DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Voor het bezoeken van een graf

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Voor het bezoeken van een graf
  Volgnr:  060

Voor het bezoeken van een graf

165. Vrede zij met jullie, bewoners van deze verblijfplaats, uit de gelovigen en de moslims. Met Allah's wil zullen wij jullie tegenmoetkomen. (Moge Allah genade hebben met de eersten van ons en de laatsten). Ik vraag Allah om ons en jullie welzijn te schenken. [1].

" , , [ ] ."


"Assalaamoe 'alaykoem ahla ddieyaarie miena el-moe-emieniena wal moesliemieen, wa iennaa ien shaa-a Allaahoe biekoem laah'ieqoon (wa yarh'amoe Allaahoe lmoestaqdiemieena miennaa wal moesta-ekhierieen) as-aloe Allaaha lenaa wa lakoemoe el'aafieyah."
[1] Moesliem 2/671, Ibn Maadjah 1/494 heeft het overgeleverd van Bariedah (moge Allah hem genadig zijn). Wat tussen haakjes staat is afkomstig van een overlevering die door 'Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) overgeleverd is en is te vinden in de verzameling van Moesliem 2/671.
 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 19/05/2008

  Gelezen: 24895

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794876

Nu Online:

79

Leden:

0

Bezoekers:

79

Meer over bezoekers