DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Ahmed Khalil Shahin

Aantal Bezoekers : 10483       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Ahmed Khalil Shahin

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1553

9

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1576

10

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1438

1

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1474

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1404

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1423

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1419

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1483

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1332

3

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1387

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1344

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1506

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1334

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1498

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1347

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1303

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1276

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1339

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1315

6

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1326

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1328

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1294

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1334

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1325

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1363

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1253

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1220

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1257

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1405

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1310

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1296

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1311

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1375

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1338

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1388

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1316

0

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1422

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1210

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1308

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1296

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1283

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1346

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1251

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1406

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1297

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1376

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1281

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1334

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1269

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1332

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1288

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1298

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1207

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1291

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1420

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1311

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1356

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1283

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1240

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1225

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1296

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1249

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1216

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1238

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1256

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1327

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1357

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1257

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1371

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1366

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1370

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1310

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1343

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1289

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1437

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1353

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1201

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1388

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1297

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1364

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1344

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1436

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1346

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1343

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1291

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1440

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1337

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1337

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1260

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1269

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1333

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1347

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1317

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1269

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1413

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1227

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1329

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1173

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1305

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1292

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1317

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1251

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1255

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1435

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1253

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1304

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1272

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1299

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1204

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1281

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1411

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1325

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1270

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1440

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413765

Nu Online:

143

Leden:

0

Bezoekers:

143

Meer over bezoekers