DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 17439       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3000

129

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3372

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2095

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1988

50

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1735

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1753

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1781

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1675

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1753

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1709

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1672

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1983

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1840

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1560

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1712

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1672

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1629

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2024

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1847

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1689

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1720

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1733

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1646

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1826

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1651

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1681

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1570

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1627

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1813

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1552

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1701

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1883

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1687

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1664

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1748

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1844

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1594

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1611

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1572

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1785

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1584

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1686

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1696

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1631

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1506

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1677

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1630

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1561

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1632

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1616

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1707

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1640

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1547

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1716

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1655

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1607

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1638

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1833

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1694

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1665

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1750

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1589

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1658

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1600

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1619

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1736

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1863

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1667

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1759

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1779

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1702

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1663

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1507

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1563

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1625

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1595

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1678

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1740

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1579

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1582

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1584

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1586

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1651

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1586

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1571

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1633

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1604

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1795

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1734

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1662

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1615

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1690

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1799

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1675

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1703

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1624

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1750

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1718

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1618

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1677

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1828

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1717

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1664

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1633

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1662

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1808

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1735

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1633

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1663

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1612

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1699

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1719

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1548

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1672

24

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1427544

Nu Online:

111

Leden:

0

Bezoekers:

111

Meer over bezoekers