DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Aantal Bezoekers : 12306       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1948

18

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1820

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1584

4

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1658

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1591

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1652

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1622

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1481

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1493

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1506

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1617

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1638

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1590

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1572

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1500

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1466

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1434

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1579

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1459

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1467

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1497

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1444

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1569

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1519

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1386

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1465

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1435

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1405

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1508

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1466

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1460

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1477

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1452

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1514

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1500

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1559

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1496

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1429

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1586

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1391

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1511

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1438

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1521

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1487

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1417

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1432

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1434

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1488

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1648

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1506

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1421

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1450

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1435

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1355

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1467

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1577

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1555

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1482

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1617

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1591

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1473

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1574

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1485

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1402

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1550

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1521

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1396

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1408

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1559

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1505

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1422

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1572

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1424

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1479

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1651

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1497

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1500

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1465

2

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1584

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1518

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1355

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1469

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1590

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1527

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1581

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1348

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1365

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1522

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1567

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1601

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1435

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1413

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1473

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1481

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1421

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1468

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1428

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1562

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1543

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1376

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1495

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1414

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1391

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1450

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1527

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1563

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1580

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1451

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1543

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1463

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1408

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1461

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1502

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1407

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436278

Nu Online:

126

Leden:

0

Bezoekers:

126

Meer over bezoekers