DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Akram Abdellah Alalaqmi

Aantal Bezoekers : 10164       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Akram Abdellah Alalaqmi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1666

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1492

6

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1441

4

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1474

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1415

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1377

0

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1422

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1451

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1460

2

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1343

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1323

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1442

2

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1507

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1390

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1296

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1454

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1321

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1359

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1361

9

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1300

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1192

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1289

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1390

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1329

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1409

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1321

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1342

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1270

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1328

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1379

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1321

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1338

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1307

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1279

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1313

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1366

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1352

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1297

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1376

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1265

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1436

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1207

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1293

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1362

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1325

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1324

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1332

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1311

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1318

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1279

4

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1296

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1236

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1314

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1295

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1354

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1258

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1286

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1347

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1331

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1354

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1248

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1298

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1314

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1268

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1360

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1258

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1271

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1302

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1297

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1495

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1342

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1271

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1328

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1410

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1275

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1319

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1341

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1419

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1235

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1261

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1332

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1264

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1309

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1344

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1314

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1242

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1223

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1285

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1292

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1264

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1309

1

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1243

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1274

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1292

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1333

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1336

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1289

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1248

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1348

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1402

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1446

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1353

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1258

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1379

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1304

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1411

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1320

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1314

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1366

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1334

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1309

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1260

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1418

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1315

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413734

Nu Online:

121

Leden:

0

Bezoekers:

121

Meer over bezoekers