DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 14939       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2209

98

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

2860

192

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1608

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1559

35

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1353

31

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1387

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1350

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1277

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1428

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1353

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1343

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1613

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1323

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1254

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1314

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1222

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1313

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1663

35

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1558

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1503

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1300

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1190

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1198

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1287

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1244

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1230

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1214

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1180

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1358

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1316

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1281

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1251

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1170

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1166

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1328

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1234

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1259

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1215

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1283

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1095

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1196

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1293

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1198

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1209

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1161

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1238

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1263

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1230

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1225

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1131

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1264

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1264

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1210

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1287

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1167

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1255

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1310

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1197

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1254

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1224

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1272

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1125

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1242

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1151

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1147

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1197

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1225

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1234

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1143

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1171

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1216

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1300

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1365

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1257

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1272

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1378

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1207

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1198

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1148

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1268

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1164

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1268

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1273

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1248

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1260

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1255

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1280

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1254

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1281

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1234

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1313

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1301

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1270

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1239

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1336

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1267

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1233

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1280

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1221

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1232

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1317

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1296

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1362

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1311

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1207

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1255

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1198

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1283

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1246

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1248

14

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1281

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1328

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1339

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1309

22

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1350511

Nu Online:

98

Leden:

0

Bezoekers:

98

Meer over bezoekers