DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 128337       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 19207

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 18668

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 13237

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 14482

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 14427

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 12021

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 13074

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 12695

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 12588

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 11760

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 11705

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 12209

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 12072

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 13835

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 11762

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 11112

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 11595

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 11536

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 13150

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 11689

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 11445

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 11240

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 11364

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 11343

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 11792

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 11008

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 11219

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 11795

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 10924

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 12294

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 11990

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 10826

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 10766

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 11213

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 11201

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 11222

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 11239

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 11380

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 11021

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 11202

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 11069

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 11175

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 11215

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 11166

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 10932

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 10714

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 10744

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 10839

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 10933

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 10680

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 10486

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10145

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10136

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10132

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 10242

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 10586

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 10399

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 10393

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 10409

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10119

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10011

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10016

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10204

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10787

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10019

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 11337

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10175

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10173

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 10415

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10144

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9792

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10055

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 10452

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9829

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9978

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9892

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10166

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9968

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 9801

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 9453

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 9712

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 9745

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 9398

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9811

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 9660

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9895

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 9472

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 9665

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 9448

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 9755

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 9487

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 9628

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 9470

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 9645

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 9684

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 10291

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9887

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 9601

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 9603

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 11644

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 12871

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 12980

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 12628

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 13166

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 12712

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 13713

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 12757

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 12836

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 12891

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 13841

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 13177

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 13461

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 13409

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 13430

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 15221

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1508919

Nu Online:

68

Leden:

0

Bezoekers:

68

Meer over bezoekers