DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 11111       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1870

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1941

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1458

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1372

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1466

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1465

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1488

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1439

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1529

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1562

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1488

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1399

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1455

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1610

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1504

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1388

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1555

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1533

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1549

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1461

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1488

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1428

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1460

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1408

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1445

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1473

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1396

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1434

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1396

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1399

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1469

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1461

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1371

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1459

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1447

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1390

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1560

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1495

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1396

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1364

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1447

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1432

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1412

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1393

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1570

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1440

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1418

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1418

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1346

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1355

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1372

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1386

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1443

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1551

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1474

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1435

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1546

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1388

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1423

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1455

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1496

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1404

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1419

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1433

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1510

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1382

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1361

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1416

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1417

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1410

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1550

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1410

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1381

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1393

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1412

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1493

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1420

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1364

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1394

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1422

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1516

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1343

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1408

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1426

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1440

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1499

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1477

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1319

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1451

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1399

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1370

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1377

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1447

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1451

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1405

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1401

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1542

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1436

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1341

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1363

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1435

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1387

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1444

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1388

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1456

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1493

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1369

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1408

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1488

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1509

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1523

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1413

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1478

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1376

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413736

Nu Online:

132

Leden:

0

Bezoekers:

132

Meer over bezoekers