DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelkarim

Aantal Bezoekers : 11158       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelkarim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1800

13

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1735

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1525

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1525

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1460

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1504

6

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1492

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1554

6

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1551

2

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1427

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1421

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1625

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1500

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1428

2

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1445

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1481

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1470

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1481

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1633

0

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1409

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1422

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1397

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1359

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1347

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1431

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1348

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1466

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1437

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1416

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1500

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1573

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1664

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1315

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1430

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1515

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1537

5

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1418

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1409

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1347

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1436

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1442

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1438

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1484

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1436

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1492

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1332

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1384

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1387

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1343

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1389

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1459

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1467

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1501

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1307

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1446

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1511

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1397

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1501

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1443

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1476

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1408

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1522

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1397

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1525

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1364

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1428

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1472

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1344

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1381

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1399

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1401

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1526

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1345

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1415

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1394

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1427

4

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1492

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1259

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1488

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1455

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1477

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1424

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1363

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1438

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1544

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1418

1

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1464

1

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1373

1

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1385

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1467

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1495

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1406

1

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1482

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1563

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1546

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1419

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1487

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1432

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1317

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1452

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1427

1

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1460

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1468

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1434

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1527

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1415

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1432

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1298

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1432

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1457

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1422

2

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1526

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1510

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1388

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436280

Nu Online:

123

Leden:

0

Bezoekers:

123

Meer over bezoekers