DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 16239       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2504

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3223

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1945

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1849

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1892

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1785

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1832

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1781

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1832

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1818

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1832

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1885

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1683

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1700

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1742

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1761

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1835

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1848

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1823

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1898

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1633

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1624

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1806

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1720

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1827

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1676

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1713

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1701

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1809

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1768

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1599

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1685

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1664

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1575

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1505

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

2012

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1582

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1582

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1757

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1754

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1708

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1710

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1696

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1605

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1640

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1742

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1801

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1604

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1791

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1709

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1646

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1734

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1810

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1604

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1740

41

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1750

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1725

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1865

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1553

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1713

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1590

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1609

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1675

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1671

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1672

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1599

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1675

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1754

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1675

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1562

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1665

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1778

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1591

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1631

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1635

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1601

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1694

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1596

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1689

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1640

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1605

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1584

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1614

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1624

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1778

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1638

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1650

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1566

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1683

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1718

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1492

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1625

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1689

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1768

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1744

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1608

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1667

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1649

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1738

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1645

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1649

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1699

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1728

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1613

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1643

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1731

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1687

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1676

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1678

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1599

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1647

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1715

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1778

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1629

26

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436278

Nu Online:

130

Leden:

0

Bezoekers:

130

Meer over bezoekers