DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 9884       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1659

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1563

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1416

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1536

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1334

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1352

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1320

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1422

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1421

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1394

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1364

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1348

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1363

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1305

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1150

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1395

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1231

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1324

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1217

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1236

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1210

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1243

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1252

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1334

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1226

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1151

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1191

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1196

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1263

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1255

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1231

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1281

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1190

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1187

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1213

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1176

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1197

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1204

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1274

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1201

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1173

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1231

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1197

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1195

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1223

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1264

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1194

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1209

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1236

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1102

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1170

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1313

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1300

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1230

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1170

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1231

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1270

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1320

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1253

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1210

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1253

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1233

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1183

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1145

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1171

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1164

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1277

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1240

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1207

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1194

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1224

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1344

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1244

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1247

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1132

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1291

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1203

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1363

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1316

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1229

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1277

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1184

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1247

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1198

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1207

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1263

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1302

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1179

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1189

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1108

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1172

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1279

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1335

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1202

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1218

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1304

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1225

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1280

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1329

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1264

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1165

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1179

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1213

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1233

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1266

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1195

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1205

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1248

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1144

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1444

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1266

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1132

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1380

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1239

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403500

Nu Online:

140

Leden:

0

Bezoekers:

140

Meer over bezoekers