DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelhakim Abdellatif

Aantal Bezoekers : 11974       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelhakim Abdellatif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2010

12

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2062

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1591

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1484

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1603

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1600

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1615

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1603

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1673

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1719

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1599

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1531

0

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1600

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1742

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1669

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1551

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1689

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1665

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1679

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1633

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1621

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1560

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1590

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1546

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1563

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1608

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1529

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1572

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1532

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1547

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1613

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1613

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1512

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1609

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1568

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1553

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1698

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1621

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1513

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1491

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1584

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1545

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1535

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1521

0

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1713

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1618

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1549

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1553

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1470

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1488

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1498

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1524

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1568

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1673

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1610

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1568

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1685

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1517

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1548

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1604

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1646

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1548

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1584

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1570

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1668

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1508

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1498

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1546

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1565

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1521

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1661

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1541

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1518

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1529

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1553

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1629

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1608

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1502

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1540

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1566

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1639

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1499

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1537

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1553

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1577

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1633

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1622

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1437

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1578

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1540

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1497

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1502

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1587

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1578

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1517

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1545

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1657

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1567

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1475

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1486

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1580

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1515

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1596

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1525

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1586

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1616

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1505

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1546

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1617

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1649

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1663

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1556

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1610

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1511

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436279

Nu Online:

121

Leden:

0

Bezoekers:

121

Meer over bezoekers