DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 123921       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17395

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 16326

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11378

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12349

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 12198

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10204

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10854

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10622

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10708

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9886

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9900

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10313

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10232

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11804

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9950

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9300

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9721

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9641

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11343

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9852

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9601

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9351

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9508

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9468

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10016

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9152

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9378

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9945

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9165

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10482

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10227

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9051

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9045

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9420

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9367

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9405

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9424

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9612

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9227

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9445

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9352

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9418

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9412

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9412

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9226

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8883

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9053

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 9086

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9176

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8920

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8869

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8739

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8569

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8747

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8815

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9127

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8981

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8956

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8917

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8676

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8593

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8569

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8810

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9381

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8568

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9914

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8721

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8797

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8955

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8678

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8368

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8678

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9038

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8441

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8528

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8413

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8762

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8578

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8345

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8066

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8296

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8345

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7959

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8444

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8235

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8488

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8081

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8257

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7999

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8349

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8070

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8257

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8063

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8173

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8238

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8841

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8217

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8222

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8206

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9650

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10725

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10820

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10451

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10983

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10631

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11563

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10616

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10699

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10748

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11664

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 11013

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 11158

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11315

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 11193

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 13031

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1439829

Nu Online:

133

Leden:

0

Bezoekers:

133

Meer over bezoekers