DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Saoud Sharim

Aantal Bezoekers : 17969       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saoud Sharim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2416

146

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3560

228

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1775

75

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1716

45

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1571

50

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1343

32

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1448

30

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1315

25

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1556

45

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1415

41

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1321

38

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1472

66

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1287

18

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1268

26

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1313

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1239

21

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1371

22

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1624

57

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1456

28

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1441

27

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1331

21

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1362

21

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1266

26

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1365

30

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1286

21

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1248

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1406

19

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1305

18

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1336

17

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1286

18

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1322

16

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1318

16

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1403

15

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1253

18

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1269

19

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1521

30

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1278

18

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1296

15

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1167

19

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1196

17

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1273

14

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1217

15

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1266

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1261

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1114

13

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1272

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1274

22

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1307

28

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1266

12

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1226

22

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1147

14

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1174

14

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1239

15

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1272

14

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1379

23

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1337

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1192

12

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1289

16

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1285

15

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1057

12

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1309

12

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1209

14

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1203

12

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1271

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1345

15

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1209

17

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1403

28

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1368

14

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1259

18

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1300

17

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1339

18

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1439

15

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1267

15

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1285

15

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1280

17

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1262

16

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1284

31

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1352

18

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1244

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1215

13

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1251

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1215

13

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1296

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1228

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1219

12

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1214

23

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1241

21

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1331

22

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1171

19

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1276

20

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1161

17

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1416

14

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1388

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1148

18

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1232

18

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1274

17

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1305

26

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1262

19

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1355

13

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1286

18

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1269

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1279

17

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1246

16

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1299

17

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1277

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1284

17

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1153

17

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1335

16

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1386

18

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1249

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1297

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1257

20

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1229

23

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1349

28

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1366130

Nu Online:

153

Leden:

0

Bezoekers:

153

Meer over bezoekers