DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» Smeekbede :Inleding

 »   Voorpagina » Smeekbeden

 » Titel : Inleding
 » Volgnr:  000

Bismi Allah Arrahman Arrahim,

Voorzeker, alle lof is voor Allah. We prijzen Hem en zoeken Zijn hulp. We zoeken Zijn vergiffenis en we zoeken onze toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onze eigen zielen en voor de slechtheid van onze daden. Ieder die Hij leidt, zal nooit dwalen, en ieder die hij laat dwalen, zal nooit leiding vinden. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, de Enige. Hij heeft geen partner, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. Moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn, over zijn familieleden, zijn metgezellen en over degenen die hem volgen in vroomheid tot de Dag des Oordeels.

Dit boek is een verkorte uitgave van mijn eerdere werk met de titel, "Ad-dhikr wad-doe'a wal-'ieIaadj bier-roeqyaa mienal-Kietaabie was-soennah". Teneinde het klein en makkelijk dragend te maken, heb ik alleen gekozen voor het gedeelte van smeekbeden voor deze verkorting.

Om dit te bereiken heb ik alleen gebruik gemaakt van de inhoud van de overleveringen en heb genoegen genomen om alleen één of twee bronen (overleveraars) te vermelden.

Eenieder die meer zou willen weten over de metgezellen of een uitgebreide onderzoek van keten, zou ik moeten verwijzen naar het originele werk hierboven vermeld.

Ik vraag Allah de Glorierijke, de Almachtige, bij Zijn schone namen en Zijn Verheven Eigenschappen dit werk te aanvaarden en alleen voor Zijn Edele Gezicht te laten zijn. Ik vraag Hem om mij zijn voordelen tijdens mijn levensduur en na mijn dood. Moge degenen die het lezen, degenen die het drukken, of enige rol hebben in de verspreiding, er ook voordeel van hebben. Voorzeker Hij, glorie is aan Hem, is in staat om alles te doen. Moge de vrede en zegeningen van Allah over onze profeet Moh'ammed zijn, over zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hen volgt in vroomheid tot de Dag des Oordeels.


Sa'id ibn 'Ali ibn Wahaf Al-Qah'tani

Safar, 1409 H
 

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 16/05/2008

  Gelezen: 16681

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794870

Nu Online:

82

Leden:

0

Bezoekers:

82

Meer over bezoekers