DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 17611       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2510

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3211

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1919

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1959

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1700

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1758

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1663

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1622

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1778

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1739

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1700

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1925

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1689

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1540

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1689

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1575

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1647

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1973

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1891

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1822

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1639

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1547

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1554

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1625

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1584

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1582

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1654

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1508

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1674

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1642

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1612

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1649

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1501

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1490

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1640

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1565

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1607

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1583

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1653

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1468

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1553

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1671

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1555

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1545

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1502

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1619

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1623

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1537

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1591

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1459

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1618

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1574

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1554

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1705

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1469

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1593

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1670

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1548

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1616

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1493

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1591

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1478

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1549

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1494

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1458

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1600

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1559

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1560

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1474

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1515

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1562

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1590

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1736

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1618

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1628

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1733

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1540

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1540

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1446

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1669

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1502

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1590

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1628

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1570

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1615

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1589

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1591

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1558

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1638

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1602

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1758

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1648

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1624

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1635

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1688

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1574

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1554

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1611

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1544

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1567

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1661

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1662

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1668

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1649

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1528

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1596

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1521

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1606

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1624

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1586

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1592

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1674

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1690

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1663

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427545

Nu Online:

105

Leden:

0

Bezoekers:

105

Meer over bezoekers