DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Smeekbede :Tegen verdriet

    Voorpagina Smeekbeden

  Titel : Tegen verdriet
  Volgnr:  035

Tegen verdriet


 
122. Er is geen God dan Allah, de Almachtige, de Zachtmoedige, er is geen God dan Allah. Heer van de omvangrijke (Arsh) Troon. Er is geen God dan Allah, Heer van de hemelen en de Heer van de aarde en de Heer van de Edele (Arsh) Troon [1].

" , , ."

Laa ielaaha iella allaahoe al-adhieemoe al-halieem, laa ielaaha iellaa Allaahoe rabboe al-arshie al-adhiem, laa ielaaha iella Allaahoe rabboe ssamaawaatie wa rabboe al-ardhie wa rabboe al-arshie al-karieem.

123. O Allah ik vraag Uw genade en stel me tijdens geen enkel moment verantwoordelijk voor mijn ziel. Maak al mijn zaken oprecht. Er is geen God dan U [2].

" , , , ."


 

Allaahoemma rahmataka ardjoe falaa takielnie ielaa nafsie tharfata ayn, wa aslieh lie sha-enie koellah, laa ielaaha iellaa ant.


124. Er is geen God dan U. Geprezen bent U. Waarlijk Ik was een onrechtplegers [3].

" , , , ."

Laa ielaaha iella anta soebhaanaka iennie koentoe miena adhaaliemieen.


125. Allah, Allah mijn Heer, ik neem niemand als deelgenoot naast U [4].


" ."


 

Allaahoe Allaahoe rabbie laa oeshriekoe biehie shay-an.[1] Al-Boekhaarie 8/154, Moesliem 4/2092.
[2] Aboe Daawoed 4/324, Ahmad 5/42. Door Al-Albaanie goed gekwalificeerd in Sahih Aboe Daawoed 3/959.
[3] At-Tirmidhie 5/529, Al-Haakiem, authentiek gekwalificeerd door Ad-dhzahabie 1/505, zie ook Sahih At-Tirmidhie 3/168.
[4]Aboe Daawoed 2/87, zie ook Sahih Ibn Maadjah 2/335

 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 19/05/2008

  Gelezen: 20204

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1794868

Nu Online:

87

Leden:

0

Bezoekers:

87

Meer over bezoekers