DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Voor At-Tashahhoed tijdens het gebed

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Voor At-Tashahhoed tijdens het gebed
  Volgnr:  022

voor At-Tashahhoed tijdens het gebed52. Attah'ieyaat [1] aan Allah, gebeden en al het goede, komt toe aan Allah. Vrede zij met u, O Profeet en de genade van Allah en Zijn zegeningen! Vrede zij met ons, en met de oprechte dienaren van Allah! Ik getuig dat er geen God is dan Allah, en ik getuig, dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. [2].

" ʡ   . ."

"Attaah'ieyyaatoe liellah wa ssalawaatoe, wattayyiebaatoe, assalaamoe 'alayka ayyoeha nnabieyyoe wa rah'matoe llaahie wa barakaatoeh, assalaamoe 'alayna wa 'ala 'iebadie llaahie ssaalieh'ien. Ash-hadoe an laa ielaaha iella llaah wa ash-hadoe anna Moeh'0ammadan 'abdoehoe wa rasoeloeh".
[1] De groeten en smeekbeden.
[1] Al-Boekhaarie, Moesliem 1/301. Zie ook Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 1/13

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 18/05/2008

  Gelezen: 16337

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794876

Nu Online:

76

Leden:

0

Bezoekers:

76

Meer over bezoekers