DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Berouw tonen en vergeving vragen.

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Berouw tonen en vergeving vragen.
  Volgnr:  129

Berouw tonen en vergeving vragen.

    248. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Bij Allah, ik zoek de vergeving van Allah en toon berouw aan Allah meer dan zeventig keer per dag." [1].
   
 
   
 
    249. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "O mensen toon berouw aan Allah, want ik toon honderd keer per dag berouw." [2].
   
 
   
 
    250. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Degene die zegt: "Ik zoek de vergeving van Allah de Almachtige, die geen god naast Zich heeft. De Levende, de Zelfstandige en toon berouw aan hem." Degene die dit zegt zal vergeven worden door Allah, ook al heeft hij de ranken van het leger verlaten." [3].
   
   
 
  " ."
   
   
 
  "Astaghfieroe Allaaha al-'adhzieema alladhie laa iellaaha iellaa hoewa al-h'ayyoe al-qayyoem wa atoeeboe ielayh".
   
 
 
   
 
    251. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "(De tijd) dat de Heer het dichtst bij de dienaar komt, is in het laatste derde deel van de nacht. Als het mogelijk is om tussen degenen te zijn die Allah gedenken in dit uur, wees dan onder hen." [4].
   
 
   
 
    252. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "De dienaar zal het dichtst bij zijn Heer zijn tijdens de soedjood, dus vermeerder je smeekbedes daarin." [5].
   
 
   
 
    253. De boodschapper van Allah heeft gezegd: "Mijn hart kan ook veronachtzaam worden. Waarlijk ik vraag honderd keer per dag vergeving aan Allah." [6].
   
 
   
 
 
    [1] Al-Boekhaarie, Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 11/101.
 
    [2] Moesliem 4/2076.
 
    [3] Aboe Daawoed 2/85 en At-Tiermiedhie 5/569 en Al-h'aakiem. Adha-habie heeft deze H'adieth authentiek verklaard 1/511 en is goed gekeurd door Al-Albaanie.
 
    [4] At-Tiermiedhie, An-Nasaa-ie 1/279. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' At-Tiermiedhie 3/183, Djaamie' Al-oesoel (Al-Arnaa-oet, ed).
 
    [5] Moesliem 1/350.
 
    [6] Moesliem 4/2075. Ibn Athir verklaart dat de profeet altijd waakzaam was bij het herinneren en benaderen van Allah en als hij iets vergat dat hij normaal deed, dan voelde het aan alsof hij onrecht had begaan, dus begon hij de vergeving van Allah te zoeken. Zie Djaamie' Al-oesoel 4/387.
 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 20/05/2008

  Gelezen: 28409

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1796950

Nu Online:

132

Leden:

0

Bezoekers:

132

Meer over bezoekers