DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 10011       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1465

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1606

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1354

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1568

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1364

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1516

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1551

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1346

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1351

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1436

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1311

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1477

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1369

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1377

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1181

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1309

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1223

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1516

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1318

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1387

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1324

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1197

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1279

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1274

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1410

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1281

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1414

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1275

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1323

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1356

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1396

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1271

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1442

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1289

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1221

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1373

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1403

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1157

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1394

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1356

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1362

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1461

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1401

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1278

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1329

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1316

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1435

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1398

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1294

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1228

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1344

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1198

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1258

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1254

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1365

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1205

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1261

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1280

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1299

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1414

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1381

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1460

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1277

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1401

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1287

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1336

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1275

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1265

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1402

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1305

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1371

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1526

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1344

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1216

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1416

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1274

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1328

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1340

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1231

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1173

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1256

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1298

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1287

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1250

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1210

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1409

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1455

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1213

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1285

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1356

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1279

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1303

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1302

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1186

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1181

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1220

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1260

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1253

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1355

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1314

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1298

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1283

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1319

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1230

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1219

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1345

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1213

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1190

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1243

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1217

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1209

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1319

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1341

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1264

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403500

Nu Online:

141

Leden:

0

Bezoekers:

141

Meer over bezoekers