DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mashaari Rachid Alafassi

Aantal Bezoekers : 14495       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mashaari Rachid Alafassi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2259

73

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2971

122

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1686

41

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1634

29

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1591

22

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1556

22

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1594

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1558

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1616

28

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1619

19

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1565

18

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1659

29

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1452

15

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1462

19

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1527

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1497

16

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1576

17

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1619

29

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1576

27

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1649

19

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1396

23

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1410

14

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1584

17

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1489

19

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1550

14

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1439

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1493

14

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1453

16

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1549

14

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1506

12

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1377

13

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1482

12

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1417

12

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1316

12

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1321

12

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1747

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1310

13

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1367

12

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1509

12

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1450

13

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1449

12

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1489

12

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1469

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1373

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1372

12

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1511

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1582

17

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1376

15

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1460

14

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1452

14

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1421

11

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1493

12

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1513

12

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1364

12

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1492

40

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1532

21

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1479

14

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1597

14

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1325

14

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1432

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1362

13

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1385

15

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1443

14

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1456

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1421

14

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1360

13

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1455

20

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1531

16

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1438

15

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1321

15

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1410

14

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1535

18

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1379

14

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1396

12

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1414

13

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1388

13

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1488

18

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1372

15

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1330

14

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1387

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1354

15

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1382

14

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1394

15

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1389

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1517

15

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1405

15

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1440

26

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1319

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1436

18

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1477

17

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1263

17

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1336

21

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1417

17

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1501

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1497

19

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1394

19

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1391

21

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1415

19

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1497

20

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1398

24

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1374

21

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1463

24

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1462

22

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1417

24

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1390

23

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1394

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1420

23

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1408

28

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1440

30

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1365

23

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1408

29

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1481

24

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1499

27

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1396

26

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

161

Leden:

0

Bezoekers:

161

Meer over bezoekers