DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Tijdens Al-Qoenoet in de Witr gebed

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Tijdens Al-Qoenoet in de Witr gebed
  Volgnr:  032

Tijdens Al-Qoenoet in de Witr gebed


115. O Allah leid me samen met degenen die U hebt geleid en geef me de gezondheid, samen met degenen die U gezondheid hebt geschonken. Neem me onder Uw hoede samen met degenen die U onder Uw hoede hebt genomen. Zegen hetgeen wat U mij hebt gegeven. Bescherm me tegen het kwaad dat U hebt bestemd. U oordeelt en niemand oordeelt U. En iedereen die U als bondgenoot neemt, hij zal niet minacht worden [en iedereen die U als vijand aaneemt zal nooit de smaak van glorie proeven]. U bent gezegend, onze Heer, de Verhevene [1].

" ʡ ʡ ʡ ʡ ʡ [ ] ."


Allaahoemma hdienie fieman hadayt, wa aafienie fieemae aafayt, wa tawallanie fieemen tawallayt, wa baariek lie fieema athayt, wa qienie sharra maa qadayt, fa iennaka taqdhie walaa yoqdha alayk, iennahoe laa yadhielloe men waalayt, [wa laa yaiezzoe men aadayt], tabaarakta rabbanaa wa taaalayt117. O Allah, ik zoek mijn toevlucht in Uw tevredenheid tegen Uw kwaadheid. Ik zoek toevlucht in Uw vergiffenis tegen Uw Bestraffing. Ik zoek toevlucht bij U en in U. Ik kan Uw lofsprijzing niet tellen. U bent zoals U Uw zelf prijst [2].

"   ߡ ߡ ߡ ߡ ."


Allaahoemma iennie adhoe bieriedhaaka mien sakhatiek, wa biemoeaafaatieka mien oqoobatiek, wa aoedhoe bieka mienka laa Ossee thanaa-an alayk, anta kamaa athnayta ala nafsiek.118. O Allah, U alleen aanbidden wij en onze gebeden zijn aan U gericht en voor U knielen we neer. Voor U maken we haast om U te aanbidden en te dienen. We vragen U om Uw Genade en hebben angst voor Uw bestraffing. Waarlijk, Uw bestraffing voor de ongelovigen is op komst. O Allah wij zoeken Uw hulp en Uw vergiffenis en wij prijzen U met al het goede. Wij ontkennen U niet maar geloven in U. Wij geven ons over aan U en verloochenen degene die niet in U gelooft [3].

"   ߡ ߡ ߡ ߡ ."


Allaahoemma ieyyaaka naboed, wa laka nosallie wa nasdjod, wa ielayka nasa wa nahfied, nardjoe rahmataka, wa nakhshaa adaabak, ienna adaabaka biel kaafierieena moelhaq. Allaahoemma iennaa nastaieenoeka, wa nastaghfieroeka, wa noethnie alayka al-khayr, wa laa nakfoeroek, wa noemienoe bieka wa nakhdaoe lak. Wa nakhla men yakfoeroek.
[1] Aboe Daawoed, Ibn Maadjah, An-Nasaa-ie, At-Tirmidhie, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Haakiem, en Al-Baihaqi. Sahih At-Tirmidhie 1/144, Sahih Ibn Maadjah 1/194 en Irwaa-oe l-Ghaliel van Al-Albaanie 2/175.
[2] Sahih At-Tirmidhie 3/180 en Sahih Ibn Maadjah, Al-ierwaa-e 2/175.
[3] Overgeleverd door Al-Bayhaqie in As-soenan Al-Koebra, hij heeft de keten van overleveraars goed verklaard 2/211. Sheikh Al-Albaanie heeft gezegd in irwaa-oe l-Ghaliel, de keten van overleveraars is authentiek 2/170. Deze hadith is overgeleverd door Omar (moge Allah tevreden met hem zijn).

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 19/05/2008

  Gelezen: 15102

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794875

Nu Online:

61

Leden:

0

Bezoekers:

61

Meer over bezoekers