DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Addoukali Mohamed Alaalim

Aantal Bezoekers : 11887       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Addoukali Mohamed Alaalim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1936

29

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1744

22

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1538

4

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1577

6

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1673

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1551

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1764

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1463

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1521

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1725

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1611

9

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1638

8

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1596

3

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1750

6

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1502

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1574

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1697

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1553

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1615

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1424

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1507

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1553

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1575

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1464

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1434

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1515

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1512

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1480

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1491

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1446

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1524

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1665

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1479

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1437

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1514

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1559

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1439

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1594

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1515

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1494

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1601

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1473

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1400

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1480

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1617

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1518

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1594

4

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1443

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1559

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1465

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1659

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1496

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1605

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1562

4

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1469

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1528

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1466

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1505

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1605

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1717

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1488

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1552

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1506

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1523

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1594

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1534

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1480

4

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1554

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1693

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1549

3

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1630

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1440

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1525

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1572

4

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1651

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1553

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1511

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1537

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1642

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1564

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1594

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1499

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1553

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1590

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1694

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1540

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1428

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1487

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1490

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1579

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1560

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1448

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1525

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1539

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1536

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1571

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1494

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1620

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1537

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1556

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1499

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1574

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1437

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1495

3

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1561

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1526

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1578

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1651

3

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1633

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1639

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1589

4

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1410

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1620

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1458

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436278

Nu Online:

130

Leden:

0

Bezoekers:

130

Meer over bezoekers