DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 24175       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3192

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6139

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2333

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2078

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1878

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1701

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1690

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1671

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1698

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1737

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1459

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1824

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1464

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1537

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1446

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1564

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1662

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2371

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1927

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1498

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1512

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1467

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1399

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1663

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1491

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1414

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1560

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1511

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1561

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1388

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1489

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1422

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1324

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1392

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1510

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2134

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1402

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1548

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1694

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1510

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1397

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1394

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1399

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1469

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1383

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1483

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1480

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1515

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1418

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1416

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1463

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1526

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1385

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1397

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1699

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1632

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1482

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1505

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1388

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1486

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1420

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1546

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1448

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1392

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1375

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1576

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2012

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1329

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1335

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1462

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1422

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1478

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1470

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1531

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1509

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1487

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1361

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1432

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1362

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1477

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1437

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1511

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1415

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1392

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1466

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1599

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1574

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1539

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1395

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1553

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1591

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1462

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1331

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1393

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1460

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1531

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1525

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1475

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1331

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1481

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1426

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1511

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1536

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1585

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1537

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1578

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1652

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1543

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1539

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1484

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1541

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1497

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1509

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1584

94

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421655

Nu Online:

110

Leden:

0

Bezoekers:

110

Meer over bezoekers