DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Addoukali Mohamed Alaalim

Aantal Bezoekers : 11293       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Addoukali Mohamed Alaalim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1850

29

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1652

22

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1464

4

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1492

6

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1578

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1469

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1680

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1379

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1438

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1642

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1532

9

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1559

8

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1504

3

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1666

6

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1420

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1484

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1605

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1469

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1517

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1344

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1437

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1470

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1488

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1377

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1342

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1430

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1437

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1400

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1402

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1364

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1435

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1588

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1403

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1362

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1426

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1460

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1361

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1516

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1422

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1415

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1521

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1390

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1315

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1397

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1530

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1444

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1517

4

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1356

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1477

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1387

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1569

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1408

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1522

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1490

4

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1383

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1450

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1387

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1418

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1525

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1627

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1407

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1461

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1412

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1449

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1518

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1450

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1401

4

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1466

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1619

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1469

3

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1545

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1364

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1443

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1495

4

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1571

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1453

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1431

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1464

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1566

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1482

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1519

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1408

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1478

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1508

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1614

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1446

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1341

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1392

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1419

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1491

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1482

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1374

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1454

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1468

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1465

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1495

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1426

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1550

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1460

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1466

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1410

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1497

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1364

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1400

3

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1488

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1445

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1501

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1560

3

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1558

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1559

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1492

4

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1334

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1539

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1380

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421655

Nu Online:

110

Leden:

0

Bezoekers:

110

Meer over bezoekers