DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Mohamed Ayoub

Aantal Bezoekers : 15101       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Mohamed Ayoub

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2484

71

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2759

101

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1936

12

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1929

16

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1672

9

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1790

11

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

2067

8

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1903

6

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1999

6

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

2100

6

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1896

6

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2434

13

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

2795

8

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1918

5

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1703

2

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1682

3

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1595

3

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1832

11

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1760

10

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1803

7

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1754

3

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1717

3

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1704

5

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1811

5

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1744

3

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1668

3

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1688

3

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1712

3

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1739

2

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1647

2

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1724

5

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1957

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1790

2

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1767

2

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1553

2

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1954

17

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1821

3

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1750

2

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1756

1

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1759

3

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1712

3

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1689

3

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1722

3

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1781

2

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1689

3

« 046 »

 » Alahqaaf = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1712

3

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1757

2

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1610

3

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1751

2

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1618

6

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1846

2

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1752

2

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1715

2

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1697

2

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1738

6

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1698

2

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1684

2

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1706

2

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1697

2

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1733

2

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1517

2

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1907

2

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1698

3

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1807

3

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1664

3

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1689

5

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1753

6

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1662

3

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1668

3

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1733

2

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1670

2

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1935

2

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1627

2

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1770

2

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1617

2

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1842

3

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1777

7

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1652

3

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1763

3

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1653

6

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1839

8

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1647

3

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1655

2

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1516

3

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1666

4

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1639

3

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1706

3

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1724

8

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2044

6

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1701

3

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1800

3

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1676

8

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1718

3

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1611

3

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1747

2

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1631

4

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1587

5

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1729

16

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1605

2

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1671

6

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1767

6

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1673

4

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1611

2

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1757

4

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1752

5

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1812

3

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1564

4

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1683

2

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1680

7

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1699

5

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1808

9

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1716

3

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1786

4

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1704

7

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436280

Nu Online:

123

Leden:

0

Bezoekers:

123

Meer over bezoekers