DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 134368       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 21422

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 22200

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 15525

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 17969

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 17827

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 14294

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 16570

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 15558

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 14765

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 14114

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 13877

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 14486

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 14306

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 15959

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 14118

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 13626

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 13673

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 13657

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 15508

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 13827

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 13586

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 13434

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 13522

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 13558

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 13984

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 13068

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 13480

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 13996

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 13068

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 14425

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 14206

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 12963

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 12754

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 13370

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 13257

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 13389

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 13374

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 13538

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 13090

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 13252

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 13106

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 13340

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 13434

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 13434

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 12937

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 12751

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 12840

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 12884

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 12952

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 12667

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 12288

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 11443

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 11564

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 11487

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 11551

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 12025

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 11741

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 11929

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 11792

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 11481

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 11224

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 11429

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 11609

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 12063

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 11292

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 12711

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 11479

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 11561

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 11773

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 11426

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 11041

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 11369

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 11890

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 11068

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 11295

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 11291

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 11474

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 11270

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 11061

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 10755

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 11078

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 10968

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 10840

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 11091

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 10880

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 11158

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 10722

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 10970

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 10857

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 10990

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 10784

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 10868

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 10759

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 10980

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 11072

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 11685

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 11224

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 10870

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 10882

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 14038

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 15513

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 15442

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 15190

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 15790

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 15292

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 16275

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 15440

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 15429

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 15552

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 16455

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 15797

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 16067

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 15946

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 15945

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 17722

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1688037

Nu Online:

69

Leden:

0

Bezoekers:

69

Meer over bezoekers