DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Het profijt van Tasbieh Tahmied Tahliel en Takbier

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Het profijt van Tasbieh Tahmied Tahliel en Takbier
  Volgnr:  130

Het profijt van Tasbieh  Tahmied Tahliel en Takbier

254. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Degene die honderd keer per dag zegt: "Soebh'aana Allaahie wa bie h'amdieh (Geprezen is Allah en alle lof is aan Hem)", zal zijn zonden vergeven zien worden, ook al zijn zij zoals het schuim van de zee." [2].

" ." - -255. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Degene die tien keer zegt: "Er is geen god dan Allah, Hij is de Enige, Hij heeft geen partner en aan Hem is de heerschappij en aan Hem is alle lof en Hij is over alles Almachtig", zal de beloning krijgen die gelijk is aan het bevrijden van vier dienaren van de kinderen van Isma'il." [3].

" ."


"Laa ielaaha iella Allaahoe wah'dahoe laa sharieeka lah, lahoe l-moelkoe wa lahoe l-h'amdoe wa hoewa 'ala koellie shay-ien qadieer". (10 keer)256. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Twee woorden die makkelijk zijn voor de tong, wegen heel zwaar op de weegschaal en zijn geliefd bij de Genadevolle: "Geprezen is Allah en alle lof behoort aan Hem, Geprezen is Allah de Almachtige." [4].

" ."


"Soebh'aana llaahie al-'adhziem wabieh'amdieh, soebh'aana llaahie al-'adhziem."257. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Dat ik zeg "Geprezen is Allah, alle lof aan Allah, er is geen god dan Allah en Allah is de Grootste", is meer geliefd bij mij dan al hetgene waarover de zon schijnt." [5].

" ."


"Soebh'aana Allahie wal-h'amdoe liellaahie wa laa ielaaha iella Allaahoe wallaahoe Akbar".258. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Is iemand van jullie niet capabel om duizend h'asanaat (beloningen) iedere dag te verdienen?" Een persoon die de zitting bijwoonde vroeg: "Hoe kan iemand van ons duizend h'asana verdienen?" Hij zei: "Prijs Allah honderd keer (door het zeggen van soebh'aana llaah) en er zullen duizend h'asanaat voor u opgeschreven worden of duizend zonden zullen worden verwijderd." [6].


259. Degene die zegt: "Geprezen is Allah, de Almachtige en alle lofprijzingen behoren Hem toe", (Soebh'aana Allaahie al-'adhziem wabieh'amdieh) voor hem zal er een dadelboom gepland worden in het Paradijs." [7].


260. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "O Abdoellah ibn Qays, zal ik je een schat van het Paradijs aanwijzen?" Ik zei: "Jawel, boodschapper van Allah." Hij zei: "Er is noch kracht, noch macht behalve bij Allah." [8].

" ."


"Laa h'awla walaa qoewwata iella biellaah".261. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "De dierbaarste woorden bij Allah zijn deze vier:

- "Geprezen is Allah"

" ."


"Soebh'aana Allaah"

- "Alle lof aan Allah"

" ."


"Wal-h'amdoe lillaah".

- "Er is geen god dan Allah"

" ."


"wa laa ielaaha iella Allaah"

- "Allah is de Grootste."

" ."


"Wa llaahoe Akbar"

Het maakt niet uit met welke u begint." [9].

262. Een bedoeen kwam naar de boodschapper van Allah en zei: "Leer me een woord dat ik kan zeggen." Hij zei tegen hem: "Zeg: "Er is geen god dan Allah, Hij is de Enige. Hij heeft geen partner, Allah de Grootste, alle lof behoort aan Hem, Geprezen is Allah, Heer der werelden, er is geen kracht en geen macht dan bij Allah, de Almachtige, de Alwijze."

" ."


