DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 11606       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1954

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2005

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1526

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1432

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1544

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1546

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1558

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1546

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1618

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1662

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1548

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1476

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1542

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1678

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1603

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1488

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1630

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1613

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1617

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1570

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1566

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1502

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1532

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1489

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1502

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1554

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1465

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1513

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1467

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1491

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1558

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1555

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1452

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1548

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1511

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1491

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1647

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1566

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1459

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1434

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1522

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1491

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1481

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1463

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1655

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1553

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1494

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1497

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1416

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1435

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1446

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1458

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1511

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1619

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1548

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1509

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1631

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1464

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1494

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1544

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1586

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1492

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1529

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1511

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1610

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1458

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1437

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1488

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1509

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1466

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1610

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1492

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1463

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1473

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1498

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1575

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1550

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1446

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1474

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1507

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1582

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1439

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1481

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1494

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1516

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1572

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1561

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1382

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1525

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1484

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1443

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1445

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1525

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1521

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1464

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1483

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1600

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1503

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1421

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1428

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1523

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1461

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1529

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1463

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1520

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1551

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1446

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1488

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1550

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1592

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1602

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1497

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1555

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1450

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427545

Nu Online:

104

Leden:

0

Bezoekers:

104

Meer over bezoekers