DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Addoukali Mohamed Alaalim

Aantal Bezoekers : 15594       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Addoukali Mohamed Alaalim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3675

29

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3503

22

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3354

4

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3370

6

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3456

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3376

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3561

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3377

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3264

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3493

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3381

9

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3520

8

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3426

3

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3491

6

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3271

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

3410

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3515

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3332

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3417

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3271

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3380

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3374

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3335

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3202

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3214

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3328

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3425

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3315

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3340

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3180

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3271

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3397

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3250

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

3120

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3252

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3356

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3171

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3400

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3296

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

3185

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3331

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3081

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3072

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3255

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

3454

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3196

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3331

4

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3175

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

3303

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2802

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2700

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2510

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2560

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2549

4

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2393

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2472

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2370

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2460

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2609

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2686

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2439

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2506

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2449

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2451

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2570

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2507

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2554

4

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2526

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2739

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2528

3

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2620

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2383

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2579

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2520

4

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2624

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2492

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2524

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2477

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2590

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2642

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2573

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2511

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2508

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2580

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2740

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2645

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2364

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2432

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2493

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2592

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2505

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2528

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2504

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2533

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2600

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2550

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2545

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2625

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2564

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2543

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2451

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2486

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2420

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2423

3

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2686

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2533

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2584

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2582

3

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2612

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2675

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2532

4

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2414

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2618

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2380

6

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1601738

Nu Online:

75

Leden:

0

Bezoekers:

75

Meer over bezoekers