DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Ismail

Aantal Bezoekers : 9477       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Ismail

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1601

15

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1515

9

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1356

0

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1484

2

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1287

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1304

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1284

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1352

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1380

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1350

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1320

0

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1268

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1313

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1254

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1099

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1346

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1181

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1271

1

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1175

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1180

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1164

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1201

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1191

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1279

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1178

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1099

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1154

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1149

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1210

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1201

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1173

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1231

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1138

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1142

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1158

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1132

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1146

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1153

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1226

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1149

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1124

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1180

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1151

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1147

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1174

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1215

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1143

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1162

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1190

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1038

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1116

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1265

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1244

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1189

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1122

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1180

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1214

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1266

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1202

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1152

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1167

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1185

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1141

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1097

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1132

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1119

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1214

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1195

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1158

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1143

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1171

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1286

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1193

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1192

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1088

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1239

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1159

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1318

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1260

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1174

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1223

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1124

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1189

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1151

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1159

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1207

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1251

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1094

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1135

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1064

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1120

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1233

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1277

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1156

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1172

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1255

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1180

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1234

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1282

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1217

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1115

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1137

2

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1157

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1183

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1218

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1144

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1151

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1166

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1102

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1370

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1220

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1089

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1329

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1200

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

168

Leden:

0

Bezoekers:

168

Meer over bezoekers