DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Adil Alkalbani

Aantal Bezoekers : 10940       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Adil Alkalbani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1637

21

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1707

17

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1513

3

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1344

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1353

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1359

4

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1293

2

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1386

4

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1319

2

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1326

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1267

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1418

12

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1300

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1344

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1373

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1272

3

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1304

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1502

8

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1337

12

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1248

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1254

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1215

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1240

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1273

2

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1302

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1247

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1341

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1231

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1279

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1262

3

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1233

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1375

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1213

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1192

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1229

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1209

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1237

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1262

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1174

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1314

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1343

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1156

2

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1253

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1240

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1235

3

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1205

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1219

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1242

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1242

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1284

3

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1222

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1144

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1270

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1196

3

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1242

6

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1301

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1336

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1195

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1185

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1218

5

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1139

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1290

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1191

2

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1197

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1254

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1255

2

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1157

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1147

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1195

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1173

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1206

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1285

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1273

2

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1130

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1354

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1252

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1260

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1181

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1244

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1164

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1186

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1256

2

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1312

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1189

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1200

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1358

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1427

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1251

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1208

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1278

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1168

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1198

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1228

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1189

4

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1296

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1381

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1299

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1204

3

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1293

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1326

3

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1257

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1234

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1291

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1346

4

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1385

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1409

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1259

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1355

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1358

3

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1369

2

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1185

2

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1213

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1204

2

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1408

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

167

Leden:

0

Bezoekers:

167

Meer over bezoekers