DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Ali Souissi

Aantal Bezoekers : 11294       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ali Souissi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1867

23

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1783

8

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1481

2

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1413

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1304

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1439

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1421

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1532

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1484

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1559

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1562

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1423

2

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1408

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1421

2

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1482

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1485

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1464

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1347

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1427

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1518

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1419

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1429

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1475

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1378

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1452

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1481

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1388

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1374

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1476

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1444

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1418

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1592

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1443

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1421

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1448

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1444

0

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1390

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1456

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1426

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1481

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1424

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1379

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1389

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1451

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1345

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1466

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1371

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1414

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1385

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1442

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1386

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1420

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1455

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1404

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1365

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1404

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1342

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1386

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1443

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1486

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1548

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1458

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1570

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1405

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1420

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1414

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1426

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1404

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1377

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1483

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1372

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1542

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1507

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1312

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1411

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1357

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1434

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1435

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1420

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1439

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1403

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1345

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1423

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1490

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1389

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1383

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1430

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1392

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1504

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1461

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1388

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1422

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1445

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1348

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1365

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1418

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1454

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1517

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1382

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1503

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1456

1

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1455

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1478

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1413

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1549

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1570

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1312

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1458

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1353

2

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1384

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1482

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1497

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1469

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1454

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427543

Nu Online:

107

Leden:

0

Bezoekers:

107

Meer over bezoekers