DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelwadoud Hanif

Aantal Bezoekers : 14321       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelwadoud Hanif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2262

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2508

61

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1917

18

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1898

20

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1819

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1888

17

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1875

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1832

10

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1710

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1791

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1843

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1930

21

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1763

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1737

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1774

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1750

7

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1861

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1826

16

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1940

17

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1725

14

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1727

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1735

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1706

9

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1662

11

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1749

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1756

8

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1666

8

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1830

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1674

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1728

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1698

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1727

3

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1575

3

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1767

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1746

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1620

8

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1778

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1675

5

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1657

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1753

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1637

5

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1653

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1755

5

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1645

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1725

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1805

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1727

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1709

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1668

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1720

7

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1709

5

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1752

6

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1700

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1709

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1738

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1937

8

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1626

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1617

11

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1634

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1672

6

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1674

6

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1750

6

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1834

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1623

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1675

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1681

6

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1851

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1717

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1685

6

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1640

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1767

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1773

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1773

7

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1670

5

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1616

6

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1600

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1633

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1690

7

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1524

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1595

7

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1599

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1640

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1690

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1727

6

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1707

7

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1732

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1827

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1575

6

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1724

9

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1710

6

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1794

7

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1720

7

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1723

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1683

6

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1712

7

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1688

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1660

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1677

7

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1670

7

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1772

7

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1782

8

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1800

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1827

6

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1612

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1818

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1609

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1680

6

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1637

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1677

5

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1623

6

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1770

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1683

7

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1713

9

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1683

11

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436277

Nu Online:

130

Leden:

0

Bezoekers:

130

Meer over bezoekers