DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 15634       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2423

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3115

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1850

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1764

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1798

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1700

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1751

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1691

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1747

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1748

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1734

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1802

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1600

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1610

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1663

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1669

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1746

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1758

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1737

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1815

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1545

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1530

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1725

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1622

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1738

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1589

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1629

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1595

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1720

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1681

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1507

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1609

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1573

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1484

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1423

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1924

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1484

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1507

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1662

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1660

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1619

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1616

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1615

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1508

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1547

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1654

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1712

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1515

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1687

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1617

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1563

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1646

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1725

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1516

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1638

41

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1676

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1638

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1781

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1460

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1622

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1502

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1522

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1585

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1588

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1583

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1503

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1595

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1666

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1578

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1480

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1585

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1684

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1502

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1545

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1548

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1516

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1610

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1512

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1592

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1549

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1504

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1499

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1535

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1533

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1693

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1552

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1565

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1467

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1604

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1634

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1404

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1520

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1597

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1672

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1648

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1521

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1586

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1557

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1651

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1553

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1553

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1612

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1634

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1536

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1553

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1641

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1598

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1585

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1596

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1511

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1556

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1616

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1671

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1540

26

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421655

Nu Online:

110

Leden:

0

Bezoekers:

110

Meer over bezoekers