DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Ali Abdellah Jaber

Aantal Bezoekers : 10344       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ali Abdellah Jaber

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1625

23

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1642

21

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1460

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1311

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1345

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1375

6

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1340

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1464

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1484

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1397

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1407

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1446

6

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1342

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1345

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1350

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1260

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1363

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1335

5

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1423

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1348

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1334

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1291

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1339

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1352

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1319

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1348

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1313

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1317

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1342

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1383

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1508

3

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1497

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1371

4

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1275

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1403

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1281

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1279

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1353

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1269

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1255

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1293

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1394

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1396

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1297

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1352

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1207

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1351

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1289

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1309

3

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1397

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1492

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1409

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1417

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1292

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1324

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1349

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1446

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1336

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1291

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1250

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1393

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1453

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1509

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1317

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1391

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1331

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1306

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1320

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1283

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1391

4

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1421

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1422

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1397

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1386

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1275

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1435

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1398

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1351

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1291

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1330

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1400

4

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1386

4

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1323

4

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1259

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1402

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1440

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1380

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1447

5

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1314

4

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1317

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1489

5

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1395

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1486

5

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1315

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1372

6

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1412

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1224

4

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1340

5

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1422

4

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1342

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1345

5

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1341

5

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1326

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1278

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1337

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1353

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1282

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1296

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1335

4

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1311

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1294

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1306

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1401

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1418

4

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403500

Nu Online:

140

Leden:

0

Bezoekers:

140

Meer over bezoekers