DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 10354       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1767

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1808

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1371

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1272

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1371

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1359

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1383

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1359

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1435

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1420

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1386

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1298

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1356

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1509

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1342

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1257

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1410

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1359

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1425

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1356

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1375

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1322

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1362

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1308

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1340

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1366

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1296

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1346

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1296

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1284

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1355

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1367

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1265

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1353

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1356

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1280

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1453

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1373

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1291

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1273

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1338

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1321

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1304

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1270

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1462

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1335

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1290

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1307

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1235

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1271

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1269

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1286

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1346

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1450

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1366

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1334

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1426

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1286

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1316

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1338

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1383

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1299

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1304

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1329

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1406

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1272

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1273

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1304

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1265

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1323

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1460

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1312

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1288

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1285

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1302

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1385

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1244

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1268

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1303

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1313

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1412

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1243

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1301

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1339

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1336

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1399

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1361

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1233

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1364

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1280

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1267

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1278

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1358

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1344

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1305

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1286

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1452

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1345

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1249

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1267

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1342

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1271

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1335

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1290

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1354

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1385

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1277

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1248

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1392

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1395

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1435

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1304

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1328

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1267

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

169

Leden:

0

Bezoekers:

169

Meer over bezoekers