DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Kariem-NL

Aantal Bezoekers : 139857       Aantal Versen : 115       Aantal Categorieën : 0

Koran Kariem-NL

Volgnr

Soerah

Gelezen

Geplaatst

« 001 »

 » Het Begin (Al-Faatihah).

 23548

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-1

 25352

08/05/2008

« 002 »

 » De Koe (Al-Baqarah)- Pagina-2

 17576

08/05/2008

« 003 »

 » Het Huis van Imraan (Al-Imraan).

 21107

08/05/2008

« 004 »

 » De Vrouwen (An-Nisa).

 20956

08/05/2008

« 005 »

 » Het Tafel (Al-Maidah).

 16397

08/05/2008

« 006 »

 » Het Vee (Al-Anaam).

 19833

08/05/2008

« 007 »

 » De Verheven Plaatsen (Al-Aaraaf).

 18151

08/05/2008

« 008 »

 » De Oorlogsbuit (Al-Anfaal).

 16847

08/05/2008

« 009 »

 » Berouw (At-Taubah).

 16245

08/05/2008

« 010 »

 » Jonas (Joenos).

 15934

09/05/2008

« 011 »

 » Hoed.

 16675

09/05/2008

« 012 »

 » Jozef (Joesof).

 16374

09/05/2008

« 013 »

 » De Donder (Ar-Raad).

 18026

09/05/2008

« 014 »

 » Abraham (Ibrahiem).

 16189

09/05/2008

« 015 »

 » Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr).

 15784

09/05/2008

« 016 »

 » De Bij (An-Nahl).

 15726

09/05/2008

« 017 »

 » De Nachtelijke Tocht- De Kinderen van Israël(Al-Israa Banie Israaiel).

 15663

09/05/2008

« 018 »

 » De Spelonk (Al-Kahf).

 17567

09/05/2008

« 019 »

 » Maria (Marjam).

 15869

09/05/2008

« 020 »

 » Taa Haa.

 15695

09/05/2008

« 021 »

 » De Profeten (Al-Anbijaa).

 15447

09/05/2008

« 022 »

 » De Pilgrimstocht (Al-Hadj).

 15573

09/05/2008

« 023 »

 » De Gelovigen (Al-Mominoen).

 15603

09/05/2008

« 024 »

 » Het Licht (An-Noer).

 15840

09/05/2008

« 025 »

 » Het Criterion (Al-Forqaan).

 15012

09/05/2008

« 026 »

 » De Dichters (Asj-Sjoaraa).

 15419

09/05/2008

« 027 »

 » De Mieren (An-Naml).

 16004

09/05/2008

« 028 »

 » De Vertelling (Al-Qasas).

 15011

09/05/2008

« 029 »

 » De Spin (Al-Ankaboet).

 16319

09/05/2008

« 030 »

 » De Romeinen (Ar-Roem).

 16157

09/05/2008

« 031 »

 » De Wijzen (Loqmaan).

 14943

09/05/2008

« 032 »

 » De Aanbidding (As-Sadjdah).

 14643

09/05/2008

« 033 »

 » De Confreranten (Al-Ahzaab).

 15375

09/05/2008

« 034 »

 » De Stad van Saba(Saba).

 15233

09/05/2008

« 035 »

 » De Schepper (Faatir).

 15312

09/05/2008

« 036 »

 » Jaa Sien.

 15299

09/05/2008

« 037 »

 » Zij die in de Rangen behoren(As-Saaffaat).

 15468

09/05/2008

« 038 »

 » Saad.

 14980

09/05/2008

« 039 »

 » De Groupen (Az-Zomar).

 15199

09/05/2008

« 040 »

 » Al-Ghafir ( Al-Ghafir ).

 14889

09/05/2008

« 041 »

 » Fussilat.

 15210

09/05/2008

« 042 »

 » De Consultatie (Asj-Sjoera).

 15356

10/05/2008

« 043 »

 » Gouden Juwelen (Az-Zochrof).

 15343

10/05/2008

« 044 »

 » De Rook (Ad-Dochaan).

 14788

10/05/2008

« 045 »

 » Het Knielen (Al-Djaasijah).

 14538

10/05/2008

« 046 »

 » Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf).

 14712

10/05/2008

« 047 »

 » Mohammed.

 14723

10/05/2008

« 048 »

 » Overwinning (Al-Fath).

 14743

10/05/2008

« 049 »

 » De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat).

 14476

10/05/2008

« 050 »

 » Qaaf.

 14043

10/05/2008

« 051 »

 » De Winden die verspreiden(Az-Zaarijaat).

 12687

10/05/2008

« 052 »

 » De Berg (At-Toer).

 12800

10/05/2008

« 053 »

 » De Ster (An-Nadjm).

 12744

10/05/2008

« 054 »

 » De Maan (Al-Qamar).

 12730

10/05/2008

« 055 »

 » De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan).

 13170

10/05/2008

« 056 »

 » De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah).

 13009

10/05/2008

« 057 »

 » Het Ijzer (Al-Hadied).

 13243

10/05/2008

« 058 »

 » De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah).

 12988

10/05/2008

« 059 »

 » De Bijeenkomst (Al-Hasjr).

