DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Atba9

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 16692       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2409

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3073

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1821

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1797

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1582

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1638

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1548

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1492

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1642

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1562

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1564

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1820

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1548

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1436

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1561

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1451

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1532

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1863

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1761

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1709

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1509

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1421

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1433

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1518

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1462

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1455

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1518

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1402

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1563

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1516

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1494

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1522

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1396

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1388

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1529

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1441

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1476

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1448

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1511

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1337

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1413

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1526

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1428

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1433

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1383

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1464

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1471

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1428

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1460

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1346

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1502

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1460

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1429

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1558

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1358

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1471

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1545

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1431

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1471

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1400

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1472

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1338

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1428

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1364

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1354

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1458

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1435

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1450

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1352

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1383

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1434

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1497

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1602

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1500

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1500

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1605

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1413

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1422

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1352

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1517

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1389

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1482

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1499

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1443

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1478

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1459

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1486

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1447

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1516

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1484

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1634

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1533

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1491

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1470

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1564

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1458

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1444

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1502

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1414

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1462

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1530

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1518

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1573

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1516

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1418

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1481

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1418

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1493

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1488

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1466

14

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1489

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1558

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1568

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1536

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1403500

Nu Online:

143

Leden:

0

Bezoekers:

143

Meer over bezoekers