DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelwadoud Hanif

Aantal Bezoekers : 13724       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelwadoud Hanif

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2161

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2429

61

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1830

18

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1801

20

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1728

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1804

17

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1798

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1744

10

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1634

11

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1701

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1759

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1845

21

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1672

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1644

9

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1689

7

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1659

7

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1783

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1739

16

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1862

17

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1638

14

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1642

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1656

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1618

9

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1569

11

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1668

7

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1678

8

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1573

8

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1739

5

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1587

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1628

5

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1614

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1643

3

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1496

3

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1671

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1660

4

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1537

8

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1690

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1593

5

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1568

4

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1674

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1559

5

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1566

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1686

5

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1564

4

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1641

5

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1706

4

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1634

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1621

6

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1592

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1623

7

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1609

5

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1674

6

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1615

5

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1621

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1661

11

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1845

8

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1550

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1534

11

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1558

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1598

6

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1593

6

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1664

6

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1751

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1539

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1603

4

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1600

6

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1767

8

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1625

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1610

6

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1570

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1699

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1682

7

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1698

7

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1589

5

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1533

6

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1512

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1557

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1617

7

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1437

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1516

7

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1519

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1564

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1617

6

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1640

6

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1628

7

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1650

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1751

6

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1509

6

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1639

9

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1640

6

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1701

7

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1635

7

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1640

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1591

6

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1629

7

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1598

6

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1578

6

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1603

7

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1605

7

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1687

7

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1711

8

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1716

6

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1739

6

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1536

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1738

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1544

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1606

6

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1552

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1596

5

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1545

6

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1690

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1600

7

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1623

9

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1601

11

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421655

Nu Online:

114

Leden:

0

Bezoekers:

114

Meer over bezoekers