DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 125749       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 18166

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 17259

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 12151

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 13180

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 13077

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 10945

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 11726

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 11468

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 11510

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 10687

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 10638

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 11088

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 11000

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 12635

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 10698

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 10079

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 10494

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 10452

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 12103

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 10622

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 10373

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 10132

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 10286

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 10262

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 10768

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 9934

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 10140

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 10721

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 9910

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 11270

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 10957

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 9784

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 9765

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 10178

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 10127

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 10206

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 10139

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 10335

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 9952

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 10212

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 10064

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 10145

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 10171

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 10151

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 9936

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 9647

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 9766

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 9826

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 9941

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 9668

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 9585

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 9371

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 9229

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 9343

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 9457

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 9774

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 9608

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 9575

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 9591

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 9325

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 9246

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 9197

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 9432

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 10023

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 9220

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 10550

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 9373

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 9414

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 9619

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 9338

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 9002

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 9302

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 9663

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 9071

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 9159

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 9034

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 9389

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 9220

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8980

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 8685

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8912

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8981

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 8609

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 9064

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 8871

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 9110

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 8721

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 8893

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 8624

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8984

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 8709

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 8877

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 8705

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 8815

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 8860

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 9495

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 9128

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 8849

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 8859

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 10475

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 11652

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 11774

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 11387

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 11915

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 11505

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 12487

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 11519

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 11586

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 11669

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 12572

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 11965

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 12100

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 12211

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 12158

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 13966

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1458080

Nu Online:

180

Leden:

0

Bezoekers:

180

Meer over bezoekers