DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Aantal Bezoekers : 11004       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1732

18

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1637

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1386

4

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1462

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1405

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1473

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1446

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1285

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1323

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1341

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1423

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1477

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1391

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1358

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1288

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1280

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1259

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1370

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1273

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1249

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1322

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1258

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1375

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1299

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1192

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1274

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1253

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1230

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1348

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1302

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1267

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1301

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1242

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1308

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1323

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1359

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1314

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1235

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1396

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1227

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1348

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1277

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1308

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1321

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1258

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1229

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1260

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1324

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1444

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1331

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1237

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1263

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1223

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1165

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1290

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1377

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1344

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1292

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1425

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1366

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1286

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1381

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1291

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1221

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1395

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1316

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1206

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1220

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1346

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1337

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1234

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1394

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1253

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1285

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1394

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1302

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1303

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1294

2

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1440

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1321

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1185

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1305

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1352

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1333

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1353

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1169

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1206

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1316

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1407

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1397

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1244

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1246

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1298

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1306

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1217

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1291

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1258

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1375

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1369

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1210

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1323

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1210

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1224

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1268

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1338

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1390

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1368

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1288

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1356

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1313

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1225

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1292

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1311

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1251

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403500

Nu Online:

143

Leden:

0

Bezoekers:

143

Meer over bezoekers