DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelaziz Ahmed

Aantal Bezoekers : 18567       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelaziz Ahmed

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3163

69

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3121

73

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1871

16

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1889

19

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1758

14

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1694

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1610

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1578

12

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1738

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1757

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1707

7

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1874

22

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1612

6

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1542

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1589

4

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1648

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1652

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1624

14

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1769

5

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1529

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1544

5

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1595

4

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1584

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1578

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1475

4

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1539

4

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1511

5

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1503

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1529

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1605

6

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1485

6

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1574

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1520

7

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1566

5

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1600

7

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1679

12

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1681

7

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1481

3

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1561

3

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1449

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1535

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1511

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1424

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1428

6

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1472

4

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1518

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1557

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1549

5

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1482

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1604

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1531

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1535

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1611

3

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1603

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1619

7

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1477

6

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1475

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1508

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1539

5

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1671

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1464

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1548

7

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1465

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1480

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1579

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1506

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1533

7

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1591

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1539

4

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1507

6

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1654

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1559

8

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1670

6

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1467

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1489

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1479

4

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1555

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1570

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1670

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1546

6

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1428

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1443

5

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1511

5

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1562

10

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1571

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1464

9

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1632

7

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1730

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1511

5

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1513

4

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1546

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1495

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1447

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1610

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1517

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1536

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1588

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1518

4

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1627

5

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1571

4

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1591

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1418

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1441

7

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1535

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1500

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1619

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1398

5

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1558

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1570

6

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1598

5

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1536

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1536

6

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1637

6

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1643

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436277

Nu Online:

129

Leden:

0

Bezoekers:

129

Meer over bezoekers