DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 13160       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2083

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2780

120

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1532

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1483

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1429

21

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1387

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1447

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1403

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1454

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1461

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1425

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1515

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1322

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1330

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1377

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1341

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1396

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1475

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1436

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1473

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1244

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1265

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1419

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1331

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1367

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1302

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1350

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1297

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1397

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1345

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1243

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1292

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1268

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1189

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1184

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1574

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1119

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1232

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1344

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1297

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1297

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1335

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1326

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1231

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1197

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1299

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1432

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1244

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1256

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1294

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1276

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1329

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1343

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1211

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1346

40

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1393

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1289

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1386

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1180

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1277

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1225

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1258

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1291

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1262

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1260

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1215

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1278

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1373

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1267

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1158

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1246

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1380

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1242

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1229

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1263

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1251

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1335

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1220

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1212

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1211

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1199

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1225

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1238

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1232

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1354

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1258

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1304

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1163

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1280

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1305

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1132

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1195

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1261

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1335

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1331

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1258

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1229

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1254

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1341

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1243

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1209

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1314

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1287

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1273

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1247

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1248

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1289

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1235

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1242

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1224

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1250

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1330

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1324

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1255

26

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1350511

Nu Online:

98

Leden:

0

Bezoekers:

98

Meer over bezoekers