DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Aantal Bezoekers : 11918       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1893

18

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1762

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1528

4

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1592

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1539

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1603

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1564

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1427

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1437

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1454

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1561

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1580

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1529

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1515

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1446

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1415

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1384

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1523

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1406

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1407

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1447

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1384

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1516

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1463

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1321

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1409

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1377

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1344

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1450

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1416

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1413

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1424

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1395

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1451

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1439

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1496

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1447

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1366

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1529

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1334

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1456

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1386

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1462

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1440

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1364

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1374

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1382

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1434

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1591

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1455

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1363

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1388

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1382

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1299

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1414

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1522

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1497

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1426

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1565

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1531

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1420

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1515

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1425

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1343

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1502

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1465

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1334

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1355

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1505

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1454

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1360

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1517

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1371

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1421

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1593

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1440

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1436

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1413

2

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1530

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1455

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1299

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1415

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1536

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1478

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1526

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1290

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1307

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1464

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1519

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1546

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1375

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1365

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1422

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1424

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1370

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1412

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1372

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1501

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1491

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1320

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1441

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1362

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1338

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1392

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1470

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1512

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1524

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1395

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1492

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1416

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1352

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1410

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1454

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1357

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427544

Nu Online:

104

Leden:

0

Bezoekers:

104

Meer over bezoekers