DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 15675       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2652

128

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3086

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

1875

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1696

49

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1529

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1506

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1513

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1454

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1519

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1489

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1442

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1716

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1598

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1343

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1414

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1367

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1355

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1793

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1599

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1380

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1482

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1505

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1400

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1590

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1382

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1426

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1321

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1376

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1570

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1347

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1458

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1655

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1477

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1404

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1494

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1623

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1354

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1384

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1352

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1504

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1322

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1427

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1381

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1391

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1262

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1444

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1393

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1333

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1411

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1390

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1422

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1414

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1331

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1422

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1439

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1397

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1416

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1564

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1456

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1419

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1504

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1360

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1423

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1344

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1409

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1463

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1528

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1463

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1497

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1538

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1489

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1441

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1314

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1358

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1381

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1378

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1464

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1513

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1365

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1346

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1357

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1380

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1446

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1327

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1339

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1394

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1385

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1480

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1502

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1452

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1382

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1454

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1581

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1451

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1491

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1398

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1435

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1492

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1404

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1456

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1570

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1466

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1408

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1412

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1443

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1531

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1478

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1409

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1417

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1371

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1440

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1514

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1313

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1462

24

Start Menu

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1377149

Nu Online:

142

Leden:

0

Bezoekers:

142

Meer over bezoekers