DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 130744       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 20093

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 20145

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 14176

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 15898

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 15766

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 12971

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 14418

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 13808

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 13489

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 12693

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 12628

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 13192

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 12959

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 14739

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 12692

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 12069

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 12480

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 12455

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 14032

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 12603

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 12332

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 12129

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 12269

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 12279

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 12695

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 11880

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 12164

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 12732

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 11809

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 13199

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 12907

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 11670

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 11594

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 12106

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 12109

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 12126

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 12095

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 12267

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 11878

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 12021

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 11902

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 12135

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 12149

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 12006

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 11778

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 11553

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 11601

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 11715

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 11777

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 11537

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 11235

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10725

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10739

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10709

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10825

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11218

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10963

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10986

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11002

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10702

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10519

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10561

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10765

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11346

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10560

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11933

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10747

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10713

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10978

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10707

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10343

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10636

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11023

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10359

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10570

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10474

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10752

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10501

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10365

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10017

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10325

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10271

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10005

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10358

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10186

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10442

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10036

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10234

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10056

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10297

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10031

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10150

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10015

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10239

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10277

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10833

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10460

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10194

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10139

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 12642

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 13995

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 14024

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 13701

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 14314

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 13810

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 14774

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 13913

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 13923

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 13942

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 14922

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 14278

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 14542

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 14450

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 14477

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 16262

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1568982

Nu Online:

58

Leden:

0

Bezoekers:

58

Meer over bezoekers