DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 136902       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 22670

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 23999

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 16740

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 19699

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 19559

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 15519

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 18442

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 16996

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 15975

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 15370

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15047

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 15796

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 15502

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 17148

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 15321

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 14870

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 14829

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 14770

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 16650

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 14960

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 14777

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 14578

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 14728

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 14729

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15002

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 14191

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 14592

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 15130

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 14177

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 15505

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 15286

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14075

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 13849

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 14515

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 14417

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 14481

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 14463

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 14631

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14169

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 14343

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14140

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 14417

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 14540

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 14548

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14007

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 13767

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 13931

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 13927

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 13974

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 13698

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13309

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12145

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12221

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12146

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12194

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12640

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12399

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12604

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12462

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12114

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11801

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12121

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12236

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12680

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11903

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13318

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12091

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12128

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12384

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12025

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11600

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11969

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12517

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11694

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11916

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11869

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12198

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11825

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11661

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11376

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11672

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11525

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11459

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11682

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11448

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11728

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11294

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11555

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11453

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11582

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11415

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11448

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11334

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11573

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11693

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12272

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11807

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11425

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11407

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 15325

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 16826

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 16789

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 16574

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 17080

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 16691

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 17570

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 16816

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 16793

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 16936

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 17760

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 17140

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 17475

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 17362

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 17325

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 19133

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1760089

Nu Online:

112

Leden:

0

Bezoekers:

112

Meer over bezoekers