DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Hassan

Aantal Bezoekers : 12085       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Hassan

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2064

50

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

1945

42

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1608

10

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1433

6

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1445

4

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1499

5

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1529

5

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1394

2

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1536

9

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1593

14

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1325

3

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1467

7

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1355

9

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1394

4

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1358

1

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1316

2

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1346

6

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1433

9

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1516

8

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1320

3

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1407

1

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1312

2

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1327

0

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1354

1

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1296

0

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1364

0

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1309

2

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1266

0

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1316

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1183

0

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1282

1

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1250

0

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1374

0

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1315

0

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1300

0

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1392

4

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1300

0

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1189

0

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1152

0

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1309

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1242

0

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1331

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1171

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1321

0

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1242

0

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1237

0

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1323

0

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1213

0

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1209

0

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1365

2

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1251

0

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1302

0

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1214

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1294

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1387

3

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1362

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1223

0

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1325

0

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1323

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1256

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1298

1

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1240

0

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1274

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1316

0

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1347

0

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1260

1

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1373

3

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1290

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1365

2

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1273

1

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1357

1

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1384

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1275

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1374

1

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1321

0

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1254

0

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1310

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1371

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1319

4

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1356

1

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1275

0

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1295

0

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1279

0

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1308

0

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1359

0

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1189

1

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1204

1

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1300

6

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1272

1

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1260

2

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1268

2

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1299

2

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1307

0

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1282

0

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1298

0

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1223

0

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1279

1

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1292

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1377

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1187

0

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1230

0

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1323

5

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1256

0

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1311

1

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1326

0

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1357

0

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1394

1

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1298

0

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1328

1

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1285

1

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1372

1

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1281

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1425

1

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1489

3

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413734

Nu Online:

114

Leden:

0

Bezoekers:

114

Meer over bezoekers