DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 28633       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5038

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

7882

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

4109

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3876

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3652

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3525

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3434

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3531

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3497

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3577

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3145

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3640

94

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3113

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3303

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3228

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

3301

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3439

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

4139

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3704

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3313

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3195

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3264

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3154

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3428

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3247

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3112

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3233

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3239

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3222

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3059

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3156

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3210

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3007

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

3129

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3207

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

3828

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3115

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3205

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3376

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

3240

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3078

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3129

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3188

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3163

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

3059

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3189

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3158

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3176

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

3091

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2836

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2590

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2544

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2441

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2417

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2770

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2688

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2570

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2598

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2457

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2684

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2445

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2627

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2497

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2349

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2419

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2629

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

3075

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2426

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2409

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2514

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2402

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2613

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2491

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2630

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2545

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2583

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2390

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2494

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2433

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2513

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2452

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2492

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2533

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2451

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2552

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2675

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2634

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2585

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2408

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2611

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2610

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2497

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2437

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2456

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2501

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2612

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2592

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2458

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2438

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2581

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2473

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2614

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2549

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2560

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2544

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2636

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2697

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2602

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2536

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2515

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2565

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2582

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2633

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2619

94

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1601738

Nu Online:

75

Leden:

0

Bezoekers:

75

Meer over bezoekers