DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mustafa Mahmoud Albanna

Aantal Bezoekers : 9895       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mustafa Mahmoud Albanna

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1451

29

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1544

13

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1278

3

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1287

0

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1278

2

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1331

3

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1285

1

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1207

1

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1224

4

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1257

3

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1217

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1301

6

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1287

0

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1293

1

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1182

0

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1335

0

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1250

0

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1240

3

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1143

2

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1204

0

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1256

0

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1178

0

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1183

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1213

0

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1201

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1201

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1234

0

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1222

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1248

0

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1232

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1245

0

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1349

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1368

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1203

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1142

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1204

2

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1242

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1185

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1169

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1247

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1180

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1178

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1234

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1240

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1198

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1217

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1124

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1173

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1187

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1169

0

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1162

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1195

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1146

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1219

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1349

0

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1314

0

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1157

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1213

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1211

0

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1154

0

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1254

0

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1150

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1279

0

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1260

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1225

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1149

0

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1174

0

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1179

0

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1169

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1216

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1232

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1190

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1191

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1227

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1157

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1216

0

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1129

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1173

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1212

0

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1198

1

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1236

0

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1200

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1202

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1205

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1232

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1199

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1162

0

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1190

0

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1149

0

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1267

0

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1284

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1165

3

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1132

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1278

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1226

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1221

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1151

2

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1181

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1197

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1184

2

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1185

3

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1256

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1185

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1301

2

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1379

2

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1101

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1206

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1116

1

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1267

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1195

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1211

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1262

2

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1208

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1321

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

168

Leden:

0

Bezoekers:

168

Meer over bezoekers