DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 23868       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3149

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6085

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2230

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2032

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1826

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1649

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1631

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1613

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1659

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1698

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1410

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1780

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1422

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1468

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1389

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1510

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1614

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2315

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1830

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1448

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1428

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1417

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1351

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1628

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1436

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1357

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1512

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1468

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1511

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1347

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1445

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1357

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1279

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1349

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1470

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2079

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1361

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1496

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1640

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1453

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1363

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1356

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1344

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1422

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1318

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1421

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1438

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1461

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1380

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1369

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1408

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1487

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1334

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1324

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1662

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1588

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1436

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1452

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1343

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1427

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1382

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1486

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1403

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1352

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1329

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1527

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1973

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1291

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1294

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1416

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1390

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1444

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1433

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1473

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1456

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1440

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1330

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1375

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1317

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1425

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1397

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1448

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1361

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1322

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1430

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1546

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1517

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1498

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1349

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1461

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1539

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1416

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1281

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1340

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1425

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1472

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1477

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1431

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1289

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1443

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1391

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1470

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1499

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1526

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1484

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1515

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1613

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1495

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1496

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1434

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1507

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1456

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1459

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1549

94

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413734

Nu Online:

112

Leden:

0

Bezoekers:

112

Meer over bezoekers