DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Aantal Bezoekers : 10044       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1624

16

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1636

8

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1369

5

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1354

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1324

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1470

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1394

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1281

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1269

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1474

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1351

4

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1419

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1402

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1320

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1297

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1254

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1226

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1266

3

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1270

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1217

5

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1409

2

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1298

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1236

3

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1242

4

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1209

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1289

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1259

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1170

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1243

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1259

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1209

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1277

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1225

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1291

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1184

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1361

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1095

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1228

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1327

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1155

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1240

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1170

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1146

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1285

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1163

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1206

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1279

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1180

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1231

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1256

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1238

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1145

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1193

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1297

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1262

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1162

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1260

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1335

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1406

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1212

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1243

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1222

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1141

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1207

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1349

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1163

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1117

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1442

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1258

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1220

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1236

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1247

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1277

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1287

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1195

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1217

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1264

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1184

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1220

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1238

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1233

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1246

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1208

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1279

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1271

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1249

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1129

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1215

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1245

1

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1113

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1181

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1263

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1186

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1239

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1217

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1163

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1224

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1206

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1260

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1222

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1215

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1153

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1138

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1159

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1223

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1299

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1240

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1354

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1241

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1317

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1249

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1195

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1210

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1147

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

162

Leden:

0

Bezoekers:

162

Meer over bezoekers