DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Tijden van bedroevigheid en bezorgdheid

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Tijden van bedroevigheid en bezorgdheid
  Volgnr:  034

Tijden van bedroevigheid en bezorgdheid


120. O Allah, Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar, van Uw dienares. Mijn lot [1] is in Uw handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op Uw bevel. Ik vraag U bij elke Naam die U voor Uw zelf hebt genomen, die in Uw Boek hebt geopenbaard of die U aan een ieder onderwezen hebt of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare hebt gezet om de Qor-aan de bron van mijn hart en het licht van mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de ontheffer van mijn wanhoop [2].

" , , , , , , , , , , , , , , , ."


Allaahoemma iennie abdoeka, bnoe abdoeka, bnoe ametiek, naasieyatie bieyadiek, maadhien fiyya hokmoek, adloen fieyya qadaa-oek, as-aloeka biekoellie iesmien hoewa lak, sammayta biehie nafsak, aw anzaltahoe fie kietaabiek, aw allemtahoe ahadan mien khalqiek, awie sta-etharta biehie fie ielmie al-ghaybie iendak, an tadjala al-qor-aan rabieea qalbie, wa noeera sadrie. wa djalaa-a hoznie, wa dhahaaba hammie.121. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen bedroevigheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen dominantie van anderen [3].

" , , , ."


Allaahoemma iennie aoedhoe bieka miena al-hammie wal-hazan, wa-ladjzie wa-lkassalie wa-lboekhlie wa-ldjoebnie wa dhalaie addaynie wa ghalabatie arriedjaal.
[1] Letterlijk staat het volgende in het Arabisch: Naasiyatie, een lok haar op het voorhoofd.
[2] Ahmad 1/391 en authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie.
[3] Al-Boekhaarie 7/158. Zie ook Al-Asqalaanie, Fath Al-Baarie 11/173.

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 19/05/2008

  Gelezen: 16267

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794879

Nu Online:

75

Leden:

0

Bezoekers:

75

Meer over bezoekers