DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Bij het opkomen uit de Roekoe houding

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Bij het opkomen uit de Roekoe houding
  Volgnr:  018

Bij het opkomen uit de Roekoe  houding


    38. Allah verhoort hem, die Hem looft. [1].

 

" ."


  " Sami'a llaahoe liemen h'amiedah".    39. Onze Heer, alle lof zij U, overvloedige, goede en gezegende lof. [2].

 

" ."


  "Rabbana wa laka l-h'amd, h'amdan kathieran tayyieban moebaarakan fieh".    40. De hemelen en de aarde en wat tussen hen ligt zijn gevuld, en wat U nog meer wilt, is gevuld. Mensen van lof en majesteit, verkondigen de waarheid wat de dienaar heeft gezegd -we zijn allen Uw dienaren. O Allah, er is niemand die weerhoudt hetgeen wat u geeft, en niemand kan geven wat U weigert. Er is niemand die gunsten kan verlenen behalve U de Almachtige. [2].

 

"   . . ."


  "Miel-a ssamaawaatie wa miel-a l-ardie wa ma baynahoema, wa miel-a ma shie-ta min shai-ien ba'd. Ahla tthanaa-ie koelloena laka 'abdoen. Allaahoemma la mani'a liema mana'ta, wa la yanfa'oe dhal djaddie minka l-djad".
    [1] Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 2/282.
    [2] Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 2/284.
    [3] Moesliem 1/346.


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 17/05/2008

  Gelezen: 16204

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794868

Nu Online:

88

Leden:

0

Bezoekers:

88

Meer over bezoekers