DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 137621       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 22885

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 24334

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 16950

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 20046

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 19905

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 15742

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 18784

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 17291

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16200

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 15580

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15272

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16007

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 15723

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 17372

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 15540

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15098

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15054

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 14977

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 16881

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15177

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15002

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 14788

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 14944

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 14947

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15207

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 14388

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 14786

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 15324

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 14384

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 15700

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 15496

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14278

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14055

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 14715

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 14610

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 14672

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 14671

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 14833

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14380

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 14549

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14326

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 14618

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 14733

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 14743

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14201

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 13968

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14115

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14120

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14167

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 13893

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13496

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12290

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12355

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12288

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12334

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12769

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12544

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12745

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12596

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12247

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11945

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12262

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12368

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12811

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12039

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13457

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12227

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12273

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12515

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12166

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11735

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12105

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12660

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11834

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12049

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11999

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12338

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11962

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11797

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11513

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11810

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11660

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11587

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11817

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11582

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11870

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11422

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11691

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11585

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11728

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11547

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11580

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11472

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11711

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11824

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12407

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11941

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11559

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11539

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 15563

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17079

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17030

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 16808

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 17320

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 16929

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 17807

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17059

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17045

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17183

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18002

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 17399

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 17722

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 17615

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 17582

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 19378

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1770086

Nu Online:

90

Leden:

0

Bezoekers:

90

Meer over bezoekers