DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdelaziz Ahmed

Aantal Bezoekers : 17929       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdelaziz Ahmed

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3057

68

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3032

73

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1774

16

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1804

19

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1663

13

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1605

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1514

10

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1488

12

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1650

10

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1663

7

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1625

7

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1796

22

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1507

6

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1460

8

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1495

4

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1540

4

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1569

8

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1520

14

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1687

5

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1442

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1465

5

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1515

4

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1495

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1498

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1388

4

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1445

4

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1427

5

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1427

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1438

4

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1501

6

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1407

6

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1477

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1424

7

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1481

5

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1520

7

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1588

12

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1600

7

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1397

3

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1465

3

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1372

2

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1449

2

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1430

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1342

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1341

6

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1375

4

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1434

2

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1465

5

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1451

5

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1398

4

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1530

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1442

3

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1457

3

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1513

3

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1520

5

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1532

7

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1387

6

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1380

3

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1423

3

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1461

5

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1584

3

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1364

4

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1447

7

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1384

5

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1386

4

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1485

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1427

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1445

7

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1507

5

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1457

4

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1422

6

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1573

6

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1471

8

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1569

6

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1382

4

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1410

6

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1401

4

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1470

6

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1483

6

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1581

8

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1450

6

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1344

5

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1367

5

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1428

5

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1479

10

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1484

7

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1374

9

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1539

7

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1647

5

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1426

5

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1420

4

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1464

4

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1415

6

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1356

5

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1525

4

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1439

5

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1439

4

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1502

3

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1435

4

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1551

5

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1498

4

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1501

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1339

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1363

7

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1448

6

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1404

6

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1524

6

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1310

5

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1465

5

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1485

6

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1513

5

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1448

5

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1452

6

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1540

6

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1570

6

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421655

Nu Online:

114

Leden:

0

Bezoekers:

114

Meer over bezoekers