DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 131807       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 20455

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 20742

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 14580

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 16471

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 16318

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 13360

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 14972

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 14350

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 13853

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 13080

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 13006

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 13580

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 13337

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 15081

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 13056

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 12452

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 12836

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 12775

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 14461

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 12980

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 12691

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 12497

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 12672

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 12674

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 13100

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 12228

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 12524

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 13124

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 12184

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 13562

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 13345

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 12040

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 11942

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 12492

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 12459

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 12508

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 12471

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 12645

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 12235

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 12409

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 12293

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 12491

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 12555

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 12355

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 12138

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 11908

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 11983

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 12071

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 12145

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 11866

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 11548

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 10953

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 10980

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 10956

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11062

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 11500

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11175

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11265

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11268

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 10954

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 10737

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 10787

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 10987

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 11576

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 10802

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12181

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 10966

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 10916

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11223

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 10936

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 10569

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 10842

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11259

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 10576

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 10804

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 10733

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 10979

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 10749

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 10588

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10261

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 10559

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10491

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10247

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 10624

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10389

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 10677

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10258

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10506

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10305

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10513

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10245

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10368

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10270

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10476

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 10595

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11048

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 10700

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10412

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10360

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 13044

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 14472

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 14441

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 14161

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 14752

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 14255

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 15215

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 14379

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 14404

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 14458

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 15368

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 14704

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 15023

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 14884

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 14891

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 16672

10/05/2008


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1602018

Nu Online:

85

Leden:

0

Bezoekers:

85

Meer over bezoekers