DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Jebriel

Aantal Bezoekers : 15297       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Jebriel

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2494

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3062

129

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1860

24

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1876

11

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1754

15

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1833

13

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1696

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1599

11

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1769

8

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1671

10

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1594

5

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2000

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1769

5

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1555

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1681

9

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1691

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1792

4

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1884

22

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1708

8

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1658

10

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1748

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1682

6

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1631

4

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1696

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1716

3

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1755

3

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1474

6

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1644

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1681

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1575

3

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1533

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1825

4

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1621

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1762

3

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1674

3

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1794

17

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1642

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1649

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1611

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1540

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1781

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1613

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1659

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1613

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1617

0

« 046 »

 » Alahqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1623

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1580

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1528

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1700

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1576

4

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1594

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1654

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1625

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1593

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1611

5

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1688

3

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1571

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1624

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1500

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1694

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1612

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1588

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1599

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1578

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1606

3

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1723

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1630

10

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1522

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1461

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1538

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1640

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1754

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1628

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1652

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1634

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1595

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1506

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1643

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1763

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1752

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1652

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1591

2

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1709

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1793

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1748

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1767

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1551

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1689

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1719

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1629

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1694

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1581

6

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1733

4

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1708

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1818

11

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1731

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1764

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1557

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1704

6

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1667

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1624

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1753

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1589

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1716

5

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1555

5

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1603

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1768

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1607

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1583

7

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1677

4

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1660

8

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1570

5

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1518

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1671

5

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436278

Nu Online:

129

Leden:

0

Bezoekers:

129

Meer over bezoekers