DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 122133       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16636

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15415

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10624

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11516

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11366

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9506

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10001

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9820

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9934

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9154

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9178

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9561

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9499

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11027

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9208

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8579

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9011

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8869

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10598

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9125

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8881

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8646

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8777

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8765

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9337

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8487

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8694

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9267

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8522

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9840

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9598

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8404

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8366

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8794

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8702

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8767

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8780

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8972

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8577

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8787

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8705

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8794

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8727

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8723

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8574

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8240

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8400

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8451

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8523

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8271

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8276

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8169

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7970

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8196

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8237

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8547

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8399

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8406

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8333

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8095

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8021

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7994

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8247

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8813

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8004

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9354

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8151

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8238

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8389

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8106

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7787

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8098

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8457

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7869

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7970

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7849

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8181

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8011

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7761

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7517

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7705

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7759

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7414

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7869

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7660

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7936

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7525

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7679

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7460

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7757

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7497

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7682

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7513

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7626

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7665

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8267

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7652

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7668

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7654

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8921

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9930

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10052

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9710

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10232

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9912

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10830

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9834

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9975

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9974

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10894

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10232

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10413

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10594

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10456

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12265

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1423062

Nu Online:

112

Leden:

1

Bezoekers:

111

Meer over bezoekers