DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Gharbi

Aantal Bezoekers : 10457       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Gharbi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1625

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1695

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1416

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1376

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1344

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1326

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1296

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1318

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1419

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1378

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1221

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1396

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1394

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1271

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1235

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1312

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1244

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1422

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1317

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1337

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1191

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1207

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1279

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1306

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1190

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1313

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1269

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1261

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1285

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1201

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1142

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1373

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1276

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1307

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1218

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1269

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1290

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1251

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1247

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1236

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1185

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1216

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1230

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1262

3

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1247

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1247

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1182

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1295

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1379

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1228

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1239

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1202

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1233

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1293

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1253

2

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1162

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1256

4

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1366

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1253

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1295

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1414

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1164

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1252

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1299

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1237

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1195

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1283

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1217

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1223

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1341

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1307

4

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1177

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1285

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1151

3

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1182

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1216

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1279

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1226

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1177

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1344

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1336

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1206

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1331

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1340

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1175

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1162

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1134

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1280

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1317

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1294

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1180

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1249

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1230

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1286

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1237

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1306

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1262

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1168

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1254

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1263

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1185

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1298

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1315

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1245

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1356

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1290

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1255

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1198

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1193

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1275

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1251

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1299

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1323

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1355

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403500

Nu Online:

140

Leden:

0

Bezoekers:

140

Meer over bezoekers