 12655

10/05/2008

« 060 »

 » De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah).

 12349

10/05/2008

« 061 »

 » De Strijdplaats (As-Saff).

 12676

10/05/2008

« 062 »

 » De Vrijdag (Bijeenkomst)(Al-Djomoah).

 12832

10/05/2008

« 063 »

 » De Huichelaars (Al-Monaafiqoen).

 13255

10/05/2008

« 064 »

 » Beider Verlies en Winst(At-Taghaabon).

 12449

10/05/2008

« 065 »

 » De Scheiding (At-Talaaq).

 13847

10/05/2008

« 066 »

 » Denkende dat iets Verboden is(At-Tahriem).

 12693

10/05/2008

« 067 »

 » De Dominie (Al-Molk).

 12719

10/05/2008

« 068 »

 » De Pen (Al-Qalam).

 12941

10/05/2008

« 069 »

 » De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah).

 12565

10/05/2008

« 070 »

 » De Manieren van Ascentie(Al-Maaaridj).

 12118

10/05/2008

« 071 »

 » Noach (Noeh).

 12506

10/05/2008

« 072 »

 » De Djinn (Al-Djinn).

 13120

10/05/2008

« 073 »

 » Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil).

 12282

10/05/2008

« 074 »

 » Iemand die Gebundeld is(Al-Moddassir).

 12458

10/05/2008

« 075 »

 » De Resurrectie (Al-Qijaamah).

 12395

10/05/2008

« 076 »

 » De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan).

 12794

10/05/2008

« 077 »

 » Zij Die Gezonden Waren(Al-Morsalaat).

 12396

10/05/2008

« 078 »

 » Het Nieuws (An-Naba).

 12211

10/05/2008

« 079 »

 » An-Naziaat.

 11899

10/05/2008

« 080 »

 » Hij Fronsde (Abasa).

 12193

10/05/2008

« 081 »

 » Het Opvouwen (At-Takwier).

 12033

10/05/2008

« 082 »

 » Het Klievende (Al-Infitaar).

 12031

10/05/2008

« 083 »

 » Daden in fraude (Al-Motaffifeen).

 12249

10/05/2008

« 084 »

 » De Splijting (Al-Insjiqaaq).

 11969

10/05/2008

« 085 »

 » De Tekens van de Zodiak(Al-Boroej).

 12259

10/05/2008

« 086 »

 » De Nachtelijke Bezoeker(At-Taariq).

 11859

10/05/2008

« 087 »

 » De Allehoogste (Al-Ala).

 12146

10/05/2008

« 088 »

 » Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah).

 11996

10/05/2008

« 089 »

 » De Dageraad (Al-Fadjr).

 12145

10/05/2008

« 090 »

 » De Stad (Al-Balad).

 11958

10/05/2008

« 091 »

 » De Zon (Asj-Sjams).

 11999

10/05/2008

« 092 »

 » De Nacht (Al-Lail).

 11912

10/05/2008

« 093 »

 » De Glorieuze Ochtend(Ad-Dhohaa).

 12178

10/05/2008

« 094 »

 » De Expansie (Asj-Sjarh).

 12222

10/05/2008

« 095 »

 » De Vijg (At-Tien).

 12785

10/05/2008

« 096 »

 » Het Geronnen Bloed (Al-Alaq).

 12369

10/05/2008

« 097 »

 » De Waardevolle Nacht(Al-Qadr).

 12004

10/05/2008

« 098 »

 » Het Uitsluitende Bewijs(Al-Bajjinah).

 11905

10/05/2008

« 099 »

 » Het Geschudek (Az-Zalzalah).

 16284

10/05/2008

« 100 »

 » Zij Die Rennen (Al-Aadijaat).

 17847

10/05/2008

« 101 »

 » De Dag van Oproering(Al-Qaariah).

 17778

10/05/2008

« 102 »

 » Opstapelen (At-Takaathor).

 17567

10/05/2008

« 103 »

 » De Tijd door de Tijden(Al-Asr).

 18176

10/05/2008

« 104 »

 » De Schandaal Verspreider(Al-Homazah).

 17706

10/05/2008

« 105 »

 » De Olifant (Al-Fiel).

 18561

10/05/2008

« 106 »

 » Qoraisj.

 17837

10/05/2008

« 107 »

 » De Noden van Buren (Al-Maaoen).

 17829

10/05/2008

« 108 »

 » Overvloed (Al-Kauthar).

 17939

10/05/2008

« 109 »

 » De Ongelovigen (Al-Kaafiroen).

 18757

10/05/2008

« 110 »

 » De Overwinning (An-Nasr).

 18158

10/05/2008

« 111 »

 » De Palmvezel, De Vlam(Al-Masad, Al-Lahab).

 18782

10/05/2008

« 112 »

 » Zuiverheid van Geloof(Al-Ichlaas).

 18420

10/05/2008

« 113 »

 » De Dauw (Al-Falaq).

 18360

10/05/2008

« 114 »

 » De Mensheid(An-Naas).

 20202

10/05/2008

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1796949

Nu Online:

154

Leden:

0

Bezoekers:

154

Meer over bezoekers