DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Akram Abdellah Alalaqmi

Aantal Bezoekers : 9822       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Akram Abdellah Alalaqmi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1609

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1445

6

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1396

4

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1426

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1376

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1328

0

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1375

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1384

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1413

2

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1295

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1291

2

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1399

2

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1461

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1337

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1239

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1414

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1274

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1310

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1308

9

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1248

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1150

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1245

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1339

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1297

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1351

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1276

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1300

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1232

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1273

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1339

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1276

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1292

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1237

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1227

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1268

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1324

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1288

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1250

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1326

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1212

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1381

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1153

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1252

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1312

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1287

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1262

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1285

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1259

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1264

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1239

4

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1262

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1193

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1268

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1256

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1310

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1204

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1234

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1304

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1280

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1318

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1188

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1246

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1263

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1221

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1312

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1208

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1230

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1238

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1262

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1415

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1286

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1220

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1281

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1335

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1220

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1274

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1251

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1344

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1195

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1208

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1283

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1201

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1256

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1300

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1278

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1172

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1168

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1246

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1247

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1215

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1264

1

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1181

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1242

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1241

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1288

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1267

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1231

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1203

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1296

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1341

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1399

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1308

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1217

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1324

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1262

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1323

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1280

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1267

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1299

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1282

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1250

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1206

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1315

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1247

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403560

Nu Online:

190

Leden:

0

Bezoekers:

190

Meer over bezoekers