DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 123094       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 17013

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 15884

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 10997

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 11944

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 11797

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 9876

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 10433

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 10236

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 10317

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 9528

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 9545

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 9940

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 9867

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 11429

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 9577

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 8948

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 9388

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 9281

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 10984

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 9485

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 9244

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 9002

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 9141

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 9118

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 9675

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 8834

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 9037

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 9601

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 8837

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 10157

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 9909

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 8718

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 8708

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 9097

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 9027

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 9087

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 9095

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 9287

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 8891

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 9107

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 9027

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 9095

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 9056

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 9065

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 8901

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 8552

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 8721

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 8770

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 8846

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 8594

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 8570

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 8458

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 8273

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 8485

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 8535

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 8847

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 8707

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 8695

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 8639

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 8392

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 8317

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 8295

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 8538

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 9107

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 8293

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 9637

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 8427

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 8526

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 8683

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 8408

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 8098

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 8402

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 8750

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 8162

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 8253

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 8139

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 8489

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 8302

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 8067

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 7798

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 8012

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 8047

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 7692

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 8166

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 7964

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 8217

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 7810

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 7985

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 7739

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 8066

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 7797

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 7979

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 7794

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 7904

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 7963

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 8569

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 7932

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 7955

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 7944

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 9286

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 10354

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 10437

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 10092

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 10615

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 10288

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 11190

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 10238

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 10360

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 10383

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 11286

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 10628

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 10786

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 10966

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 10829

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 12668

10/05/2008

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1431344

Nu Online:

142

Leden:

0

Bezoekers:

142

Meer over bezoekers