DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Ali Abdellah Jaber

Aantal Bezoekers : 11020       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ali Abdellah Jaber

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1741

23

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1729

21

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1558

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1393

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1469

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1481

6

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1467

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1586

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1587

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1500

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1545

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1560

6

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1434

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1473

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1456

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1361

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1493

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1417

5

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1530

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1441

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1431

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1431

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1431

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1493

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1408

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1442

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1419

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1451

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1503

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1480

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1610

3

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1575

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1462

4

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1381

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1521

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1379

3

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1356

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1464

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1437

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1331

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1386

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1491

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1529

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1399

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1453

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1287

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1450

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1391

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1418

3

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1516

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1627

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1498

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1543

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1380

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1451

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1469

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1568

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1422

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1384

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1380

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1515

3

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1561

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1611

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1433

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1511

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1445

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1415

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1408

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1398

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1510

4

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1524

3

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1505

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1532

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1473

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1393

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1529

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1497

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1470

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1423

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1462

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1505

4

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1522

4

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1419

4

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1338

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1508

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1537

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1462

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1558

5

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1418

4

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1439

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1605

5

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1516

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1592

5

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1413

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1486

6

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1527

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1292

4

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1458

5

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1533

4

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1434

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1441

5

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1417

5

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1423

4

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1389

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1444

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1444

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1385

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1410

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1432

4

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1398

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1410

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1398

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1540

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1533

4

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421777

Nu Online:

128

Leden:

0

Bezoekers:

128

Meer over bezoekers