DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 21805       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

4309

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

5033

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

3862

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

3884

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

3503

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

3611

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

3464

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

3365

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

3571

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

3542

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

3580

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

3701

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

3476

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

3392

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

3473

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

3402

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

3441

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

3770

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

3742

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

3635

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

3483

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

3385

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

3343

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

3543

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

3433

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

3309

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

3417

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

3427

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

3392

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

3425

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

3343

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

3411

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

3293

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

3267

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

3481

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

3301

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

3435

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

3347

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

3461

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

3186

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

3347

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

3468

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

3334

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

3381

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

3219

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

3267

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

3424

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

3329

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

3430

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

2849

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

2676

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

2642

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

2605

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

2833

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

2505

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

2703

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

2658

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

2569

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

2690

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

2523

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

2590

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

2551

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

2614

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

2549

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

2501

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

2698

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

2580

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

2579

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

2510

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

2579

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

2628

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

2633

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

2773

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

2684

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

2628

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

2850

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

2616

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

2630

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

2583

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

2711

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

2578

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

2652

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

2723

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

2669

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

2600

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

2675

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

2651

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

2662

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

2741

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

2633

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

2808

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

2686

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

2717

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

2640

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

2796

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

2636

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

2629

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

2677

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

2577

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

2688

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

2765

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

2694

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

2723

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

2611

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

2623

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

2682

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

2532

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

2707

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

2687

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

2685

15

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

2622

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

2756

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

2800

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

2724

22

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1602043

Nu Online:

84

Leden:

0

Bezoekers:

84

Meer over bezoekers