DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Ali Abdellah Jaber

Aantal Bezoekers : 9933       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ali Abdellah Jaber

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1585

23

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1598

21

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1397

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1270

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1297

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1324

6

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1294

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1407

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1435

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1344

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1368

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1403

6

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1304

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1289

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1304

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1211

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1310

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1294

5

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1381

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1305

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1296

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1249

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1285

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1305

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1278

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1301

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1267

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1269

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1296

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1328

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1462

3

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1456

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1329

4

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1230

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1351

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1236

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1242

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1307

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1207

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1213

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1249

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1345

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1341

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1258

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1301

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1167

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1308

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1245

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1262

3

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1343

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1444

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1363

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1355

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1256

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1283

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1297

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1365

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1294

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1249

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1210

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1338

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1408

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1452

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1268

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1336

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1254

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1266

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1278

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1233

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1324

4

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1377

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1380

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1356

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1345

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1225

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1393

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1347

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1299

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1246

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1284

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1357

4

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1342

4

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1282

4

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1217

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1363

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1381

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1342

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1346

5

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1268

4

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1268

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1441

5

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1353

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1439

5

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1272

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1324

6

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1358

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1185

4

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1290

5

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1371

4

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1308

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1307

5

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1299

5

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1274

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1238

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1293

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1310

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1241

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1251

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1292

4

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1270

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1247

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1256

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1297

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1373

4

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

162

Leden:

0

Bezoekers:

162

Meer over bezoekers