DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 9592       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1425

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1546

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1297

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1516

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1317

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1458

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1502

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1290

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1310

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1392

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1272

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1422

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1323

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1313

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1134

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1260

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1179

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1461

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1163

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1332

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1280

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1145

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1218

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1232

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1355

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1224

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1356

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1218

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1272

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1294

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1344

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1215

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1386

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1239

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1178

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1321

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1312

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1111

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1340

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1303

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1307

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1410

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1347

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1235

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1273

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1259

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1391

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1343

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1242

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1183

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1295

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1154

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1195

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1205

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1312

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1159

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1207

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1231

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1241

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1367

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1332

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1407

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1219

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1354

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1232

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1290

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1222

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1217

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1356

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1259

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1328

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1476

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1279

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1168

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1367

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1228

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1267

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1289

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1179

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1115

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1211

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1249

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1229

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1198

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1169

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1364

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1389

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1174

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1237

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1311

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1231

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1251

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1259

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1137

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1137

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1169

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1222

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1203

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1305

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1264

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1242

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1227

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1267

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1179

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1160

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1272

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1159

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1137

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1189

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1168

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1161

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1263

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1285

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1217

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

169

Leden:

0

Bezoekers:

169

Meer over bezoekers