DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 120310       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieėn : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 15800

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 14405

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 9762

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 10588

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 10496

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 8640

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 9071

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 8910

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 8973

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 8358

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 8323

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 8686

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 8620

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 10096

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 8325

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 7764

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 8167

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israėl(Al-Israa Banie Israaiel).

 8009

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 9767

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 8235

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8066

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 7828

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 7967

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 7895

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 8480

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 7676

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 7883

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 8394

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 7749

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 8974

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 8769

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 7635

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 7610

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 7968

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 7825

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 7987

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 7985

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8112

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 7781

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 7936

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 7910

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 7905

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 7823

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 7861

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 7743

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 7498

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 7624

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 7713

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 7750

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 7502

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 7510

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 7400

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7240

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 7443

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 7470

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 7765

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 7605

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 7597

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 7520

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 7316

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7272

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7240

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 7492

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8101

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 7212

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 8574

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7376

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 7453

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 7649

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 7350

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7030

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 7302

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 7691

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7094

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7248

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7151

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 7414

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7269

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7073

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 6817

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 6929

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7047

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6706

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7110

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 6934

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7227

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 6827

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 6977

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 6762

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7082

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 6770

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 6977

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 6813

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 6931

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 6916

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 7415

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6964

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 6918

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 6975

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8164

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9099

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 9181

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 8844

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 9359

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9114

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 9929

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 8820

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9178

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9143

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10088

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 9398

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 9590

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 9728

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 9638

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 11442

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1399463

Nu Online:

179

Leden:

0

Bezoekers:

179

Meer over bezoekers