DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 121736       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 16462

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15194

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10434

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11311

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11181

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9324

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 9784

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 9621

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 9736

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 8983

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 8994

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9380

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9314

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 10843

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9030

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8400

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 8837

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 8699

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10433

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 8946

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 8717

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 8455

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 8600

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 8575

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9158

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8320

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 8529

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9098

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8358

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 9662

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9425

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8247

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8208

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 8619

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 8502

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 8605

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 8617

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 8789

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8407

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 8595

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 8534

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 8598

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 8524

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 8537

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8418

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8083

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8238

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8307

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8367

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8110

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8119

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8019

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 7801

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8041

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8080

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8379

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8236

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8231

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8173

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 7933

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 7863

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 7848

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8087

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 8654

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 7845

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9200

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 7991

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8067

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8236

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 7955

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 7618

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 7930

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8286

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 7699

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 7827

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 7707

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8016

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 7860

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 7614

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7372

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 7557

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 7612

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7257

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 7712

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7512

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 7782

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7374

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7523

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7323

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 7617

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7346

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7537

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7374

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7462

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7526

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8101

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7489

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7502

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7506

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 8771

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 9718

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 9843

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 9534

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10039

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 9725

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 10632

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 9645

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 9777

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 9777

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 10706

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10038

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10219

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10394

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10253

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12075

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1417020

Nu Online:

123

Leden:

0

Bezoekers:

123

Meer over bezoekers