DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 17998       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2565

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3262

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1973

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2010

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1758

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1814

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1723

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1680

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1833

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1791

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1754

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1976

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1745

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1591

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1740

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1625

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1700

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2033

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1939

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1883

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1691

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1601

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1619

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1678

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1637

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1637

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1710

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1561

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1730

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1687

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1666

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1703

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1548

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1546

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1691

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1621

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1657

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1633

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1710

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1519

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1599

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1731

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1606

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1596

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1559

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1676

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1678

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1592

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1652

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1512

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1671

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1639

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1601

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1757

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1521

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1647

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1730

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1601

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1662

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1542

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1641

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1525

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1598

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1543

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1507

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1658

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1615

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1621

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1528

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1574

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1604

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1646

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1783

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1670

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1678

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1791

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1589

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1591

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1495

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1724

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1552

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1649

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1679

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1616

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1662

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1635

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1635

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1608

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1681

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1663

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1815

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1698

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1675

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1697

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1744

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1628

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1601

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1659

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1593

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1617

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1714

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1719

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1718

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1698

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1580

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1647

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1571

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1655

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1678

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1634

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1642

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1730

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1744

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1711

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436279

Nu Online:

122

Leden:

0

Bezoekers:

122

Meer over bezoekers