DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelbasset Abdessamad

Aantal Bezoekers : 26028       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelbasset Abdessamad

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3644

245

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

4789

278

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2380

78

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2083

64

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1954

50

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1835

31

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1817

31

« Alanfal = De Oorlogsbuit »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1980

40

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

2128

48

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2017

53

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1793

30

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2728

143

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1734

25

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1862

44

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1791

21

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1752

23

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1850

31

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2202

63

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1861

42

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1880

25

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1936

26

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1808

17

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1782

28

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1771

27

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1841

17

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1687

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1696

27

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1851

23

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1725

22

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1730

20

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1741

20

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1871

13

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1696

15

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1641

18

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1671

16

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2416

50

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1724

18

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1747

18

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1829

16

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1830

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1670

16

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1791

15

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1687

16

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1657

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1721

14

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1649

15

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1743

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1689

24

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1790

16

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1723

28

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1655

12

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1706

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1809

14

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1639

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1885

38

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1825

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1642

15

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1856

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1788

13

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1676

18

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1710

14

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1675

17

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1628

12

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1835

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1771

19

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1760

16

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2009

39

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1743

22

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1701

17

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1756

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1684

19

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1770

21

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1654

16

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1815

13

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1720

14

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1867

14

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1681

12

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1866

20

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1741

19

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1762

21

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1949

20

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1677

19

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1725

20

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1883

19

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1927

18

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1777

20

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1876

30

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1824

22

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1844

24

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1855

26

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1829

25

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1814

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1889

33

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1889

29

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1766

24

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1755

27

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2011

25

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1833

24

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1794

24

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1964

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1814

26

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1977

26

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1906

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1894

26

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1886

26

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1950

30

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1936

27

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1890

24

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1861

27

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1922

30

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1877

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1923

30

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1990

35

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2142

48

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436280

Nu Online:

123

Leden:

0

Bezoekers:

123

Meer over bezoekers