DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Tijdens het staan op de heuvel As-Safa en Al-Marwah

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Tijdens het staan op de heuvel As-Safa en Al-Marwah
  Volgnr:  118

236. Toen de boodschapper van Allah dichterbij As-Safa kwam, reciteerde hij : "Voorwaar, As-Safa en Al-Marwa behoren tot de door Allah gewijde Tekenen."


 
" 'ienna assafaa walmarwata mien sha'aa-ierie Alleeh". Abda-oe biemaa bada-a Allaahoe bieh." 
"Ik begin bij hetgeen waar Allah (in het vers) mee begonnen is."

 
" ."


 
Hij begon de heuvel As-Safa te beklimmen tot hij het Huis (de Ka'bah) kon zien. Hij richtte zich tot de Qiblah en zei: "Er is geen god dan Allah, Allah is de grootste".

 
" , "

 
"laa ielaaha iellaa Allaah, Allaahoe Akbar". 
Toen zei hij : "Er is geen god dan Allah, Hij is de Enige. Hij heeft geen partner, aan Hem is de heerschappij en aan Hem is alle lof. Hij is over alles Almachtig. Er is geen god dan Allah, Hij is de Enige. Zijn beloftes maakt Hij waar. Zijn dienaren heeft Hij geholpen en Hij alleen heeft de (vijandelijke) groepen verslagen." Hij herhaalde dit drie keer. Tussendoor heeft hij smeekbeden uitgesproken

 
" ."

 
"laa ielaaha iella Allaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelkoe walahoe al-h'amdoe wa hoewa 'ala koellie shay-ien qadieer, laa ielaaha iella Allaahoe wah'dah, andjaza wa'dah, wa nassara 'abdah, wa hazama al-ah'zaaba wah'dah". 
"De profeet deed hetzelfde op de heuvel Al-Marwah, zoals hij dat op de heuvel As-Safa deed." [1]


 
[1] Moesliem 2/888

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 20/05/2008

  Gelezen: 16319

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1800077

Nu Online:

19

Leden:

0

Bezoekers:

19

Meer over bezoekers