DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Mahmoud Albanna

Aantal Bezoekers : 10306       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Mahmoud Albanna

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1492

29

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1595

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1334

3

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1337

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1352

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1380

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1336

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1256

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1276

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1301

3

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1264

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1370

6

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1337

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1370

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1233

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1390

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1304

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1286

3

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1193

2

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1251

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1318

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1229

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1225

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1264

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1246

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1254

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1275

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1268

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1295

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1282

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1288

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1394

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1430

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1257

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1239

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1249

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1289

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1237

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1218

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1300

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1232

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1222

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1276

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1288

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1248

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1277

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1171

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1228

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1238

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1216

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1257

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1239

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1195

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1275

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1396

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1365

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1202

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1254

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1275

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1197

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1303

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1190

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1321

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1316

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1276

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1191

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1227

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1226

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1217

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1259

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1277

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1231

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1248

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1267

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1218

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1256

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1185

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1222

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1266

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1243

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1287

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1242

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1252

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1240

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1270

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1240

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1201

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1232

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1194

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1309

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1329

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1203

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1175

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1326

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1270

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1292

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1190

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1224

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1240

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1232

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1233

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1306

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1225

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1345

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1423

2

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1171

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1248

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1160

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1315

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1239

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1255

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1325

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1250

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1374

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403560

Nu Online:

190

Leden:

0

Bezoekers:

190

Meer over bezoekers