DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Salah Abouzid

Aantal Bezoekers : 15204       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Salah Abouzid

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3427

11

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3580

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3203

5

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3574

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3251

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3512

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3463

0

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3284

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3235

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3308

0

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3255

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3370

4

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3221

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3288

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3136

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

3250

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3205

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3505

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3278

1

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3449

2

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3223

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3079

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3176

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3244

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3294

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3260

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3304

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3186

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3234

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3286

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3251

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3152

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3445

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

3246

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3165

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3268

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3262

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3030

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3207

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

3182

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3207

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3443

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3328

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3100

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

3246

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3127

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3360

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3202

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

3144

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2650

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2511

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2361

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2388

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2367

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2451

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2349

1

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2449

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2434

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2472

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2634

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2579

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2633

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2423

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2608

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2464

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2483

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2378

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2463

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2578

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2410

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2536

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2641

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2510

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2360

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2613

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2369

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2543

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2468

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2446

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2340

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2372

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2414

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2429

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2307

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2339

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2514

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2636

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2351

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2466

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2492

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2476

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2517

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2453

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2312

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2374

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2277

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2332

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2340

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2511

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2499

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2434

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2458

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2422

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2274

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2303

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2514

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2475

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2266

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2390

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2308

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2352

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2470

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2515

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2471

0

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1602047

Nu Online:

78

Leden:

0

Bezoekers:

78

Meer over bezoekers