DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Jebriel

Aantal Bezoekers : 14883       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Jebriel

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2429

76

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3000

129

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1807

24

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1815

11

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1705

15

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1767

13

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1638

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1542

11

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1715

8

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1608

10

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1530

5

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1934

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1707

5

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1495

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1630

9

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1627

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1721

4

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1825

22

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1649

8

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1600

10

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1696

6

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1623

6

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1571

4

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1637

3

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1661

3

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1701

3

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1413

6

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1587

1

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1611

1

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1519

3

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1483

2

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1751

4

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1563

1

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1705

3

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1615

3

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1728

17

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1585

1

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1596

1

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1549

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1484

0

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1726

1

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1558

0

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1595

0

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1555

1

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1562

0

« 046 »

 » Alahqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1562

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1528

3

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1476

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1644

5

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1515

4

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1544

1

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1603

1

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1565

0

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1542

0

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1540

5

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1635

3

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1501

1

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1562

1

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1434

1

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1636

1

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1551

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1531

1

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1547

1

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1513

1

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1554

3

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1661

3

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1570

10

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1465

1

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1400

0

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1485

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1586

0

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1702

3

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1576

1

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1585

1

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1569

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1539

2

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1447

3

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1583

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1707

1

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1693

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1599

3

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1536

2

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1650

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1735

2

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1686

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1692

2

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1496

2

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1637

3

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1659

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1574

4

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1636

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1529

6

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1672

4

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1656

2

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1761

11

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1673

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1706

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1502

2

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1653

6

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1603

5

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1571

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1683

3

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1525

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1650

5

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1494

5

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1548

5

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1708

3

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1539

4

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1523

7

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1614

4

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1602

8

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1518

5

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1463

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1589

5

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427544

Nu Online:

107

Leden:

0

Bezoekers:

107

Meer over bezoekers