DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

» Artikel :Voor wie is Zakaat al-Fitr verplicht?

 »

 » Titel : Voor wie is Zakaat al-Fitr verplicht?
 » Volgnr:  002

Voor wie is Zakaat al-Fitr verplicht?

Door de nobele Shaykh

al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

- moge Allah hem genadig zijn -

Vraag: Welke personen zijn verplicht om Zakaat al-Fitr te geven?

Antwoord: Het geven van Zakaat al-Fitr is verplicht voor elke Moslim, klein of groot, mits hij in leven is als de zon van de nacht waarin weer gegeten mag worden (Laylatoel-Fitr) ondergaat. De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft Zakaat al-Fitr namelijk verplicht gesteld voor de jonge en volwassen Moslims, de vrouw en de man, de vrije persoon en de slaaf. Hij heeft bevolen dat het gegeven moet worden vóórdat de mensen naar buiten gaan voor het gebed, d.w.z. het ‘Ied-gebed. Dit is hetgeen verplicht is voor de mannelijke en vrouwelijke, jonge en volwassen, vrije en niet-vrije Moslims die de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft genoemd.

Wat de foetus betreft die zich in de baarmoeder van de vrouw bevindt als het ‘Ied is, hier hoeft geen Zakaat al-Fitr voor gegeven te worden, maar het is wel aanbevolen. De reden hiervoor is dat ‘Oethmaan, de rechtgeleide kalief - moge Allah tevreden met hem zijn, Zakaat al-Fitr heeft gegeven namens de foetus. De mensen van de kennis hebben dit daarom aanbevolen, om in de voetsporen van ‘Oethmaan - moge Allah tevreden met hem zijn - te treden.

Voor de ongelovige man of vrouw is het niet verplicht, omdat zij niet tot de mensen van de reinheid behoren, noch tot de mensen van de Zakaat, totdat zij zich bekeren tot de Islaam. Als de ongelovige een ongelovige slaaf of een ongelovig kind heeft, dan hoeft hij hier geen Zakaat voor te geven, omdat zij vervuild zijn door het ongeloof. De Zakaat reinigt hen niet(1). Dit is de reden dat alleen de Moslim de Zakaat dient te geven.

Bron: www.binbaz.org.sa
Vertaald vanuit het Arabisch door:
Een zuster

 (1) Voetnoot van de vertaalster:
Het woordje ‘Zakaat' betekent ‘reiniging'. De Moslim reinigt als het ware zijn bezit door dit uit te geven.

 


 

Toegevoegd door :   aboeayoub      Admin
 

Geplaatst: 24/09/2008

  Gelezen: 48917

 Afdrukken    Print


Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1800079

Nu Online:

31

Leden:

0

Bezoekers:

31

Meer over bezoekers