DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Gharbi

Aantal Bezoekers : 10836       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Gharbi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1669

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1737

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1467

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1429

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1385

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1368

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1340

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1371

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1470

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1425

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1257

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1433

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1434

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1306

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1283

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1367

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1301

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1484

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1363

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1396

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1236

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1247

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1329

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1357

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1238

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1376

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1324

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1317

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1343

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1248

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1192

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1423

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1331

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1346

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1258

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1346

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1356

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1295

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1323

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1285

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1236

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1254

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1266

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1305

3

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1298

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1314

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1245

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1342

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1428

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1286

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1282

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1258

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1294

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1334

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1286

2

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1196

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1295

4

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1404

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1306

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1345

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1469

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1233

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1287

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1357

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1278

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1244

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1328

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1261

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1260

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1377

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1352

4

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1227

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1333

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1199

3

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1231

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1266

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1335

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1264

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1221

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1383

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1383

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1286

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1371

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1403

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1233

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1230

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1176

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1325

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1378

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1338

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1218

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1305

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1287

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1338

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1280

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1348

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1309

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1227

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1301

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1299

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1233

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1348

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1365

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1290

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1399

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1333

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1301

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1243

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1234

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1316

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1310

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1343

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1362

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1385

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413765

Nu Online:

145

Leden:

0

Bezoekers:

145

Meer over bezoekers