 16215

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17763

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17709

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 17497

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 18111

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 17629

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 18484

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17774

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17752

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17873

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18685

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 18086

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 18693

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 18337

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 18288

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 20110

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794870

Nu Online:

88

Leden:

0

Bezoekers:

88

Meer over bezoekers