DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 10904       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1589

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1752

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1431

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1698

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1464

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1683

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1669

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1474

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1459

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1540

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1427

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1584

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1492

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1490

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1304

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1429

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1340

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1676

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1435

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1506

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1418

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1310

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1369

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1424

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1550

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1410

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1529

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1408

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1454

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1509

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1529

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1401

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1586

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1448

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1372

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1526

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1548

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1287

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1513

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1468

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1507

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1583

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1522

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1389

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1471

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1441

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1581

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1544

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1416

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1341

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1451

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1329

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1376

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1373

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1477

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1326

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1384

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1395

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1408

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1536

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1506

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1581

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1417

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1530

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1424

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1499

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1395

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1423

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1522

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1401

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1499

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1625

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1477

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1367

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1517

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1385

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1449

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1442

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1410

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1280

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1362

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1395

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1389

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1355

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1323

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1518

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1594

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1315

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1421

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1479

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1394

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1453

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1434

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1304

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1302

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1329

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1377

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1359

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1474

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1441

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1415

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1428

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1475

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1333

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1330

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1510

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1342

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1307

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1361

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1311

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1314

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1444

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1458

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1380

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427545

Nu Online:

106

Leden:

0

Bezoekers:

106

Meer over bezoekers