DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Saber Abdelhakam

Aantal Bezoekers : 11340       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saber Abdelhakam

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1821

25

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1720

32

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1540

9

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1502

7

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1492

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1504

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1473

3

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1394

3

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1542

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1554

5

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1454

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1465

5

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1525

2

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1428

3

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1318

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1301

1

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1370

1

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1405

2

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1386

3

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1392

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1369

4

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1323

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1391

1

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1452

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1404

1

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1353

2

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1320

1

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1344

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1409

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1316

1

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1330

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1353

1

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1325

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1363

1

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1367

1

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1369

6

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1461

4

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1425

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1325

2

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1364

1

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1269

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1334

1

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1334

1

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1338

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1310

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1436

1

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1302

1

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1239

1

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1272

2

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1405

1

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1416

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1355

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1374

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1299

1

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1258

1

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1354

1

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1433

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1290

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1259

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1332

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1332

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1372

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1476

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1480

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1218

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1407

1

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1391

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1361

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1370

2

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1288

1

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1443

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1267

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1462

1

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1394

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1363

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1401

1

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1444

1

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1362

1

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1412

4

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1396

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1290

2

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1373

6

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1461

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1450

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1403

2

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1386

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1388

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1336

2

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1325

3

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1328

2

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1354

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1367

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1498

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1476

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1436

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1436

2

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1348

1

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1331

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1365

1

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1321

1

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1360

2

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1346

1

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1385

1

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1348

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1301

3

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1360

1

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1404

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1432

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1516

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1428

1

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1281

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1448

1

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1335

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1349

1

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413765

Nu Online:

142

Leden:

0

Bezoekers:

142

Meer over bezoekers