DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 135304       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21918

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 22867

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 16019

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 18655

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 18525

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 14778

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 17320

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 16170

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 15248

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 14613

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 14357

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 15017

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 14784

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 16462

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 14599

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 14162

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 14142

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 14092

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15985

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 14284

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 14068

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13882

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 13986

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 14043

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 14404

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 13495

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13936

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 14442

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 13508

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14851

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 14671

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 13414

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 13173

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13821

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 13727

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13814

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13835

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13972

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 13545

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 13666

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 13534

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13754

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13899

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 13898

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 13355

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 13162

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 13308

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 13327

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 13374

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 13099

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12721

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11693

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11824

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11733

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11805

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12265

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11976

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12197

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12053

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11720

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11446

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11704

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11874

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12313

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11535

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12934

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11707

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11798

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12023

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11663

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11265

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11603

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12125

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11290

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11553

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11515

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11711

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11485

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11304

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10983

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11305

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11172

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11092

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11318

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11104

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11372

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10949

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11200

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11104

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11225

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11038

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11096

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10983

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11215

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11329

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11929

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11457

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11084

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11085

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 14544

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 16045

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15952

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 15727

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 16296

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 15827

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 16794

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 15972

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15984

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 16107

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16971

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 16317

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 16609

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 16496

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 16504

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 18275

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1715418

Nu Online:

56

Leden:

0

Bezoekers:

56

Meer over bezoekers