DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

tst

Voorpagina » Koran Recitaties » Saoud Sharim

Aantal Bezoekers : 17384       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Saoud Sharim

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2354

146

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3500

228

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1732

75

« 003 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1659

45

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1507

50

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1290

32

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1388

30

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1262

25

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1487

45

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1361

41

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1262

38

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1419

66

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1234

18

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1206

26

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1260

17

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1178

21

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1308

22

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1567

57

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1391

28

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1390

27

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1284

21

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1302

20

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1204

26

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1305

30

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1230

21

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1187

17

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1342

19

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1250

18

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1274

17

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1233

18

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1267

16

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1259

16

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1330

15

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1193

18

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1218

19

« Yassin »

 » Yassin

Beluisteren

1462

30

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1229

18

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1245

15

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1123

19

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1137

17

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1225

14

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1159

15

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1212

13

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1191

13

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1050

13

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1218

14

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1204

22

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1255

28

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1210

12

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1161

22

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1091

14

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1121

14

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1180

15

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1226

14

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1317

23

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1286

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1135

12

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1230

16

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1236

15

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

997

12

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1257

12

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1150

14

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1149

12

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1213

16

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1292

15

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1158

17

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1342

28

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1314

14

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1196

18

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1232

17

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1284

18

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1373

15

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1217

15

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1214

15

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1222

17

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1205

16

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1230

31

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1298

18

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1169

15

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1157

13

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1193

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1153

13

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1240

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1168

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1165

12

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1157

23

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1186

21

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1261

22

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1110

19

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1214

20

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1107

17

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1350

14

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1308

18

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1099

18

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1163

18

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1207

17

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1249

26

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1198

19

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1289

13

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1211

18

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1209

17

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1212

17

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1186

16

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1235

17

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1229

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1224

17

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1111

17

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1287

16

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1319

18

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1192

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1244

18

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1197

20

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1167

23

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1286

28

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1350511

Nu Online:

98

Leden:

0

Bezoekers:

98

Meer over bezoekers