DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Zaki Daghistani

Aantal Bezoekers : 9697       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Zaki Daghistani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1564

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1523

4

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1361

3

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1338

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1254

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1365

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1322

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1277

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1331

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1400

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1180

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1385

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1296

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1473

2

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1200

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1814

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1310

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1146

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1186

2

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1209

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1201

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1155

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1185

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1122

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1102

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1324

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1124

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1187

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1107

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1141

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1137

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1142

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1139

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1070

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1086

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1238

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1124

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1087

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1230

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1148

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1157

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1112

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1210

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1115

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1089

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1127

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1217

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1206

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1182

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1291

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1102

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1273

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1153

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1223

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1161

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1084

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1195

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1138

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1097

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1173

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1169

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1156

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1183

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1348

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1205

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1100

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1109

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1144

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1235

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1103

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1170

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1265

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1248

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1299

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1164

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1071

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1169

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1114

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1133

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1187

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1145

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1138

1

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1196

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1157

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1192

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1080

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1147

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1169

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1238

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1126

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1218

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1111

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1323

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1173

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1169

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1211

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1077

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1131

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1154

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1199

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1173

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1146

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1205

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1141

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1224

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1208

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1183

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1170

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1111

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1154

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1195

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1223

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1233

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1185

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

167

Leden:

0

Bezoekers:

167

Meer over bezoekers