DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Assoudayss Wa Asharim

Aantal Bezoekers : 11118       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Assoudayss Wa Asharim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1603

35

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2085

78

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1374

26

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1227

22

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1183

15

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1135

8

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1176

7

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1124

17

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1334

14

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1204

12

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1189

15

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1201

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1095

9

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1108

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1121

8

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1096

6

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1132

6

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1184

17

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1121

15

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1059

8

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1273

7

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1065

9

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1058

6

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1165

7

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1129

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1025

5

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1112

7

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1101

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1185

6

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1109

4

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1168

4

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1198

5

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1035

4

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1152

5

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1003

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1127

13

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1029

4

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1120

6

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1097

5

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1101

8

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1094

6

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1174

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1219

4

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1134

6

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1053

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1054

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1138

6

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1040

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1075

3

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1007

5

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1024

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1168

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1072

3

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1159

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1128

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1152

3

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1174

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1044

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1108

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1025

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1124

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1102

4

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1160

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1068

3

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1119

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1184

4

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1301

13

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

994

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1119

4

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1073

3

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1078

5

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1177

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1093

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1045

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1030

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1107

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1148

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1094

3

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1051

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1155

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1152

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1122

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1096

4

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1039

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1063

4

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1053

5

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1055

4

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1112

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1074

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1031

4

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1118

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1067

3

« Asharh = De Expansie »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1179

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1048

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1042

3

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1103

3

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1130

4

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1089

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1134

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1117

4

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1049

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1196

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1277

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1125

3

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

911

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1022

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1002

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1131

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1083

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1211

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1259

6

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1214

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1218

3

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1222

5

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1366130

Nu Online:

153

Leden:

0

Bezoekers:

153

Meer over bezoekers