DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 22305       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2938

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5881

531

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1976

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1837

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1585

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1466

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1418

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1412

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1475

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1500

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1216

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1590

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1218

41

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1268

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1134

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1308

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1367

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2104

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1618

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1236

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1224

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1227

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1161

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1413

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1248

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1150

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1291

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1274

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1326

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1157

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1233

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1160

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1080

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1149

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1279

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1870

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1163

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1313

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1303

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1251

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1129

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1159

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1162

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1220

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1125

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1203

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1222

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1275

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1173

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1142

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1191

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1283

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1144

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1115

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1478

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1410

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1221

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1236

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1143

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1204

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1108

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1246

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1220

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1150

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1111

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1281

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1781

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1091

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1116

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1190

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1195

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1247

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1221

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1252

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1246

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1236

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1127

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1177

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1121

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1186

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1190

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1246

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1146

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1116

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1214

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1332

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1337

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1301

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1172

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1255

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1329

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1218

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1108

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1141

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1214

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1262

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1243

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1202

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1098

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1215

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1211

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1268

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1286

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1325

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1289

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1308

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1369

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1312

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1305

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1242

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1322

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1249

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1266

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1357

94

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1366130

Nu Online:

153

Leden:

0

Bezoekers:

153

Meer over bezoekers