DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Aantal Bezoekers : 11392       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1788

18

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1688

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1437

4

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1516

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1453

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1518

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1480

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1343

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1372

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1381

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1468

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1525

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1441

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1409

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1340

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1332

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1311

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1431

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1329

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1314

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1381

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1309

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1415

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1356

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1242

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1319

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1298

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1272

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1388

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1356

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1334

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1347

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1297

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1377

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1377

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1405

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1382

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1298

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1444

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1265

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1386

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1327

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1364

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1377

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1300

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1294

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1305

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1370

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1494

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1378

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1281

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1322

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1307

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1220

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1345

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1441

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1412

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1349

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1489

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1423

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1338

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1428

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1345

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1273

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1434

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1368

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1245

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1277

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1387

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1382

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1280

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1436

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1296

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1337

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1456

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1362

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1352

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1338

2

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1474

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1377

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1229

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1349

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1436

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1400

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1399

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1217

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1246

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1368

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1455

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1462

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1291

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1295

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1350

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1362

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1285

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1333

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1305

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1428

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1413

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1252

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1381

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1270

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1273

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1317

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1384

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1425

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1428

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1328

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1421

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1351

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1276

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1328

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1367

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1295

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413765

Nu Online:

142

Leden:

0

Bezoekers:

142

Meer over bezoekers