DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 15854       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2446

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3152

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1877

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1786

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1827

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1726

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1776

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1716

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1775

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1766

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1763

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1824

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1624

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1639

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1690

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1699

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1773

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1788

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1763

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1836

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1568

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1561

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1749

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1653

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1765

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1620

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1660

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1632

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1753

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1702

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1538

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1627

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1601

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1517

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1443

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1952

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1517

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1524

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1698

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1687

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1653

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1645

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1638

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1539

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1576

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1681

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1742

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1545

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1720

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1650

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1586

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1675

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1748

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1545

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1675

41

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1696

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1671

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1810

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1494

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1651

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1526

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1553

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1615

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1614

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1611

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1533

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1620

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1692

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1608

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1501

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1606

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1716

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1529

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1572

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1573

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1538

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1633

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1542

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1628

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1580

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1541

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1527

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1558

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1562

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1717

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1579

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1592

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1496

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1623

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1662

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1426

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1561

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1624

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1697

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1678

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1546

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1605

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1577

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1677

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1583

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1585

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1640

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1669

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1556

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1580

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1667

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1627

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1613

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1618

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1538

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1587

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1648

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1707

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1571

26

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427544

Nu Online:

106

Leden:

0

Bezoekers:

106

Meer over bezoekers