DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 10246       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1699

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1603

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1457

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1580

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1399

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1390

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1368

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1480

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1452

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1423

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1409

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1415

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1404

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1359

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1201

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1442

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1275

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1362

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1255

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1286

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1251

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1278

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1292

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1367

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1269

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1192

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1221

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1236

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1300

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1306

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1278

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1338

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1230

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1216

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1247

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1220

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1232

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1241

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1314

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1241

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1240

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1281

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1245

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1227

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1265

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1308

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1227

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1244

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1274

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1165

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1208

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1353

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1341

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1295

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1206

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1285

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1308

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1357

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1294

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1254

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1319

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1280

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1221

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1186

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1206

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1207

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1324

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1289

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1239

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1233

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1269

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1388

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1294

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1287

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1176

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1323

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1282

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1398

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1367

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1271

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1322

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1230

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1289

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1234

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1250

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1298

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1341

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1231

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1230

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1153

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1209

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1326

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1369

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1271

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1263

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1360

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1276

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1328

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1377

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1326

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1206

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1242

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1243

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1272

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1296

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1250

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1252

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1292

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1177

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1503

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1337

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1171

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1429

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1279

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413765

Nu Online:

145

Leden:

0

Bezoekers:

145

Meer over bezoekers