"Laa ielaaha iella Allaahoe wah'dahoe laa sharieeka lah, Allaahoe Akbaroe kabieera, wal-h'amdoe liellaahie kathieera, soebh'aana Allaahie rabbie l-'aalemien, laa h'awla walaa qoewwata iella biellaahie al-'aziez l-h'akieem".De bedoeen zei: "Die zijn voor mijn Heer bedoelt, maar welke zijn voor mij?" De profeet zei tegen hem: "Zeg: "O Allah, vergeef me, heb genade met mij, leid mij naar het rechte pad en schenk mij voorzieningen." [10].

" ."


"Allaahoemma ghfierlie, warh'amnie, wahdienie, warzoqnie".263. Wanneer iemand de Islaam accepteerde, leerde de profeet hem het gebed, daarna beval hij hem Allah te smeken met de volgende woorden: "O Allah, vergeef me, heb genade met mij en leid mij naar het rechte pad, maak mij gezond en schenk mij voorzieningen." [11].

" ."


"Allaahoemma ghfierlie, warh'amnie, wahdienie wa 'aafienie warzoqnie".264. De meest uitmuntende smeekbede aan Allah is: "Alle lof aan Allah".

" ."


"Al-h'amdoeliellaah".En de meest uitmuntende vermaning is: "Er is geen god dan Allah". [12].

" ."


"laa ielaaha iellaa Allaah".265. De oprechte daden die eeuwig zullen gelden zijn:

- "Geprezen is Allah"

" ."


"Soebh'aana Allaah"

- "Alle lof aan Allah"

" ."


"Wal-h'amdoe lillaah".

- "Er is geen god dan Allah"

" ."


"laa ielaaha iella Allaah".

- "Allah is de Grootste."

" ."


"Wa llaahoe Akbar"

- "Er is noch kracht, noch macht behalve bij Allah". [13]

" ."


"walaa h'awla walaa qowwata iella biellaah".
[1] Tasbieh' is het zeggen van: Soebh'aana Allah, Tah'mied is walh'amdoelillah, Tahliel is wa laa ielaaha illa llaah en Takbie is wallaahoe Akbar.
[2] Al-Boekhaarie 7/168, Moesliem 4/2071, zie ook smeekbede nr. 90 hierboven.
[3] Al-Boekhaarie 7/67, Moesliem 4/2071, zie ook smeekbede nr. 92 hierboven.
[4] Al-Boekhaarie 7/168, Moesliem 4/2072.
[5] Moesliem 4/2072.
[6] Moesliem 4/2073.
[7] At-Tiermiedhie 5/511, Al Hakim (bevestigd door Addahabie) 1/501. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' Al-Djaami' As-Saghir 5/531 en Sah'ih' At-Tiermiedhie 3/160.
[8] Al-Boekhaarie, an Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 11/213, Moesliem 4/2076.
[9] Moesliem 3/1685.
[10] Moesliem 4/2072, Aboe Daawoed rapporteert dezelfde H'adieth met toevoeging: "En wanneer de Arabier weg ging, de profeet zei: "Zijn handen zijn met goedheid gevuld." 1/220.
[11] Moesliem 4/2073, en in n van de overleveringen van Moesliem is er een toevoeging; "Deze woorden samengevoegd (de goedheid van) deze wereld en de volgende."
[12] At-Tiermiedhie 5/462, Ibn Maadjah 2/1249, Al-H'aakiem (bevestigd door Addahabie) 1/503. Zie Al-Albaanie, Sah'ih' Al-Djaami' As-Saghir 1/362.
[13] Ahmad (nr. 513) (Ahmad Shakir, ed), Madjma' Az-zawaa-ied 1/297. Ibn H'adjar zegt in Boeloegh Al-Maraam dat Ibn H'iebbaan en Al-H'aakiem het als een Sah'ih' beschouwde.

 

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 20/05/2008

  Gelezen: 21062

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1796951

Nu Online:

68

Leden:

0

Bezoekers:

68

Meer over bezoekers