DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 21661       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2874

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5820

531

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1923

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1784

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1523

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1397

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1367

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1353

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1420

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1459

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1144

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1537

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1161

41

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1219

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1085

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1254

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1303

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2043

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1561

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1188

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1174

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1169

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1113

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1354

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1194

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1085

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1240

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1221

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1266

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1092

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1172

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1096

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1021

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1095

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1224

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1813

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1090

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1246

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1240

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1199

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1051

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1100

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1103

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1166

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1058

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1133

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1155

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1211

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1127

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1066

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1141

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1219

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1088

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1068

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1410

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1354

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1166

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1173

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1065

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1154

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1043

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1187

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1160

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1073

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1054

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1230

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1712

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1031

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1065

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1124

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1149

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1188

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1158

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1190

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1193

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1174

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1072

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1122

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1068

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1120

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1119

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1196

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1086

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1066

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1134

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1275

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1281

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1237

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1115

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1204

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1255

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1167

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1061

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1092

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1148

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1189

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1171

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1134

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1047

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1143

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1155

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1221

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1222

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1266

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1223

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1245

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1293

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1254

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1261

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1189

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1267

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1190

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1213

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1307

94

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1350511

Nu Online:

100

Leden:

0

Bezoekers:

100

Meer over bezoekers