DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 19932       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

4282

74

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

4978

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3687

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3541

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3706

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3563

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3543

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3562

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3575

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3621

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3567

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3695

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3476

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3406

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3518

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

3425

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3578

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3582

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3543

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3688

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3374

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3366

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3554

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3390

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3538

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3462

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3511

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3382

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3584

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3581

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3306

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3438

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3398

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

3303

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3156

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3729

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3259

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3332

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3426

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

3451

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3353

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3383

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3284

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3262

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

3358

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3379

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3479

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3351

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

3457

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

3181

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2754

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2688

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2802

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2618

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2764

41

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2759

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2673

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2898

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2538

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2801

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2553

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2639

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2678

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2729

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2692

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2553

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2656

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2791

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2612

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2514

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2645

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2834

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2672

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2615

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2615

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2634

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2755

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2616

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2634

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2603

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2586

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2529

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2553

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2650

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2714

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2608

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2637

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2573

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2698

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2700

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2451

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2569

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2574

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2742

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2717

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2627

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2663

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2675

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2794

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2610

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2669

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2687

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2813

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2597

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2616

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2721

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2683

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2672

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2780

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2637

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2654

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2774

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2818

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2683

26

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1602032

Nu Online:

106

Leden:

0

Bezoekers:

106

Meer over bezoekers