DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 17843       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

3057

129

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3431

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2150

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

2043

50

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1793

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1804

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1833

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1736

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1808

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1769

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1730

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

2041

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1898

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1613

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1768

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1728

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1693

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

2084

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1906

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1748

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1773

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1789

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1705

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1893

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1707

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1740

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1628

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1685

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1875

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1607

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1755

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1941

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1742

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1716

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1805

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1902

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1662

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1662

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1622

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1851

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1644

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1757

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1756

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1694

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1564

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1741

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1688

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1619

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1687

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1675

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1764

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1695

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1599

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1770

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1708

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1658

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1695

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1891

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1746

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1724

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1803

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1650

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1711

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1651

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1671

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1790

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1922

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1722

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1812

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1836

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1755

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1719

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1560

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1615

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1687

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1649

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1734

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1804

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1631

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1630

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1637

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1645

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1709

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1640

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1627

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1694

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1663

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1851

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1792

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1709

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1670

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1737

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1853

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1727

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1754

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1679

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1801

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1766

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1677

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1735

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1881

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1773

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1719

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1687

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1719

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1869

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1788

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1690

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1714

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1665

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1762

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1777

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1603

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1740

24

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1436279

Nu Online:

130

Leden:

0

Bezoekers:

130

Meer over bezoekers