DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Aantal Bezoekers : 10588       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Abdelhakim Said Abdellah

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1680

18

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1593

12

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1338

4

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1293

3

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1359

1

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1433

2

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1397

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1245

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1287

1

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1299

2

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1381

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1434

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1350

1

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1318

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1244

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1228

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1223

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1333

4

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1232

4

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1198

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1275

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1212

1

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1329

2

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1252

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1149

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1233

1

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1216

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1187

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1306

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1264

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1198

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1262

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1210

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1269

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1282

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1321

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1268

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1195

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1342

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1190

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1303

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1240

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1263

2

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1270

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1214

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1189

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1209

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1281

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1403

1

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1287

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1195

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1226

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1187

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1134

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1252

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1321

4

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1289

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1246

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1382

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1321

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1238

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1332

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1242

3

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1179

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1356

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1276

2

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1165

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1177

1

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1311

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1290

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1191

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1353

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1221

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1247

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1339

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1258

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1258

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1260

2

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1393

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1279

2

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1148

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1259

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1307

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1287

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1304

3

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1130

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1160

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1268

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1367

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1337

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1202

1

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1208

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1251

1

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1259

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1184

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1244

1

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1225

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1331

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1338

3

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1174

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1275

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1168

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1182

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1218

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1297

1

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1351

2

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1330

2

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1250

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1308

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1269

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1185

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1239

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1264

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1209

2

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

168

Leden:

0

Bezoekers:

168

Meer over bezoekers