DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Bij het horen van de oproep tot het gebed

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Bij het horen van de oproep tot het gebed
  Volgnr:  015

Bij het horen van de oproep tot het gebed


  Herhaal wat de Moe-addien (gebedsoproeper) zegt, behalve wanneer hij zegt:

 

" () ."    22. H'ayya 'ala ssalaah: haast u tot het gebed en h'ayya 'ala lfalaah': haast u tot de voorspoed. Hier moet u zeggen: Er is geen kracht noch macht behalve bij Allah. [1].

  " ."

  "Laa h'awla walaa qoewwata iella biellaah".    23. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoot en dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. Ik ben tevreden met Allah als Heer, met Mohammed als boodschapper en met de Islam als (mijn) religie. [2] (Dit behoort in het Arabisch gereciteerd te worden na tashahhoed van de Moe-addien of de geloofsgetuigenis.) [3].

 

."


  "Wa ana ash-hadoe an laa ielaha illaa llaahoe wah'dahoe laa sharieka lahoe wa anna Moeh'ammadan 'abdoehoe wa rasoeloehoe radietoe biellaahie rabban, wa bie Moeh'ammadan rasoelan wa bie l-ieslaamie dienan".    24. Na antwoorden op de oproep van de Moe-addien, moet u in het Arabisch Allah's zegeningen over de Profeet zeggen. [4].


    25. O Allah, breng deze oproep tot zijn voltooiing en verzeker de positie van het gebed en schenk Mohammed Uw gunst en aanzien, en geef hem de geerde rang die U hem heeft beloofd, (Voorwaar, U verbreekt geen beloftes). [5].

 

" ."


  "Allaahoemma rabba haadhiehie adda'watie attaamah, wassalaatie lqaa-iemah, aatie moeh'ammadan al-wasielata wal-fadhielata wab'ath-hoe maqaaman mah'moedan alladhie wa'adtah, [iennaka laa toekhliefoe lmiee-'aad".    26. Tussen de oproep tot het gebed en de ieqamah moet u Allah in uzelf smeken. Smeekbeden in deze tijd worden niet geweigerd.   [6].    [1] Al-Boekhaarie 1/152, Moesliem 1/288.
    [2] Moesliem 2/290.
    [3] Ibn Khuzaimah 1/220.
    [4] Moesliem 1/288.
    [5] Al-Boekhaarie 1/152, de toevoeging tussen haakjes is van Al-Baihaqi 1/410.
    [6] At-Tirmidhie, Aboe Daawoed, Ahmad. Zie ook Al-Albaanie, Irwaa-oe l-Ghaliel 1/262.


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 17/05/2008

  Gelezen: 16965

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794875

Nu Online:

55

Leden:

0

Bezoekers:

55

Meer over bezoekers