DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Bij het beindigen van de kleine wassing

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Bij het beindigen van de kleine wassing
  Volgnr:  009

Bij het beindigen van de kleine wassing


 
    13. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoot; en ik getuig dat Mohammed zijn Dienaar en Boodschapper is. [1].
   
   
 
 

" ."

   
   
 
  "Ash-hadoe an laa ielaaha illa llaahoe wah'dahoe laa sharieka lahoe wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan 'abdoehoe wa Rasoeloeh".  
   
 
 
   
 
    14. O Allah, laat mij behoren tot degenen die naar U terugkeren en laat me behoren tot de reinigers. [2].
   
   
 
 

" ."

   
   
 
  "Allaahoemma dj'alnie miena ttawwaabiena wadj'alnie mina lmoetathahhierien".
   
 
 
   
 
    15. Geprezen bent U, O Allah, alle lof behoort aan U, ik getuig dat er geen God is dan U. Ik vraag U om vergiffenis en ik keer mij tot U in berouw. [3].
   
   
 
 

" , , ."

   
   
 
  "Soebh'aanaka Allaahoemma wa bieh'amdika, ash-hadoe an laa ielaaha iella anta, astaghfieroeka wa atoeboe ielayk".
   
 
 
   
 
 
    [1] Moesliem 1/209.
 
    [2] At-Tirmidhie 1/78. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' At-Tirmidhie 1/18.
 
    [3] An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wal Lailah, p.173. Zie ook Al-Albaanie, Irwaa-oe l-Ghaliel 1/135 en 2/93


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 17/05/2008

  Gelezen: 16862

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794873

Nu Online:

82

Leden:

0

Bezoekers:

82

Meer over bezoekers