DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelwadoud Hanif

Aantal Bezoekers : 13949       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelwadoud Hanif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2198

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2461

61

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1861

18

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1838

20

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1766

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1838

17

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1826

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1777

10

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1664

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1738

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1793

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1874

21

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1706

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1686

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1721

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1696

7

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1813

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1773

16

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1889

17

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1670

14

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1672

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1687

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1650

9

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1607

11

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1697

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1705

8

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1607

8

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1769

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1620

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1664

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1644

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1669

3

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1523

3

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1707

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1694

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1561

8

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1720

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1629

5

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1601

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1700

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1588

5

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1601

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1707

5

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1597

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1666

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1744

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1671

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1651

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1617

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1660

7

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1646

5

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1703

6

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1650

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1650

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1689

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1886

8

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1577

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1563

11

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1585

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1622

6

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1625

6

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1697

6

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1780

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1572

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1624

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1632

6

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1799

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1663

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1632

6

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1593

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1720

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1727

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1723

7

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1614

5

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1564

6

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1546

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1589

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1639

7

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1469

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1550

7

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1549

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1587

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1640

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1672

6

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1659

7

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1677

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1777

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1530

6

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1665

9

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1666

6

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1739

7

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1666

7

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1675

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1630

6

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1665

7

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1637

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1615

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1630

7

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1627

7

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1720

7

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1741

8

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1745

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1771

6

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1566

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1768

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1566

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1631

6

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1584

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1628

5

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1574

6

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1721

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1633

7

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1657

9

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1633

11

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427543

Nu Online:

108

Leden:

0

Bezoekers:

108

Meer over bezoekers