DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Saber Abdelhakam

Aantal Bezoekers : 11831       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saber Abdelhakam

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1883

25

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1834

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1620

9

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1572

7

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1577

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1574

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1540

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1462

3

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1611

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1633

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1513

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1587

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1591

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1495

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1381

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1388

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1470

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1486

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1466

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1488

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1444

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1415

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1504

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1520

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1474

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1454

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1403

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1434

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1498

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1384

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1418

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1430

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1391

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1420

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1449

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1447

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1531

4

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1487

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1397

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1444

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1333

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1402

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1406

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1420

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1376

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1502

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1371

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1298

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1351

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1470

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1548

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1408

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1457

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1380

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1316

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1420

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1499

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1357

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1329

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1407

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1423

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1447

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1555

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1564

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1288

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1476

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1447

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1429

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1452

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1375

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1508

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1339

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1534

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1455

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1448

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1481

1

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1516

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1442

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1480

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1472

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1385

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1437

6

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1553

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1539

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1482

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1487

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1462

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1429

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1403

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1392

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1418

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1432

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1599

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1578

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1544

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1502

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1434

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1401

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1437

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1407

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1456

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1409

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1473

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1432

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1360

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1439

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1477

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1505

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1574

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1513

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1347

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1547

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1408

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1440

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427544

Nu Online:

104

Leden:

0

Bezoekers:

104

Meer over bezoekers