DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 10692       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1561

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1720

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1412

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1668

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1445

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1649

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1650

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1451

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1427

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1516

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1404

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1562

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1462

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1463

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1281

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1400

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1314

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1637

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1409

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1479

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1398

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1286

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1351

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1393

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1518

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1385

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1493

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1377

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1423

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1475

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1501

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1364

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1560

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1422

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1340

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1503

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1528

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1259

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1489

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1446

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1480

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1561

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1489

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1365

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1446

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1397

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1552

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1509

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1390

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1314

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1427

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1300

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1352

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1348

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1453

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1298

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1358

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1373

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1382

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1514

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1472

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1548

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1388

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1500

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1392

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1467

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1373

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1397

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1495

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1379

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1469

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1606

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1460

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1338

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1490

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1364

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1422

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1416

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1380

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1254

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1336

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1371

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1365

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1331

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1290

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1496

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1561

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1294

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1385

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1454

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1375

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1424

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1410

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1280

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1284

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1301

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1344

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1336

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1449

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1413

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1394

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1396

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1448

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1304

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1312

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1448

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1311

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1283

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1333

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1289

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1290

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1417

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1439

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1351

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421777

Nu Online:

127

Leden:

0

Bezoekers:

127

Meer over bezoekers