DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 132498       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 20749

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 21173

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 14835

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 16888

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 16733

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 13644

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 15385

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 14714

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 14119

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 13379

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 13287

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 13836

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 13650

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 15322

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 13306

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 12737

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 13087

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 13031

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 14740

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 13237

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 12949

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 12743

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 12918

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 12947

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 13390

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 12479

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 12779

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 13365

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 12434

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 13823

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 13616

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 12293

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 12198

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 12756

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 12704

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 12753

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 12725

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 12910

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 12476

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 12672

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 12548

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 12740

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 12834

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 12640

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 12387

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 12152

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 12269

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 12320

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 12400

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 12121

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 11797

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11103

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11155

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11123

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11209

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11676

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11346

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11436

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11442

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11130

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10905

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10956

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11142

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11733

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10959

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12354

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11126

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11074

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11385

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11082

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10721

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11018

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11432

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10735

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10966

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10909

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11127

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10916

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10731

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10420

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10713

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10635

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10425

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10777

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10543

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10829

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10406

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10665

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10489

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10663

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10428

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10535

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10442

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10645

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10751

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11245

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10858

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10556

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10512

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 13321

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 14782

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 14725

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 14457

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 15051

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 14556

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 15512

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 14682

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 14699

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 14791

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 15712

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 14993

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 15322

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 15184

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 15209

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 16976

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1625563

Nu Online:

138

Leden:

0

Bezoekers:

138

Meer over bezoekers