DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 118300       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 15037

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 13470

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 8894

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 9623

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 9594

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 7784

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 8205

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 8063

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 8116

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 7608

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 7517

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 7816

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 7807

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 9205

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 7490

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 6987

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 7318

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 7194

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 8897

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 7356

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 7262

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 6991

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 7203

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 7076

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 7654

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 6864

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 7083

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 7592

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 6946

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 8078

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 7931

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 6888

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 6799

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 7174

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 6995

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 7199

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 7182

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 7303

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 6961

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 7073

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 7145

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 7112

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 6950

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 7030

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 6954

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 6773

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 6819

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 6962

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 6980

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 6769

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 6744

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 6678

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 6523

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 6659

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 6732

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 7009

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 6827

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 6852

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 6757

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 6590

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 6577

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 6519

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 6772

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 7382

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 6475

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 7857

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 6642

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 6717

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 6893

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 6621

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 6332

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 6573

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 6954

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 6367

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 6555

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 6452

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 6685

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 6563

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 6380

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 6158

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 6246

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 6368

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 6012

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 6386

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 6234

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 6529

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 6150

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 6290

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 6072

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 6429

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 6088

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 6271

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 6151

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 6238

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 6247

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 6713

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 6299

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 6227

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 6278

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 7367

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 8114

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 8188

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 7901

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 8354

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 8192

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 8922

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 7880

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 8191

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 8176

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 9120

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 8423

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 8612

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 8774

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 8683

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 10428

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1370974

Nu Online:

151

Leden:

0

Bezoekers:

151

Meer over bezoekers