DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 14158       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2202

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2914

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1631

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1583

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1534

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1501

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1540

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1509

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1563

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1571

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1517

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1607

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1411

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1414

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1473

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1443

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1518

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1568

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1530

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1591

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1354

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1359

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1530

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1432

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1491

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1392

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1445

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1397

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1497

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1455

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1328

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1420

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1367

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1269

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1273

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1693

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1244

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1319

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1456

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1395

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1395

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1438

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1423

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1321

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1311

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1439

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1538

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1329

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1388

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1396

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1377

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1438

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1464

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1314

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1447

40

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1485

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1417

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1533

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1281

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1377

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1314

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1345

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1389

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1389

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1370

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1309

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1395

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1484

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1383

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1265

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1361

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1484

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1330

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1339

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1364

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1341

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1440

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1326

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1291

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1330

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1303

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1327

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1347

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1334

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1467

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1355

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1392

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1266

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1386

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1420

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1216

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1287

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1366

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1447

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1446

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1349

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1342

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1364

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1444

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1345

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1318

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1412

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1402

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1371

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1339

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1342

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1376

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1349

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1381

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1319

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1353

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1427

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1442

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1346

26

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1377149

Nu Online:

144

Leden:

0

Bezoekers:

144

Meer over bezoekers