DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelwadoud Hanif

Aantal Bezoekers : 11220       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelwadoud Hanif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1794

74

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2034

60

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1492

18

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1426

20

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1298

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1443

17

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1421

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1383

10

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1255

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1353

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1416

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1468

21

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1297

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1264

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1363

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1307

7

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1418

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1383

16

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1463

17

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1298

14

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1263

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1331

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1268

9

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1271

11

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1344

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1340

7

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1281

8

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1401

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1296

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1303

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1337

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1314

3

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1205

3

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1312

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1319

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1218

7

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1380

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1300

5

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1248

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1330

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1245

5

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1256

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1371

5

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1222

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1278

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1377

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1340

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1307

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1212

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1238

7

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1279

5

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1355

6

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1231

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1303

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1334

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1454

8

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1247

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1247

11

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1248

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1325

6

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1261

6

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1314

6

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1410

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1208

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1276

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1270

6

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1406

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1295

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1282

6

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1250

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1321

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1325

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1331

7

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1285

5

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1192

6

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1154

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1240

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1226

7

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1141

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1175

7

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1173

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1252

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1308

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1287

6

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1266

7

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1324

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1378

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1220

6

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1329

9

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1353

6

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1388

7

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1281

7

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1342

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1250

6

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1314

7

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1231

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1227

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1269

7

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1281

7

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1344

7

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1374

8

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1344

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1299

6

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1169

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1434

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1254

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1281

6

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1209

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1260

5

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1205

6

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1387

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1273

7

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1295

9

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1308

11

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1350586

Nu Online:

120

Leden:

0

Bezoekers:

120

Meer over bezoekers