DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Alaouyon Alkouchi

Aantal Bezoekers : 11902       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Alaouyon Alkouchi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1760

47

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1730

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1484

11

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1424

10

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1424

6

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1371

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1508

5

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1457

0

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1335

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1318

3

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1386

1

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1556

10

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1483

4

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1426

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1344

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1297

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1490

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1648

10

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1302

7

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1377

1

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1505

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1268

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1478

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1417

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1338

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1297

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1367

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1335

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1441

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1226

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1352

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1285

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1465

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1277

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1425

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1385

1

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1367

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1420

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1457

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1360

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1522

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1289

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1296

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1334

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1346

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1403

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1401

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1438

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1410

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1447

1

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1376

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1411

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1333

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1313

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1333

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1341

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1413

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1331

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1451

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1470

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1320

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1351

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1334

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1350

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1287

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1398

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1428

2

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1378

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1305

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1350

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1382

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1353

11

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1366

3

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1345

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1318

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1370

4

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1454

2

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1452

4

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1260

2

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1379

3

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1432

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1398

1

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1285

3

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1551

1

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1438

1

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1362

1

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1438

4

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1345

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1393

2

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1423

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1419

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1457

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1447

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1359

1

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1512

1

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1418

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1379

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1354

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1244

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1423

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1573

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1467

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1400

3

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1365

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1395

4

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1374

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1372

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1364

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1395

2

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1451

3

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1342

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1429

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1549

5

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1470

8

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421655

Nu Online:

108

Leden:

0

Bezoekers:

108

Meer over bezoekers