DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 17392       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2494

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3184

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1896

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1932

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1676

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1740

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1634

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1592

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1755

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1719

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1681

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1907

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1664

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1522

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1668

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1555

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1627

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1949

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1870

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1804

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1617

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1527

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1527

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1601

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1556

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1557

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1636

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1492

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1643

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1619

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1591

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1626

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1479

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1472

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1619

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1542

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1590

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1562

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1625

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1447

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1532

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1642

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1526

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1526

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1478

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1587

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1597

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1517

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1572

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1429

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1595

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1547

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1538

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1680

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1443

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1566

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1641

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1524

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1591

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1475

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1563

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1453

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1530

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1473

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1443

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1574

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1525

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1537

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1448

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1491

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1542

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1569

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1712

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1595

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1602

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1703

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1519

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1519

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1430

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1641

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1478

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1561

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1600

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1541

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1584

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1561

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1566

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1539

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1617

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1578

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1728

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1627

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1592

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1605

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1657

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1551

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1531

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1588

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1517

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1546

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1628

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1633

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1648

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1619

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1502

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1572

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1500

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1590

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1594

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1564

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1571

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1653

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1668

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1634

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1421777

Nu Online:

127

Leden:

0

Bezoekers:

127

Meer over bezoekers