DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Said Alghamidi

Aantal Bezoekers : 23497       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Said Alghamidi

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3089

260

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

6034

532

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2150

120

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1974

108

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1771

62

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1610

49

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1567

47

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1559

61

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1619

63

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1657

56

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1361

47

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1726

93

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1367

42

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1416

50

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1339

35

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1461

36

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1513

39

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2261

154

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1789

69

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1386

48

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1375

39

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1375

33

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1301

40

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1579

52

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1379

33

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1301

30

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1448

46

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1418

29

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1456

28

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1301

33

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1395

32

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1306

27

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1237

26

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1308

25

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1416

37

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

2026

109

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1312

30

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1453

34

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1588

23

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1407

25

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1312

26

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1310

22

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1309

24

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1374

28

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1279

24

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1361

24

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1386

31

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1418

29

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1319

29

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1311

40

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1352

25

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1444

31

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1279

25

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1278

30

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1617

60

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1547

47

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1378

37

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1395

22

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1294

28

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1362

25

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1334

24

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1427

31

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1354

23

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1297

26

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1265

28

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1438

22

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1929

90

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1242

31

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1253

27

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1367

26

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1342

29

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1393

37

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1374

30

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1407

40

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1398

37

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1395

35

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1288

46

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1328

40

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1267

40

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1356

35

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1345

32

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1392

42

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1293

37

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1257

37

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1380

34

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1476

45

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1467

45

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1449

52

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1310

43

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1413

44

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1472

46

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1371

41

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1227

43

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1283

41

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1385

43

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1410

46

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1427

46

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1357

53

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1245

35

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1396

56

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1354

45

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1421

39

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1441

33

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1478

33

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1445

34

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1450

37

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1556

39

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1446

48

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1452

81

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1378

51

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1465

62

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1401

58

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1411

58

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1497

94

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403560

Nu Online:

190

Leden:

0

Bezoekers:

190

Meer over bezoekers