DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 15503       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2264

98

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2909

192

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1656

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1620

35

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1421

31

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1459

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1408

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1329

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1493

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1405

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1405

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1670

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1374

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1306

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1377

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1272

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1373

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1722

35

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1613

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1555

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1360

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1252

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1268

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1356

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1303

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1296

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1282

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1257

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1407

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1371

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1343

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1322

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1248

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1235

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1378

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1289

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1313

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1272

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1347

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1176

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1257

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1361

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1262

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1275

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1220

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1305

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1324

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1279

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1292

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1193

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1337

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1321

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1280

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1378

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1219

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1322

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1374

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1260

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1318

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1276

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1330

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1185

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1299

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1214

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1204

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1274

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1284

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1291

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1199

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1236

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1274

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1361

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1434

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1326

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1325

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1450

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1274

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1265

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1203

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1341

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1226

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1332

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1337

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1297

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1313

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1316

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1329

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1308

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1362

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1307

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1373

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1366

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1332

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1312

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1405

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1316

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1290

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1342

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1277

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1312

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1377

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1367

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1425

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1368

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1257

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1326

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1267

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1350

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1302

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1313

14

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1347

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1397

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1400

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1379

22

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1366127

Nu Online:

148

Leden:

0

Bezoekers:

148

Meer over bezoekers