DimaDima.nl - De ware godsdienst voor ALLAH is de Islam

Iqraa Alkoran

Voorpagina » Koran Recitaties » Abdellah Awad Aljahani

Aantal Bezoekers : 16892       Aantal Versen : 114       Aantal Ricitators : 0

Abdellah Awad Aljahani

Volgnr

Koran verzen

te beluisteren

te downloden

aantaal keer gezien of gelezen

aantal keer gedownload

« 001 »

 » Alfatiha = Het Begin

Beluisteren

2903

128

« 002 »

 » Albaqara = De Koe

Beluisteren

3288

261

« 003 »

 » Aali Imran = Het Huis van Imraan

Beluisteren

2030

50

« 004 »

 » Annissa2 = De Vrouwen

Beluisteren

1871

50

« 005 »

 » Almaida = Het Tafel

Beluisteren

1671

23

« 006 »

 » Alanaam = Het Vee

Beluisteren

1669

25

« 007 »

 » Alaaraaf = De Verheven Plaatsen

Beluisteren

1699

21

« 008 »

 » Alanfal = De Oorlogsbuit

Beluisteren

1594

19

« 009 »

 » Attaouba = Berouw

Beluisteren

1674

23

« 010 »

 » Younes

Beluisteren

1633

17

« 011 »

 » Houd

Beluisteren

1587

16

« 012 »

 » Youssef

Beluisteren

1893

24

« 013 »

 » Arraad = De Donder

Beluisteren

1772

16

« 014 »

 » Ibrahim = Abraham

Beluisteren

1489

14

« 015 »

 » Alhijr = Het Rotsachtige Pad

Beluisteren

1632

12

« 016 »

 » Annahl = De Bij

Beluisteren

1587

13

« 017 »

 » Alissraa = De Nachtelijke Tocht De Kinderen van Isra

Beluisteren

1525

13

« 018 »

 » Alkahf = De Spelonk

Beluisteren

1954

59

« 019 »

 » Mariem = Maria

Beluisteren

1764

29

« 020 »

 » Ta haa

Beluisteren

1557

12

« 021 »

 » Alanbiyaa = De Profeten

Beluisteren

1641

13

« 022 »

 » Alhajj = De Pilgrimstocht

Beluisteren

1656

10

« 023 »

 » Almo2minon = De Gelovigen

Beluisteren

1546

16

« 024 »

 » Annour = Het Licht

Beluisteren

1752

13

« 025 »

 » Alforqan = Het Criterion

Beluisteren

1566

10

« 026 »

 » Ashoaraa = De Dichters

Beluisteren

1605

10

« 027 »

 » Annaml = De Mieren

Beluisteren

1480

10

« 028 »

 » Alqassass = De Vertelling

Beluisteren

1552

9

« 029 »

 » Alankabout = De Spin

Beluisteren

1751

9

« 030 »

 » Arroum = De Romeinen

Beluisteren

1485

9

« 031 »

 » Loqman = De Wijzen

Beluisteren

1628

11

« 032 »

 » Assajda = De Aanbidding

Beluisteren

1809

10

« 033 »

 » Alahzaab = De Confreranten

Beluisteren

1628

10

« 034 »

 » Sabaa = De Stad van Saba

Beluisteren

1602

9

« 035 »

 » Fatir = De Schepper

Beluisteren

1677

9

« 036 »

 » Yassin

Beluisteren

1784

25

« 037 »

 » Assaffat = Zij die in de Rangen behoren

Beluisteren

1521

10

« 038 »

 » Sad

Beluisteren

1530

9

« 039 »

 » Azoumor = De Groupen

Beluisteren

1514

8

« 040 »

 » Ghafir = Ghafir

Beluisteren

1700

10

« 041 »

 » Fussilat

Beluisteren

1517

9

« 042 »

 » Ashoura = De Consultatie

Beluisteren

1588

8

« 043 »

 » Azzakhrof = Gouden Juwelen

Beluisteren

1554

7

« 044 »

 » Addokhan = De Rook

Beluisteren

1557

9

« 045 »

 » Aljathiya = Het Knielen

Beluisteren

1438

10

« 046 »

 » Alhaqaah = Bochtige Zandpaden

Beluisteren

1607

9

« 047 »

 » Mohamed = Mohamed

Beluisteren

1544

11

« 048 »

 » Alfath = Overwinning

Beluisteren

1471

10

« 049 »

 » Alhojorat = De Vertrekken aan de Binnenkant

Beluisteren

1557

8

« 050 »

 » Qaf

Beluisteren

1543

11

« 051 »

 » Athariyaat = De Winden die verspreiden

Beluisteren

1613

9

« 052 »

 » Attour = De Berg

Beluisteren

1568

11

« 053 »

 » Annajm = De Ster

Beluisteren

1480

9

« 054 »

 » Alqamar = De Maan

Beluisteren

1651

9

« 055 »

 » Arrahman = De Meest Gracieuze

Beluisteren

1589

13

« 056 »

 » Alwaqiaa = De Onoverkomenlijke Gebeurtenis

Beluisteren

1547

16

« 057 »

 » Alhadid = Het Ijzer

Beluisteren

1569

10

« 058 »

 » Almojadala = De Vrouw die Pleidt

Beluisteren

1733

9

« 059 »

 » Alhashr = De Bijeenkomst

Beluisteren

1628

8

« 060 »

