DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Aantal Bezoekers : 10451       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abderrachid Ben Ali Sheikh Soufi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1673

16

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1693

8

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1420

5

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1404

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1368

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1519

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1438

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1331

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1331

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1525

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1398

4

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1463

3

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1454

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1372

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1342

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1298

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1267

2

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1310

3

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1307

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1256

5

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1461

2

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1338

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1279

3

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1298

4

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1256

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1329

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1307

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1212

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1281

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1312

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1247

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1318

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1286

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1344

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1225

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1407

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1138

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1279

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1369

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1197

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1288

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1221

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1189

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1324

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1211

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1249

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1336

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1231

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1273

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1294

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1286

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1201

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1236

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1340

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1308

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1201

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1313

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1371

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1459

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1256

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1293

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1265

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1192

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1248

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1393

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1210

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1160

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1487

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1300

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1270

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1380

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1287

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1326

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1340

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1245

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1255

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1314

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1221

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1264

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1279

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1298

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1293

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1258

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1328

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1318

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1299

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1179

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1266

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1291

1

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1163

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1222

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1307

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1228

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1296

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1267

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1206

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1285

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1258

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1311

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1270

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1267

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1199

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1185

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1208

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1277

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1351

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1290

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1408

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1283

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1365

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1303

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1242

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1263

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1197

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403500

Nu Online:

141

Leden:

0

Bezoekers:

141

Meer over bezoekers