DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Tijdens Soedjoed

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Tijdens Soedjoed
  Volgnr:  019

Tijdens Soedjoed


    41. Geprezen is mijn Heer de Verhevene. [2].

 

" . "().


  " Soebh'aana Rabbieyal A'la".    42. Geprezen bent U, O Allah, en lof is aan U. O Allah, vergeef mij. [3].

 

" ߡ ."


  "Soebh'aanaka Allaahoemma Rabbana wa bih'amdika Allahoemma ghfier lie".    44. O Allah, voor U kniel ik neer en in U geloof ik. Aan U heb ik mij onderworpen. Mijn gezicht is geknield voor degene die het heeft geschapen en het een vorm heeft gegeven, en het gehoor en gezichtsvermogen heeft gegeven. Gezegend is Allah, de Beste Schepper. [4].

 

" ."


  "Allaahoemma laka sadjadtoe wa bieka aamantoe, wa laka aslemtoe, sadjada wadjhi lilladhie khalqahoe, wa sawarahoe, wa shaqqa sam'ahoe wa basarah, tabaaraka Allaahoe ah'sanoe l-khaalieqien".    45. Geprezen is de Almachtige, de Meester van de kracht, van heerschappij, van majesteit en grootheid. [5].

 

" ʡʡ ."


  "Soebh'aana dhiel djabaroetie, wa lmalakoetie, wal kiebriyaa-e, wa l-'adhzamah".    46. O Allah, vergeef al mijn zonden, groot en klein, de eerste en de laatste, zonden die zichtbaar zijn en die verborgen zijn. [6].

 

" ."


  "Allaahoemma ghfier lie dhanbie koellahoe diqqahoe wa djiellah, wa awwalahoe wa aakhirahoe wa 'alaa-niyatahoe wa sirrahoe".    47. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw ontevredenheid en ik zoek Uw bescherming tegen Uw bestraffing. Ik zoek toevlucht bij U. Ik kan Uw lovingen niet tellen. U bent zoals U Uzelf heeft geprezen. [7].

 

"   ."


  "Allaahoemma iennie a'oedhoe bie riedaaka mien sakhatik, wa bi moe'aafaatieka mien 'oeqoebatiek wa'oedhoe bieka mienka, laa oeh'sie thanaa-an 'alayk anta kamaa athnayta 'ala nafsieka".
    [1] Neerknielen tijdens het gebed.
    [2] Aboe Daawoed, Ibn Maadjah, An-Nasaa-ie, Ahmad. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' At-Tirmidhie 1/83.
    [3] Al-Boekhaarie 1/99, Moesliem 1/350.
    [4] Moesliem 1/353, Aboe Daawoed 1/230.
    [5] Aboe Daawoed 1/230, An-Nasaa-ie, Ahmad. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' Aboe Daawoed 1/166.
    [6] Moesliem 1/350.
    [7] Moesliem 1/532.


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 17/05/2008

  Gelezen: 18300

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794872

Nu Online:

85

Leden:

0

Bezoekers:

85

Meer over bezoekers