 » Almomtahina = De Vrouw die Ondervraagt zal worden

Beluisteren

1574

7

« 061 »

 » Assaff = De Strijdplaats

Beluisteren

1656

8

« 062 »

 » Aljomoeaa = De Vrijdag

Beluisteren

1516

8

« 063 »

 » Almonafiqon = De Huichelaars

Beluisteren

1566

9

« 064 »

 » Attaghabon = Beider Verlies en Winst

Beluisteren

1490

9

« 065 »

 » Attalaq = De Scheiding

Beluisteren

1563

10

« 066 »

 » Attahrim = Denkende dat iets Verboden is

Beluisteren

1648

8

« 067 »

 » Almolk = De Dominie

Beluisteren

1802

25

« 068 »

 » Alqalam = De Pen

Beluisteren

1600

12

« 069 »

 » Alhaqqa = De Zekere Realiteit

Beluisteren

1689

8

« 070 »

 » Almaarij = De Manieren van Ascentie

Beluisteren

1708

8

« 071 »

 » Nouh = Noeh

Beluisteren

1644

9

« 072 »

 » Aljin = De Djinn

Beluisteren

1600

13

« 073 »

 » Almozammil = Gevouwen in Kleding

Beluisteren

1447

9

« 074 »

 » Almodathir = Iemand die Gebundeld is

Beluisteren

1500

11

« 075 »

 » Alqiyama = De Resurrectie

Beluisteren

1541

12

« 076 »

 » Alinssan = De Tijd, De Mensen

Beluisteren

1538

11

« 077 »

 » Almorssalat = Zij Die Gezonden Waren

Beluisteren

1619

8

« 078 »

 » Annabaa = Het Nieuws

Beluisteren

1676

18

« 079 »

 » Annaziaat = An-Naziaat

Beluisteren

1516

13

« 080 »

 » Abassa = Hij Fronsde

Beluisteren

1524

14

« 081 »

 » Attakouir = Het Opvouwen

Beluisteren

1519

11

« 082 »

 » Alinfitar = Het Klievende

Beluisteren

1533

12

« 083 »

 » Almotaffifin = Daden in fraude

Beluisteren

1585

14

« 084 »

 » Alinshiqaq = De Splijting

Beluisteren

1494

12

« 085 »

 » Alboroj = De Tekens van de Zodiak

Beluisteren

1502

14

« 086 »

 » Attari9 = De Nachtelijke Bezoeker

Beluisteren

1548

14

« 087 »

 » Alaala = De Allehoogste

Beluisteren

1544

13

« 088 »

 » Alghashiya = Het Overweldigende Evenement

Beluisteren

1676

15

« 089 »

 » Alfajr = De Dageraad

Beluisteren

1666

15

« 090 »

 » Albalad = De Stad

Beluisteren

1589

15

« 091 »

 » Ashamss = De Zon

Beluisteren

1541

19

« 092 »

 » Allayl = De Nacht

Beluisteren

1612

19

« 093 »

 » Addoha = De Glorieuze Ochtend

Beluisteren

1741

16

« 094 »

 » Asharh = De Expansie

Beluisteren

1607

16

« 095 »

 » Attin = De Vijg

Beluisteren

1633

20

« 096 »

 » Alalaaq = Het Geronnen Bloed

Beluisteren

1565

16

« 097 »

 » Alqadar = De Waardevolle Nacht

Beluisteren

1651

18

« 098 »

 » Albayina = Het Uitsluitende Bewijs

Beluisteren

1642

15

« 099 »

 » Azzalzala = Het Geschudek

Beluisteren

1552

16

« 100 »

 » Alaadiyat = Zij Die Rennen

Beluisteren

1604

15

« 101 »

 » Alqariaa = De Dag van Oproering

Beluisteren

1751

19

« 102 »

 » Attakathor = Opstapelen

Beluisteren

1650

13

« 103 »

 » Alaassr = De Tijd door de Tijden

Beluisteren

1591

17

« 104 »

 » Alhomaza = De Schandaal Verspreider

Beluisteren

1553

19

« 105 »

 » Alfil = De Olifant

Beluisteren

1595

16

« 106 »

 » Quraish = Qoraisj

Beluisteren

1720

16

« 107 »

 » Almaaoun = De Noden van Buren

Beluisteren

1650

20

« 108 »

 » Alkaouthar = Overvloed

Beluisteren

1570

17

« 109 »

 » Alkafiroen = De Ongelovigen

Beluisteren

1589

19

« 110 »

 » Annassr = De Overwinning

Beluisteren

1550

17

« 110 »

 » Almassad = De Palmvezel, De Vlam

Beluisteren

1589

21

« 112 »

 » Alikhlass = Zuiverheid van Geloof

Beluisteren

1654

17

« 113 »

 » Alfalaq = De Dauw

Beluisteren

1476

17

« 114 »

 » Annass = De Mensheid

Beluisteren

1607

24

Start Menu

Maak Uw donatie

Wilt u ons steunen? Maak dan het bedrag dat u aan ons wilt doneren over via Ideal.

Zoeken

Zoeken in

Radio DimaDima Live

Hier worden live lezingen Koranreciteringen en Anasheed uitgezonden zowel in het Nederlands als in het Arabisch en Berbers.

Wie is Online

Bezoekernr:

1413767

Nu Online:

143

Leden:

0

Bezoekers:

143

Meer over bezoekers