DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 16265       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2357

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3026

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1757

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1743

35

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1534

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1578

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1502

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1428

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1594

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1516

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1512

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1766

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1494

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1391

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1505

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1387

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1482

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1821

35

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1715

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1655

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1462

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1367

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1379

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1463

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1409

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1403

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1391

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1356

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1506

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1468

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1446

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1436

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1347

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1337

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1482

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1388

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1419

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1367

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1448

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1288

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1359

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1472

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1376

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1386

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1327

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1419

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1423

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1378

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1397

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1297

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1444

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1411

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1384

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1491

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1314

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1420

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1484

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1379

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1415

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1360

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1433

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1283

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1391

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1310

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1307

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1400

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1393

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1398

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1306

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1329

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1381

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1453

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1548

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1441

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1423

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1555

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1364

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1369

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1306

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1465

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1337

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1432

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1445

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1394

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1426

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1419

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1426

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1401

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1471

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1424

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1485

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1478

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1446

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1415

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1507

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1411

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1390

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1456

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1374

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1410

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1472

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1471

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1526

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1469

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1366

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1433

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1372

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1444

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1426

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1413

14

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1440

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1507

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1495

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1487

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1388368

Nu Online:

169

Leden:

0

Bezoekers:

169

Meer over bezoekers