DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Alkhayat

Aantal Bezoekers : 9776       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Alkhayat

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1616

13

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1576

4

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1478

0

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1394

1

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1411

0

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1352

1

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1504

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1438

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1442

0

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1461

1

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1457

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1467

1

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1426

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1386

0

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1327

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1362

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1347

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1333

0

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1444

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1218

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1226

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1285

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1265

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1273

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1194

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1341

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1254

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1258

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1248

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1300

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1261

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1438

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1318

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1205

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1283

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1348

0

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1332

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1368

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1298

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1261

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1336

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1288

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1272

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1211

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1260

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1331

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1369

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1367

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1280

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1329

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1269

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1211

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1219

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1290

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1329

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1288

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1255

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1387

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1374

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1330

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1446

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1311

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1322

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1271

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1233

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1249

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1208

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1428

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1284

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1263

0

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1286

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1321

0

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1248

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1248

0

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1257

0

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1246

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1210

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1216

0

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1324

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1380

0

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1269

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1216

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1414

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1328

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1270

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1279

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1338

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1236

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1336

1

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1337

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1225

0

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1278

0

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1240

0

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1301

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1182

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1169

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1375

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1293

0

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1285

0

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1396

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1359

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1258

0

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1269

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1346

0

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1318

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1209

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1260

0

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1258

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1261

0

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1261

0

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1383

0

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1201

0

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1207

0

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1301

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

168

Leden:

0

Bezoekers:

168

Meer over bezoekers