DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» Smeekbede :Ro9ya Shar3iya uit Kitab wa Soenna

 »   Voorpagina » Smeekbeden

 » Titel : Ro9ya Shar3iya uit Kitab wa Soenna
 » Volgnr:  133

Ro9ya Shar3iya uit Kitab wa Soenna
 

Taalkundige betekenis: meervoud van Roeqyah en dat staat voor iets dat bescherming biedt.

Islamitische betekenis: koranverzen en smeekbeden die gelezen worden voor de zieke.

Twee categorieën van ar-Roeqaa

Ar-Roeqaa kunnen in twee categorieën verdeeld worden:

1. Toegestane Roeqyah

2. Verboden Roeqyah

= Toegestane Roeqyah

Deze vorm van Roeqyah dient op basis van unanimiteit (Idjmaac) onder de geleerden aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

1. Uitgesproken in duidelijk Arabische taal en de betekenis van de woorden moet bekend zijn.

2. Dat hierbij gebruik wordt gemaakt van de Woorden of Namen en Eigenschappen van Allah.

3. Dat er niet volledig vanuit wordt gegaan dat de Roeqyah op zichzelf geneest, maar dat dit
gebeurt met de Qadr van Allah. 

= Verboden Roeqyah

Dit zijn alle soorten Roeqyah waaraan één of meerdere van de bovengenoemde voorwaarden van de toegestane Roeqyah ontbreken.

Bewijs vanuit de Soennah voor het verrichten van Roeqyah

De uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-Tiwalah (iets wat wordt gedaan waardoor een man van zijn vrouw gaat houden) zijn Shirk.” (Ahmad en Aboe Daawoed)

En zijn (vrede zij met hem) uitspraak: “Toon mij jullie ar-Roeqaa. Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 20/05/2008

  Gelezen: 23162

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1796960

Nu Online:

85

Leden:

0

Bezoekers:

85

Meer over bezoekers