DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Voor degene die hoop op leven heeft opgegeven

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Voor degene die hoop op leven heeft opgegeven
  Volgnr:  051

Voor degene die hoop op leven heeft opgegeven

150. O Allah, vergeef mij, heb genade met mij en breng mij bij het Verheven Gezelschap (Allah). [1].


" ."


"Allaahoemma ghfierlie warh'amnie wa alh'ieqnie bierrafieeqie al-a'la".
151. Toen de profeet op sterven lag, deed hij zijn handen in een kom water en hij veegde zijn gezicht ermee af en zei: "Er is geen god dan Allah, waarlijk de dood heeft kwellingen." [2].


" ."


"laa iellaha iellaa Allaah, ienna liel-mawtie lasakaraat"
152. Er is geen god dan Allah, Allah is de grootste. Er is geen god dan Allah, Hij is de Enige. Er is geen god dan Allah, Hij is de Enige, Hij heeft geen partner. Er is geen god dan Allah, aan Hem is de Heerschappij en aan Hem is alle lof. Er is geen god dan Allah, er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah. [3].


" ѡ ϡ ."


"Laa ielaaha iellaa Allaah wa llaahoe Akbar, laa ielaaha iellaa Allaahoe wah'dah, laa ielaaha iellaa Allaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, laa ielaaha iellaa Allaah lahoe al-moelkoe wa lahoe al-h'amd, laa iellaaha iellaa Allaahoe walaa h'awla walaa qoewwata iellaa biellaah"

[1] Al-Boekhaarie 7/10 en Moesliem 4/1893.
[2] Al-Boekhaarie, van Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 8/144.
[3] At-Tiermiedhie en Ibn Maadjah. Authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie, zie sah'ih' At-Tiermiedhie 3/152 en Sah'ih' Ibn Maadjah 2/317.
 

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 19/05/2008

  Gelezen: 13339

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794879

Nu Online:

70

Leden:

0

Bezoekers:

70

Meer over bezoekers