DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

celebrityhajja

Voorpagina » Koran Recitaties » Salah Aboe Khater

Aantal Bezoekers : 17081       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Salah Aboe Khater

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2449

99

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3142

195

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1859

37

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1848

36

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1626

32

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1693

24

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1593

20

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1546

18

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1701

26

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1629

16

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1619

13

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1860

33

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1619

11

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1481

17

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1609

13

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1510

9

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1578

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1914

36

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1810

21

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1755

17

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1574

8

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1471

7

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1478

8

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1560

9

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1520

11

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1494

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1595

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1451

12

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1609

11

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1568

10

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1544

8

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1576

6

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1441

8

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1431

7

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1566

8

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1483

18

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1533

8

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1504

11

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1562

6

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1410

7

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1479

10

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1598

9

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1478

6

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1470

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1428

7

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1507

9

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1546

6

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1477

8

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1529

13

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1391

7

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1543

16

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1506

7

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1469

5

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1610

7

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1401

8

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1514

20

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1590

20

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1479

8

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1535

12

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1435

7

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1517

14

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1384

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1483

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1411

8

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1392

8

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1507

7

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1484

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1493

15

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1399

10

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1436

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1483

5

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1534

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1663

9

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1547

8

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1568

11

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1653

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1461

23

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1474

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1391

12

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1587

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1432

12

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1520

11

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1538

12

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1486

13

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1528

12

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1511

13

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1528

15

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1498

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1562

17

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1545

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1678

15

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1586

15

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1548

15

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1528

14

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1617

15

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1502

17

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1488

13

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1550

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1470

12

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1507

13

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1581

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1581

14

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1610

13

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1570

14

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1454

13

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1531

14

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1459

15

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1525

15

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1557

15

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1515

14

« 111 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1528

23

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1614

16

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1617

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1584

22

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413768

Nu Online:

144

Leden:

0

Bezoekers:

144

Meer over bezoekers