DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 11398       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1930

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1982

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1506

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1408

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1515

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1517

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1527

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1514

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1590

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1630

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1523

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1448

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1520

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1653

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1574

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1460

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1605

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1572

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1590

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1537

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1543

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1476

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1509

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1458

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1477

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1528

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1441

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1478

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1434

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1461

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1528

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1522

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1419

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1517

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1489

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1460

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1615

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1533

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1434

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1412

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1493

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1470

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1454

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1437

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1621

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1520

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1468

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1468

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1389

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1406

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1418

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1425

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1487

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1595

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1516

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1484

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1610

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1432

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1473

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1519

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1552

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1467

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1468

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1479

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1582

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1438

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1408

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1459

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1486

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1447

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1590

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1455

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1432

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1438

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1471

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1549

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1522

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1411

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1437

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1480

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1556

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1411

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1462

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1470

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1481

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1547

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1532

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1358

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1501

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1455

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1414

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1415

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1495

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1489

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1442

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1453

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1578

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1478

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1389

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1409

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1489

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1439

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1498

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1437

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1499

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1529

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1416

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1464

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1521

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1561

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1571

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1472

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1531

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1415

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421659

Nu Online:

108

Leden:

0

Bezoekers:

108

Meer over bezoekers