DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 124925       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17815

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 16855

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 11796

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 12818

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 12679

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10605

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 11345

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11084

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11154

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 10340

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 10292

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 10723

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 10638

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 12263

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 10349

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 9723

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10141

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10081

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 11768

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10284

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10033

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9768

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9927

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9915

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10422

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9558

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9794

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 10354

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9575

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10903

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10612

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9450

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9441

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9831

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9777

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9866

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9813

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9999

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9615

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9868

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9731

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9803

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9817

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9807

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9608

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 9288

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9434

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 9488

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9599

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 9324

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9255

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9066

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8922

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9068

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9150

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9475

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9320

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9278

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9258

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9018

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8923

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8906

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9138

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9720

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8915

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10259

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9063

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9122

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9293

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9011

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8702

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9010

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9374

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8771

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8870

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8740

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9109

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8915

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8676

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8387

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8610

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8678

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8299

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8777

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8562

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8823

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8413

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8592

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8321

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8677

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8417

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8573

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8404

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8512

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8565

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9173

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 8818

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8552

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8552

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10124

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 11195

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 11337

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10950

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 11460

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 11103

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 12045

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 11113

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 11172

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 11221

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 12139

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 11524

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 11650

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 11772

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 11706

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 13526

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1449702

Nu Online:

196

Leden:

0

Bezoekers:

196

Meer over bezoekers