DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina Koran Recitaties Akram Abdellah Alalaqmi

Aantal Bezoekers : 9403       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Akram Abdellah Alalaqmi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

 001 

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1559

14

 002 

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1409

6

 003 

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1356

4

 003 

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1379

0

 005 

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1331

1

 006 

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1276

0

 007 

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1328

2

 008 

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1325

0

 009 

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1359

2

 010 

 » Younes

Beluisteren

1245

0

 011 

 » Houd

Beluisteren

1248

2

 012 

 » Youssef

Beluisteren

1358

2

 013 

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1397

0

 014 

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1290

1

 015 

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1190

0

 016 

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1290

0

 017 

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1230

0

 018 

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1266

0

 019 

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1260

9

 020 

 » Ta haa

Beluisteren

1200

0

 021 

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1111

0

 022 

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1207

0

 023 

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1269

0

 024 

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1264

0

 025 

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1281

0

 026 

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1234

0

 027 

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1264

0

 028 

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1187

0

 029 

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1230

0

 030 

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1287

0

 031 

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1223

0

 032 

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1236

0

 033 

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1192

0

 034 

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1188

0

 035 

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1203

0

 036 

 » Yassin

Beluisteren

1288

2

 037 

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1241

1

 038 

 » Sad

Beluisteren

1216

0

 039 

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1285

0

 040 

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1167

0

 041 

 » Fussilat

Beluisteren

1333

0

 042 

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1107

0

 043 

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1207

0

 044 

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1268

1

 045 

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1252

0

 046 

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1183

0

 047 

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1247

0

 048 

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1205

0

 049 

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1226

0

 050 

 » Qaf

Beluisteren

1196

4

 051 

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1219

0

 052 

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1157

0

 053 

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1191

0

 054 

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1209

0

 055 

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1256

1

 056 

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1147

0

 057 

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1192

0

 058 

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1262

0

 059 

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1227

0

 060 

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1276

0

 061 

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1138

0

 062 

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1203

0

 063 

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1213

1

 064 

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1188

1

 065 

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1262

2

 066 

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1161

2

 067 

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1184

0

 068 

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1188

0

 069 

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1216

0

 070 

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1223

0

 071 

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1236

0

 072 

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1176

0

 073 

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1230

0

 075 

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1240

0

 076 

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1175

0

 077 

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1228

1

 078 

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1188

1

 079 

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1297

0

 080 

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1159

1

 081 

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1166

0

 082 

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1244

1

 083 

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1164

0

 084 

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1208

0

 085 

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1259

1

 086 

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1244

0

 087 

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1130

0

 088 

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1125

0

 089 

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1208

0

 090 

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1196

0

 091 

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1174

1

 092 

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1216

1

 093 

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1141

0

 074 

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1203

1

 094 

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1198

0

 095 

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1238

0

 096 

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1199

0

 097 

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1193

0

 098 

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1159

0

 099 

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1250

0

 100 

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1306

1

 101 

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1351

0

 102 

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1260

0

 103 

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1177

0

 104 

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1226

1

 105 

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1221

0

 106 

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1234

0

 107 

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1239

0

 108 

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1221

0

 109 

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1247

0

 110 

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1240

0

 111 

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1202

0

 112 

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1162

0

 113 

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1261

1

 114 

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1205

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388369

Nu Online:

155

Leden:

0

Bezoekers:

155

Meer over bezoekers