DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Gharbi

Aantal Bezoekers : 10054       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Gharbi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1583

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1638

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1365

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1322

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1301

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1286

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1255

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1279

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1376

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1330

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1180

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1361

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1348

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1228

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1194

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1262

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1199

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1367

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1278

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1284

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1151

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1155

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1233

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1266

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1144

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1259

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1222

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1215

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1227

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1159

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1102

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1334

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1226

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1262

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1171

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1216

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1236

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1208

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1173

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1190

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1141

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1179

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1197

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1220

3

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1205

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1195

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1140

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1243

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1328

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1186

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1206

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1166

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1182

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1254

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1207

2

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1121

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1215

4

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1326

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1214

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1246

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1264

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1119

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1198

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1258

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1190

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1148

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1240

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1176

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1188

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1247

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1254

4

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1138

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1244

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1104

3

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1149

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1169

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1224

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1179

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1137

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1300

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1293

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1169

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1292

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1291

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1126

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1117

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1092

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1236

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1269

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1247

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1136

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1212

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1186

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1235

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1206

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1269

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1215

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1124

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1210

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1222

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1146

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1252

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1273

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1210

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1313

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1240

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1207

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1155

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1149

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1233

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1202

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1251

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1273

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1314

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

162

Leden:

0

Bezoekers:

162

Meer over bezoekers