DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 10774       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1814

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1867

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1420

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1329

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1415

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1406

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1425

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1401

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1480

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1502

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1437

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1349

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1409

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1560

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1394

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1318

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1481

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1472

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1471

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1412

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1427

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1375

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1413

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1361

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1398

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1413

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1336

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1395

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1342

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1333

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1414

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1415

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1322

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1402

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1407

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1331

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1501

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1439

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1334

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1321

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1382

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1366

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1357

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1338

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1508

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1382

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1367

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1361

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1290

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1313

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1315

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1336

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1405

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1497

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1413

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1379

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1477

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1332

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1370

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1386

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1440

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1349

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1358

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1373

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1463

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1318

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1321

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1351

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1336

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1367

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1510

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1354

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1332

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1335

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1349

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1440

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1339

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1314

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1349

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1370

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1462

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1288

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1355

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1382

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1386

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1451

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1426

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1282

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1411

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1327

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1320

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1324

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1402

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1390

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1355

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1340

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1503

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1393

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1297

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1313

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1386

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1322

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1396

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1340

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1403

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1442

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1325

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1331

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1438

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1445

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1480

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1364

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1418

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1311

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403560

Nu Online:

190

Leden:

0

Bezoekers:

190

Meer over bezoekers