DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Saber Abdelhakam

Aantal Bezoekers : 10581       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saber Abdelhakam

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1721

25

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1630

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1442

9

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1417

7

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1396

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1411

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1383

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1302

3

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1446

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1470

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1379

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1330

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1363

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1333

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1239

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1199

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1272

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1331

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1306

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1285

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1272

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1231

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1273

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1374

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1313

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1261

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1225

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1247

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1302

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1207

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1233

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1266

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1236

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1289

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1270

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1277

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1354

4

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1327

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1235

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1248

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1182

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1246

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1241

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1234

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1230

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1343

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1214

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1154

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1174

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1281

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1289

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1276

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1269

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1195

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1182

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1270

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1333

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1198

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1175

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1219

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1241

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1277

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1366

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1374

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1097

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1331

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1302

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1268

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1281

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1203

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1348

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1154

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1370

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1325

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1233

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1316

1

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1277

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1251

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1322

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1305

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1199

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1273

6

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1379

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1335

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1294

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1302

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1294

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1245

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1211

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1229

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1269

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1289

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1390

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1364

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1341

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1324

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1241

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1241

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1271

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1233

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1228

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1267

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1293

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1235

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1215

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1275

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1322

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1321

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1406

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1331

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1199

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1349

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1235

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1254

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

167

Leden:

0

Bezoekers:

167

Meer over bezoekers