DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Hassan

Aantal Bezoekers : 11347       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Hassan

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

1955

50

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1862

42

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1518

10

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1347

6

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1363

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1403

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1436

5

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1312

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1451

9

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1500

14

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1233

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1377

7

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1258

9

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1294

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1267

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1230

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1234

6

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1344

9

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1412

8

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1206

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1315

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1217

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1232

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1231

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1199

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1258

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1208

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1166

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1221

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1087

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1177

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1163

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1278

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1207

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1210

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1306

4

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1196

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1103

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1075

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1200

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1148

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1228

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1075

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1216

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1133

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1145

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1229

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1121

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1116

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1270

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1163

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1185

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1117

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1174

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1283

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1214

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1126

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1180

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1224

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1156

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1194

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1109

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1175

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1210

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1251

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1165

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1280

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1203

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1245

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1186

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1257

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1280

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1159

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1273

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1199

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1160

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1205

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1252

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1228

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1242

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1173

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1176

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1176

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1204

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1205

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1102

1

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1115

1

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1201

6

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1184

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1147

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1169

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1195

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1214

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1174

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1190

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1131

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1199

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1195

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1283

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1083

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1160

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1243

5

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1173

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1218

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1212

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1258

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1261

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1197

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1241

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1194

1

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1257

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1193

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1322

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1384

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388369

Nu Online:

157

Leden:

0

Bezoekers:

157

Meer over bezoekers