DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 13763       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2148

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2858

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1585

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1531

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1486

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1449

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1490

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1462

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1511

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1524

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1478

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1563

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1370

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1372

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1427

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1396

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1465

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1524

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1484

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1542

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1306

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1312

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1479

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1382

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1441

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1349

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1398

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1347

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1450

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1401

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1291

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1363

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1323

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1227

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1227

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1634

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1187

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1274

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1398

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1349

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1350

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1387

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1383

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1275

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1256

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1375

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1487

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1287

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1328

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1344

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1330

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1385

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1411

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1261

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1398

40

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1441

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1352

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1472

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1236

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1326

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1268

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1307

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1337

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1333

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1320

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1264

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1339

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1439

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1329

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1217

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1306

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1436

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1288

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1287

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1313

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1302

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1391

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1281

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1253

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1276

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1255

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1281

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1298

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1288

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1411

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1306

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1354

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1212

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1338

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1362

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1175

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1246

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1313

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1395

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1393

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1300

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1294

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1315

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1396

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1296

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1263

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1366

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1346

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1325

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1294

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1299

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1341

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1294

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1316

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1273

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1303

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1380

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1382

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1301

26

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1366130

Nu Online:

153

Leden:

0

Bezoekers:

153

Meer over bezoekers