DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 129762       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 19756

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 19502

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 13816

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 15304

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 15218

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 12611

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 13872

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 13361

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 13145

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 12332

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 12275

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 12786

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 12591

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 14404

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 12316

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 11633

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 12135

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 12086

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 13674

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 12252

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 12002

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 11793

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 11923

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 11897

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 12342

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 11548

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 11785

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 12357

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 11486

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12842

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 12555

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 11335

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 11267

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 11741

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 11744

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 11740

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 11767

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 11922

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 11533

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 11712

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 11579

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 11711

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 11757

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 11656

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 11444

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 11237

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 11254

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 11382

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 11438

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 11201

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 10929

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10467

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10509

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10474

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10583

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10947

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10741

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10731

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10756

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10472

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10308

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10336

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10526

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11122

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10344

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11672

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10499

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10495

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10737

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10471

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10113

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10393

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10792

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10145

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10321

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10229

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10474

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10275

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10124

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9773

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10054

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10054

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9717

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10108

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9968

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10221

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9782

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10000

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9807

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10068

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9801

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9923

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9782

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9988

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10036

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10610

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10222

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9937

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9909

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 12271

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 13568

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 13622

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 13279

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 13848

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 13390

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 14357

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 13427

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 13511

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 13541

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 14498

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 13828

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 14112

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 14049

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 14050

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 15852

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1541796

Nu Online:

34

Leden:

0

Bezoekers:

34

Meer over bezoekers