DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 138545       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 23186

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 24760

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 17224

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 20488

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 20358

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 16031

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 19235

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 17652

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16494

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 15878

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15570

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16307

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 16014

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 17662

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 15825

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15390

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15354

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15277

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 17178

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15474

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15302

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 15097

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 15214

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 15239

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15491

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 14662

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 15067

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 15611

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 14649

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 15974

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 15778

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14556

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14312

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 14994

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 14873

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 14951

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 14946

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 15108

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14647

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 14841

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14578

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 14885

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 15027

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 15012

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14452

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 14224

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14385

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14383

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14425

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 14141

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 13743

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12460

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12541

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12475

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12493

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12935

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 12728

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 12963

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12759

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12412

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 12107

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12430

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12555

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 13000

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12218

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13618

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12415

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12456

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12677

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12323

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11882

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12275

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 12843

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 12016

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12223

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12161

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12523

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 12136

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11976

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11674

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11966

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 11813

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 11759

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11987

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11734

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 12035

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11592

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 11868

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11745

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 11893

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11714

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11750

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11648

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 11895

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11990

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12559

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 12113

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 11730

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11683

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 15872

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17427

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17387

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 17173

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 17783

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 17295

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 18146

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17414

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17401

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17533

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18351

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 17739

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 18348

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 17982

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 17927

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 19740

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1783586

Nu Online:

86

Leden:

0

Bezoekers:

86

Meer over bezoekers