DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Gharbi

Aantal Bezoekers : 11109       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Gharbi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1717

14

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1784

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1513

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1493

5

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1434

3

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1424

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1383

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1425

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1524

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1476

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1305

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1465

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1482

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1345

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1319

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1419

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1343

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1516

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1422

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1457

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1274

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1297

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1375

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1391

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1280

2

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1419

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1372

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1366

2

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1396

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1295

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1256

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1462

2

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1394

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1382

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1300

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1413

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1413

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1336

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1377

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1353

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1302

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1291

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1310

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1348

3

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1361

2

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1365

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1282

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1394

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1493

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1333

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1315

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1309

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1345

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1393

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1329

2

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1231

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1324

4

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1444

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1361

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1388

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1510

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1280

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1336

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1415

2

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1311

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1317

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1368

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1297

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1288

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1412

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1426

4

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1269

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1368

3

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1250

3

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1265

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1312

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1374

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1299

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1267

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1428

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1438

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1331

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1419

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1457

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1268

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1270

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1214

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1357

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1432

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1379

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1258

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1350

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1374

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1399

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1331

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1401

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1350

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1279

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1343

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1344

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1268

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1395

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1411

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1324

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1437

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1390

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1344

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1290

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1269

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1350

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1391

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1407

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1389

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1409

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421655

Nu Online:

111

Leden:

0

Bezoekers:

111

Meer over bezoekers