DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 10544       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1746

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1653

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1498

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1624

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1489

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1441

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1448

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1564

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1499

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1457

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1481

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1455

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1455

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1424

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1253

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1485

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1319

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1417

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1296

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1323

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1302

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1342

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1341

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1404

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1335

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1231

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1264

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1269

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1362

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1381

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1319

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1408

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1275

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1270

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1288

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1310

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1282

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1279

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1365

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1285

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1293

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1331

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1328

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1275

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1308

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1359

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1270

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1283

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1315

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1233

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1267

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1409

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1389

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1363

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1247

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1329

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1365

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1394

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1347

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1310

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1373

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1323

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1265

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1237

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1265

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1287

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1382

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1335

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1284

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1319

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1322

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1430

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1337

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1330

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1228

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1388

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1373

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1430

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1415

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1327

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1380

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1276

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1328

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1271

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1296

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1339

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1417

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1284

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1266

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1203

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1269

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1371

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1406

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1312

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1327

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1411

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1327

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1399

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1436

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1379

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1275

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1289

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1299

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1346

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1333

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1302

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1326

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1343

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1219

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1557

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1379

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1213

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1477

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1326

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421655

Nu Online:

110

Leden:

0

Bezoekers:

110

Meer over bezoekers