DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Aantal Bezoekers : 15550       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3628

16

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3653

8

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3376

5

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3405

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3293

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3493

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3428

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3310

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3353

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3455

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3413

4

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3411

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3462

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3344

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3315

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

3226

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3251

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3360

3

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3317

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3358

5

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3416

2

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3313

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3310

3

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3198

4

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3145

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3264

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3246

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3126

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3260

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3215

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3157

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3223

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3211

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

3277

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3081

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3360

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3030

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3216

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3306

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

3092

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3196

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3094

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3103

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3135

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

3108

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3115

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3254

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3174

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

3151

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2832

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2472

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2390

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2469

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2470

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2409

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2239

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2468

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2467

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2604

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2377

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2516

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2434

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2393

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2397

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2488

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2366

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2263

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2613

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2474

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2414

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2594

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2547

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2540

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2493

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2363

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2478

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2464

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2337

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2389

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2415

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2451

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2527

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2460

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2478

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2459

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2487

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2330

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2540

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2549

1

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2280

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2392

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2564

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2400

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2531

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2412

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2411

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2599

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2459

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2429

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2683

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2438

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2386

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2430

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2464

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2510

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2501

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2429

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2533

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2441

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2562

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2407

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2451

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2359

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2305

0

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1601739

Nu Online:

75

Leden:

0

Bezoekers:

75

Meer over bezoekers