DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Tijdens Roekoe

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Tijdens Roekoe
  Volgnr:  017

Tijdens Roekoe


    33. Geprezen is mijn Heer de Almachtige (drie keer in het Arabisch). [2].

 

" . ()


  "Soebh'aana Rabbieya l-'adhziem".    34. Geprezen bent U, O Allah, en lof is aan U. O Allah, vergeef mij. [3].

 

" ߡ ."


  "Soebh'aanaka llaahoemma Rabbana wa bieh'amdieka Allaahoemma ghfierlie".    35. Geprezen (bent U), Meest Heilig (bent U), Heer van de engelen en de ziel. [4].

 

" ."


  "Soebboeh'oen, Qoedoessoen, Rabboe lmalaa-iekatie warroeh' ".    36. O Allah voor U buig ik in gebed en in U geloof ik en aan U heb ik mij overgegeven. Voor U is mijn gehoor nederig, zo ook mijn gezichtsvermogen en mijn verstand en mijn botten en mijn zenuwen en wat mijn voeten hebben betreden. [5].

 

" ʡ ʡ ."


  "Allaahoemma laka raka'toe, wa bieka aamantoe, wa laka aslemtoe khasha'a laka sam'i, wa basarie, wa moekhhie, wa 'adhzmie, wa 'asabie, wa maa staqalla bihie qadamie".    37. Geprezen is de Almachtige, de Meester van de kracht, van heerschappij, van majesteit en grootheid. [6].

 

" ."


  "Soebh'aana dhil jabarootie, wal malakootie, walkibriya'i, wal 'azamati".
    [1] Buigen tijdens het gebed.
    [2] Aboe Daawoed, Ibn Maadjah, An-Nasaa-ie, Ahmad. Zie ook At-Tirmidhie 1/83.
    [3] Al-Boekhaarie 1/99, Moesliem 1/350.
    [4] Moesliem 1/353, Aboe Daawoed 1/230.
    [5] Moesliem 1/534, Aboe Daawoed, An-Nasa' en At-Tirmidhie.
    [6] Aboe Daawoed 1/230, An-Nasaa-ie en Ahmad.


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 17/05/2008

  Gelezen: 17609

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794879

Nu Online:

75

Leden:

0

Bezoekers:

75

Meer over bezoekers