DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Saoud Sharim

Aantal Bezoekers : 20444       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saoud Sharim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2772

146

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3971

228

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2096

76

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2034

45

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1936

50

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1706

32

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1778

30

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1650

25

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1925

45

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1763

41

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1635

38

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1868

66

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1623

18

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1648

26

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1660

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1616

21

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1679

22

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1935

57

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1850

28

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1758

27

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1652

21

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1709

21

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1653

26

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1811

30

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1607

21

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1594

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1750

20

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1652

18

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1725

17

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1592

18

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1634

16

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1661

16

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1747

15

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1574

18

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1612

19

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1844

30

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1657

18

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1633

15

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1476

19

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1580

17

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1613

14

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1539

15

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1567

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1616

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1486

13

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1578

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1635

22

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1673

28

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1616

12

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1551

22

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1469

14

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1486

14

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1525

15

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1592

14

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1740

23

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1649

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1538

12

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1622

16

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1687

15

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1395

12

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1703

12

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1693

14

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1510

12

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1607

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1686

15

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1555

17

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1737

28

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1698

14

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1602

18

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1642

17

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1671

18

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1806

15

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1580

15

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1591

15

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1679

17

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1619

16

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1614

31

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1712

18

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1595

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1539

13

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1589

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1520

13

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1625

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1654

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1582

12

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1532

23

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1607

21

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1693

22

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1516

19

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1635

20

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1451

17

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1746

14

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1714

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1483

18

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1610

18

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1622

17

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1653

26

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1594

19

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1685

13

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1691

18

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1573

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1596

17

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1605

16

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1633

17

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1617

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1596

17

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1477

17

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1648

16

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1710

18

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1599

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1602

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1583

20

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1613

23

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1661

28

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436279

Nu Online:

121

Leden:

0

Bezoekers:

121

Meer over bezoekers