DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 11273       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1651

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1813

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1489

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1766

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1523

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1762

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1728

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1537

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1531

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1599

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1487

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1654

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1553

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1557

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1366

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1490

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1401

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1741

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1504

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1563

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1478

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1371

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1434

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1484

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1622

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1469

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1599

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1466

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1512

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1570

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1605

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1473

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1655

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1512

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1438

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1586

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1611

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1347

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1576

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1526

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1567

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1651

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1599

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1447

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1527

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1504

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1648

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1612

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1468

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1405

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1514

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1396

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1453

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1433

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1537

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1382

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1448

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1456

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1466

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1599

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1571

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1656

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1477

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1588

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1492

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1557

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1459

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1483

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1586

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1461

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1561

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1679

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1536

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1429

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1580

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1455

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1513

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1511

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1469

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1342

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1422

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1449

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1455

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1409

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1379

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1594

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1653

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1379

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1489

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1543

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1455

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1515

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1504

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1360

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1357

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1393

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1435

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1412

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1534

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1504

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1472

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1488

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1540

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1397

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1387

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1573

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1403

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1365

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1421

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1381

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1373

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1507

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1522

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1447

0

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436280

Nu Online:

123

Leden:

0

Bezoekers:

123

Meer over bezoekers