DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelaziz Ahmed

Aantal Bezoekers : 22808       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelaziz Ahmed

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

5116

69

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

4949

73

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3755

16

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3735

19

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3594

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3547

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3394

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3368

12

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3628

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3657

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3534

7

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3740

22

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3482

6

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3297

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3356

4

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

3579

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3533

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3432

14

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3621

5

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3310

8

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3390

5

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3399

4

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3521

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3489

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3248

4

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3323

4

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3273

5

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3302

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3398

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3396

6

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3358

6

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3310

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3220

7

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

3320

5

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3364

7

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3568

12

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3400

7

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3217

3

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3215

3

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

3120

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3321

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3306

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3136

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3118

6

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

3154

4

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3323

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3247

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3212

5

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

3292

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

3130

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2590

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2512

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2615

3

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2583

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2665

7

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2387

6

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2432

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2629

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2530

5

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2723

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2494

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2464

7

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2487

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2442

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2633

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2578

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2553

7

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2604

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2506

4

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2418

6

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2681

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2695

8

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2673

6

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

2478

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2514

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2472

4

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2505

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2534

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2735

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2562

6

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2423

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2413

5

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2471

5

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2553

10

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2599

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2552

9

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2635

7

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2721

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2500

5

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2485

4

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2577

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2436

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2424

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2695

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2509

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2474

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2546

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2508

4

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2586

5

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2551

4

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2689

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2449

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2530

7

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2510

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2505

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2587

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2402

5

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2533

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2562

6

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2598

5

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2459

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2581

6

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2583

6

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2608

6

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1602021

Nu Online:

87

Leden:

0

Bezoekers:

87

Meer over bezoekers