DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 116638       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 14345

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 12612

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 8087

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 8758

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 8758

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 6996

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 7365

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 7241

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 7360

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 6874

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 6750

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 7005

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 7028

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 8372

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 6712

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 6261

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 6550

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 6375

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 8101

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 6580

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 6528

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 6249

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 6477

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 6325

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 6867

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 6123

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 6333

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 6830

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 6229

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 7251

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 7180

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 6210

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 6044

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 6435

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 6258

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 6479

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 6452

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 6485

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 6198

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 6283

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 6395

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 6360

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 6192

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 6266

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 6240

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 6103

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 6115

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 6268

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 6313

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 6089

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 6078

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 6002

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 5867

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 5987

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 6041

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 6319

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 6121

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 6173

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 6035

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 5907

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 5939

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 5861

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 6136

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 6711

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 5805

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 7188

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 5990

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 6022

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 6197

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 5987

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 5694

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 5875

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 6276

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 5715

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 5910

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 5824

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 6015

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 5903

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 5755

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 5544

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 5625

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 5733

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 5392

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 5714

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 5574

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 5862

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 5529

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 5657

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 5410

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 5806

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 5447

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 5605

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 5536

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 5599

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 5621

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 6067

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 5683

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 5604

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 5651

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 6659

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 7298

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 7352

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 7083

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 7491

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 7397

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 8054

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 7071

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 7313

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 7388

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 8324

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 7588

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 7764

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 7936

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 7851

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 9514

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1350569

Nu Online:

136

Leden:

0

Bezoekers:

136

Meer over bezoekers